Servery sestav a servery sestav SharePoint (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Nástroj Tvůrce sestav umožňuje pracovat se soubory definic sestav (RDL), které jsou uloženy na serveru sestav, na webu služby SharePoint, který je integrován se serverem sestav, nebo ve vašem počítači.

Server sestav je počítač, ve kterém je nainstalována služba SQL ServerReporting Services. Také se může jednat o web služby SharePoint integrovaný se serverem sestav. Na serveru sestav jsou uloženy publikované sestavy, sdílené zdroje dat, sdílené datové sady, části sestav, sdílené plány a odběry a další prostředky. Správce systému serveru sestav může server sestav nakonfigurovat tak, aby zpracovával žádosti o sestavy, udržoval historii snímků a spravoval oprávnění pro sestavy, zdroje dat a odběry.

Na serveru sestav můžete otevřít, upravit a uložit sestavu pod stejným nebo novým názvem. V sestavě můžete přímo použít sdílené zdroje dat, sdílené datové sady, části sestav a modely sestav ze serveru sestav. Při zobrazení náhledu sestavy se zpracování sestavy provádí na serveru sestav.

Nástroj Tvůrce sestav uchovává seznam serverů sestav, které jste použili, a zobrazuje je v seznamu Naposledy otevřené lokality a servery v dialogových oknech Otevřít a Uložit. Na stavovém řádku hlavního okna nástroje Tvůrce sestav se také zobrazuje server sestav, k němuž jste aktuálně připojeni.

Výchozí server sestav můžete zadat při instalaci nástroje Tvůrce sestav nebo později v dialogovém okně Možnosti – klikněte na tlačítko Tvůrce sestav a potom na položku Možnosti. Na kartě Nastavení zadejte adresu URL serveru sestav nebo webu služby SharePoint, který je integrován se serverem sestav. Pokud jste zadali výchozí server sestav, připojí se k němu nástroj Tvůrce sestav automaticky.

V případě, že změníte výchozí server sestav v dialogovém okně Možnosti, projeví se změny až po restartování Tvůrce sestav.

Poznámka Poznámka

Chcete-li spouštět nástroj Tvůrce sestav bez připojení k serveru sestav, ponechejte pole výchozího serveru sestav v dialogovém okně Možnosti prázdné.

Výchozí nastavení je takové, že otevřenou sestavu uložíte vždy zpět do stejného umístění. Pokud například otevřete sestavu ze serveru sestav, ve výchozím nastavení ji uložíte zpět na tento server. Chcete-li ji uložit jinam, použijte příkaz Uložit jako.

Když sestavu uložíte na server sestav nebo na web služby SharePoint integrovaný se serverem sestav, mohou vaši sestavu zobrazit uživatelé s odpovídajícími oprávněními pro daný server sestav nebo web služby SharePoint. V případě, že budete mít odpovídající oprávnění, budete navíc moci k sestavě vytvářet odběry, takže ji bude možné pravidelně aktualizovat a odesílat uživatelům. Pokud nemáte odpovídající oprávnění, obraťte se na správce systému serveru sestav.

Při ukládání sestav a souvisejících souborů do knihovny SharePoint pomocí nástroje Tvůrce sestav jsou soubory před přidáním ověřeny. Jestliže sestavy a související soubory odešlete pomocí akce Odeslat v knihovně SharePoint, nebude provedena žádná kontrola a ověřování. Zda je soubor platný, zjistíte až při přístupu k sestavě v rámci správy nebo úprav nebo při spuštění sestavy. Pokud chcete mít jistotu, že sestavy a další soubory jsou platné, ukládejte je do knihovny SharePoint pomocí nástroje Tvůrce sestav, nepřidávejte je do služby SharePoint přímo. Sestavu nelze uložit do kořenové složky webu služby SharePoint. Musíte ji uložit do knihovny dokumentů.

V definici sestavy se kromě toho musí nacházet odkazy na sdílené zdroje dat, podsestavy a prostředky (jako jsou webové obrázky) v podobě plně kvalifikovaných adres URL v knihovně SharePoint. Další informace naleznete v tématu Zadání cest k externím položkám (Tvůrce sestav 3.0).

Při zobrazení náhledu sestav jsou některé funkce k dispozici, pouze pokud jste připojeni k serveru sestav:

  • Akce sestav podrobností

  • Podsestavy

  • Vlastní sestavení

  • Vlastní položky sestavy

  • Další rozšíření dat

Sestavy můžete také vytvářet a ukládat je v místním systému souborů. Při zobrazení náhledu těchto sestav se jejich zpracování provácí v místním počítači. Při vytváření sestav bez připojení k serveru sestav nelze použít sestavy podrobností, podsestavy, obrázky na serveru sestav ani sdílené zdroje dat. Je možné, že budete moci tyto objekty v sestavě definovat, ale odkazy nebudou při pokusu o zobrazení náhledu sestavy fungovat a zobrazí se chybové zprávy.

Zobrazit: