Dialogové okno Vlastnosti proměnných, Číslo (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V dialogovém okně Vlastnosti zástupného textu vyberte možnost Číslo, pokud chcete zadat způsob, jakým jsou formátovány číselné a datové hodnoty, když jsou zobrazeny jako zástupný text. Možnosti se mění v závislosti na formátovaném datovém typu.

Kategorie

Vyberte, jakým způsobem chcete zobrazit číslo nebo datum, například jako měnu nebo datum v určitém formátu.

Použít místní formátování

Zobrazí čísla podle místního nastavení klientského počítače. Pokud je místní nastavení definováno v souboru RDL, není toto zaškrtávací políčko k dispozici.

Desetinná místa

Určete, jakým způsobem se mají zobrazovat desetinná místa.

Použít oddělovač tisíců

Vyberte, pokud chcete vložit oddělovač tisíců.

Zobrazit hodnoty v

Pro zobrazení čísel ve finančních formátech jsou k dispozici možnosti Tisíce, Miliony nebo Miliardy. Pokud je v tomto poli například hodnota 1 789 905 394 a vy vyberete možnost Miliardy a zadáte 2 desetinná místa, zobrazí se hodnota v sestavě jako 1,79.

Zobrazit nulu jako

Při spuštění sestavy umožňuje nahradit počáteční nulové hodnoty prázdným místem nebo pomlčkou (–).

Symbol

Zadejte symbol měny, který se má zobrazovat. Ve výchozím nastavení je použit symbol podle nastavení národního prostředí.

Zobrazit symbol za hodnotou

Umožňuje umístit symbol měny za číselná data.

Vložit mezeru

Přidá mezeru mezi symbol měny a hodnotu.

Záporná čísla

Vyberte formát, který chcete použít při zobrazování záporných čísel.

Typ

Vyberte typ formátování, který chcete použít pro datum nebo čas. Platí jen v případě, že je vybrána možnost Datum nebo Čas.

Vlastní formát

Zadejte platný formátovací řetězec .NET Framework k přizpůsobení vzhledu číselných dat. Další informace o platných formátovacích řetězcích .NET Framework naleznete na webu Microsoft Developer Network na webu MSDN.

Zobrazit: