Postup: Přidání, úprava a obnovení polí v podokně Data sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Pole datové sady jsou sady polí vracených, když je spuštěn dotaz datové sady na externí zdroj dat.

V případě vnořených datových sad jsou pole datové sady pole, která jsou vytvořena po vytvoření dotazu a zavření podokna Tvůrce dotazů, a vámi vytvořená vypočtená pole.

V případě sdílených datových sad jsou pole datové sady pole z definice sdílené datové sady, která jste přidali do své sestavy. Ačkoli se při každém spuštění sestavy vždy použije dotaz ze sdílené datové sady na serveru sestav, je seznam polí datové sady v sestavě statický.

Prostřednictvím možnosti Obnovit pole aktualizujte seznam polí v sestavě, aby odpovídal aktuálnímu seznamu polí z dotazu sdílené datové sady. Obnovení seznamu polí neovlivní vypočítaná pole definovaná v sestavě.

Přidání pole dotazu

 1. V podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem na datovou sadu a potom klikněte na možnost Přidat pole dotazu.

  Poznámka Poznámka

  Pokud podokno Data sestavy nevidíte, klikněte na nabídku Zobrazení a poté na možnost Data sestavy.

 2. Na stránce Pole dialogového okna Vlastnosti datové sady klikněte na možnost Přidat a potom klikněte na možnost Pole dotazu. Do spodní části tabulky je přidán nový řádek.

 3. Do textového pole Název pole zadejte název pole.

  Poznámka Poznámka

  Názvy musí být jedinečné v rámci datové sady.

 4. Do textového pole Zdroj pole zadejte název existujícího pole pro zdroj dat.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání vypočítaného pole

 1. V podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem na datovou sadu a potom klikněte na možnost Přidat vypočítané pole.

 2. Na stránce Pole dialogového okna Vlastnosti datové sady klikněte na možnost Přidat a potom klikněte na možnost Vypočítané pole. Do spodní části tabulky je přidán nový řádek.

 3. Do textového pole Název pole zadejte název pole.

  Poznámka Poznámka

  Názvy musí být jedinečné v rámci datové sady.

 4. Do textového pole Zdroj pole zadejte výraz pro pole. Klikněte na tlačítko výrazu (fx) a vytvořte výraz.

  Poznámka Poznámka

  Výraz pro vypočítané pole nemůže obsahovat agregace nebo odkazy na položky sestavy.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Úprava pole dotazu nebo pole datové sady

 1. V podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem na pole a potom klikněte na možnost Vlastnosti pole.

 2. Na stránce Pole dialogového okna Vlastnosti datové sady kliknutím na existující pole vyberte řádek.

 3. Změňte název pole nebo hodnotu pole.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Odstranění pole dotazu nebo vypočítaného pole

 1. V podokně Data sestavy rozbalte datovou sadu. Zobrazí se kolekce polí.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na pole, které chcete odebrat. Potom klikněte na příkaz Odstranit.

Obnovení kolekce polí v podokně Data sestavy pro sdílenou datovou sadu

 1. V podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem na datovou sadu a potom klikněte na možnost Dotaz.

 2. Klikněte na možnost Obnovit pole.

  Dotaz sdílené datové sady bude spuštěn na serveru sestav a vrátí aktuální kolekci polí.

Zobrazit: