Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Zařízení: Zabránění uživatelům instalovat ovladače tiskáren

Zařízení: Zabránění uživatelům instalovat ovladače tiskáren

Popis

Pokud má být počítač způsobilý k tisku na síťové tiskárně, musí být v místním počítači nainstalován ovladač síťové tiskárny. Toto nastavení zabezpečení určuje, komu bude v případě přidání síťové tiskárny povoleno instalovat ovladač tiskárny. Pokud je toto nastavení povoleno, mohou při přidávání síťové tiskárny instalovat ovladač pouze členové skupin Administrators a Power Users. V případě, že je toto nastavení zakázáno, může instalovat ovladač při přidávání síťové tiskárny kterýkoli uživatel.

Výchozí nastavení

  • Povoleno na serverech
  • Zakázáno na pracovních stanicích

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Konkrétní pokyny týkající se konfigurace nastavení zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Poznámky

  • Toto nastavení nemá vliv na možnost přidat místní tiskárnu.
  • Toto nastavení nemá vliv na skupiny Power Users a Administrators.

Další informace naleznete v tématu:

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft