TechNet
Knihovna TechNet

Přístup k informacím o kompatibilitě

Přístup k informacím o kompatibilitě

Existuje několik způsobů, jak určit připravenost počítače a zajistit, že hardware a software budou pracovat správně.

Kompatibilní hardware a software
Můžete prohledat oblast Kompatibilní hardware a software v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc a nalézt informace o kompatibilitě konkrétních produktů. Můžete vyhledávat podle výrobce či podle produktu nebo můžete procházet seznamem hardwaru a softwaru a zjišťovat, zda je vaše zařízení kompatibilní nebo jestli vyžaduje aktualizaci. Další informace naleznete v tématu Přehled kompatibilního hardwaru a softwaru.
Průvodce ověřením kompatibility programu
Pomocí tohoto průvodce můžete program testovat v různých režimech (prostředích) a s různým nastavením. Pokud byl daný program například původně navržen pro systém Windows 95, nastavte režim kompatibilní se systémem Windows 95 a pokuste se program opět spustit. Je-li spuštění úspěšné, bude program v daném režimu spuštěn pokaždé. Průvodce ověřením kompatibility programu můžete také spustit v instalačním souboru programu. Další informace naleznete v tématu Spouštění starších programů v systémech řady Windows Server 2003.
Režim kompatibility
Režim kompatibility poskytuje prostředí, které přesněji odráží chování operačních systémů Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000. Tyto režimy řeší celou řadu nejběžnějších problémů, které starším aplikacím brání ve správném fungování v produktech řady Windows Server 2003. Aplikace, které mají po přesunutí problémy, mohou využít výhod spuštění v některém z těchto kompatibilních prostředí. Pomocí režimu kompatibility můžete také poskytovat řešení pro vlastní aplikace.
Webový server společnosti Microsoft
Na webovém serveru společnosti Microsoft můžete vyhledávat kompatibilní počítače, hardwarová zařízení a softwarové aplikace. Další informace naleznete v části Informace o kompatibilitě hardwaru (Hardware compatibility information) v Katalogu systému Windows (vyhledávací stránka) na webovém serveru společnosti Microsoft.

Poznámky

  • Abyste v části Kompatibilní hardware a software v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc získali aktuální informace o kompatibilitě, musíte být připojeni k síti Internet.
  • V části Kompatibilní hardware a software v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc nemusí být vždy uveden úplný seznam programů a zařízení kompatibilních s touto verzí. Je to soubor produktů, jejichž data z testů byla předána společnosti Microsoft. Jestliže konkrétní produkt nenajdete, kontaktujte jeho výrobce a požádejte jej, aby svůj produkt zaregistroval v programu Logo Windows.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft