Připojení počítačů k serveru

Aktualizováno: březen 2011

Rozsah platnosti: Windows Home Server 2011

Domácí počítače můžete připojit k serveru Windows Home Server 2011 pomocí softwaru Connector. Software Windows Home Server 2011 Connector se nainstaluje při připojení počítače k serveru pomocí průvodce připojením počítače k serveru. Tohoto průvodce lze spustit zadáním adresy http://<Název_serveru>/connect na panel Adresa webového prohlížeče (kde <Název_serveru> představuje název serveru).

Příprava připojení počítačů k serveru

Tato část uvádí informace o softwaru Connector, operačních systémech podporovaných systémem Windows Home Server 2011, úlohách, které je třeba dokončit, aby bylo možné úspěšně připojit počítače k serveru, a změnách, které server v počítači provede při spuštění softwaru Connector.

Připojení počítačů k serveru pomocí softwaru Connector

Tato část představuje postupy a informace, jejichž pomocí můžete nainstalovat software Connector, připojit počítač k serveru a odstraňovat potíže s připojováním počítačů k serveru.

Zobrazit: