Dialogové okno Vlastnosti parametru sestavy, Rozšířené (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V dialogovém okně Parametry sestavy vyberte možnost Rozšířené. Poté nastavte hodnotu, která označuje, zda tento parametr přímo nebo nepřímo ovlivňuje data v sestavě. Na serveru sestav slouží tato hodnota k určení možností ukládání sestavy a dat sestavy do mezipaměti.

Poznámka k upozornění Upozornění

Možnost Nikdy neaktualizovat používejte s rozvahou. Na serveru sestav pomáhá tato hodnota řídit možnosti ukládání dat sestavy a vykreslených sestav do mezipaměti a možnosti parametrů pro sestavy snímků. Pokud použijete možnost Nikdy neaktualizovat nesprávně, může to vést k tomu, že se do mezipaměti uloží nesprávná data sestavy nebo sestavy, nebo může dojít k nekonzistenci dat v sestavě snímků.

Tato hodnota odpovídá atributu UsedInQuery elementu <Report Parameter> v jazyku RDL (Report Definition Language). Další informace naleznete v tématu Report Definition Language Reference.

Určit dobu aktualizace automaticky

Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby nastavení pro tuto hodnotu určil procesor sestavy. Hodnota je True, pokud procesor sestavy zjistí dotaz datové sady s přímým nebo nepřímým odkazem na tento parametr nebo pokud má sestava podsestavy.

Vždy aktualizovat

Tuto možnost vyberte, je-li parametr sestavy použit přímo nebo nepřímo v dotazu datové sady nebo ve výrazu parametru dotazu. Tato možnost nastaví položku UsedInQuery na hodnotu True.

Nikdy neaktualizovat

Tuto možnost vyberte, není-li parametr sestav použit přímo nebo nepřímo v dotazu datové sady nebo ve výrazu parametru dotazu. Tato možnost nastaví položku UsedInQuery na hodnotu False.

Zobrazit: