Dialogové okno Vlastnosti akce (Tvůrce sestav 3.0)

Dialogové okno Akce slouží k povolení možností hypertextových odkazů u grafu, měřidla a elementů mapy, které podporují odkazy. Nadefinujete-li akci, může uživatel kliknout na sestavu a vytvořit odkaz na adresu URL, na jinou sestavu na stejném serveru sestav nebo v lokalitě SharePoint integrovanou se serverem sestav či na jiné umístění ve stejné sestavě.

Vložit jako hypertextový odkaz

Výběrem možnosti určete akci, které má být provedena, když uživatel klikne na položku.

Žádná

Tato možnost znamená, že u položky nebude provedena žádná akce.

Přejít na sestavu

Vybráním této možnosti vytvoříte odkaz na sestavu podrobností, která je umístěna na serveru sestav.

Vybrat sestavu ze seznamu

Zadejte nebo vyberte název sestavy, kterou chcete použít jako sestavu podrobností. Sestavy podrobností se musí nacházet na stejném serveru jako tato sestava.

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu bez přípony názvu souboru. Je-li sestava ve stejné složce jako aktuální sestava, použijte pouze název sestavy. Pokud je sestava v jiné složce na stejném serveru sestav, použijte relativní cestu nebo úplnou cestu. Relativní cesta začíná v aktuální složce a postupuje hierarchií složek směrem nahoru, např. ../Složka2/Sestava1. Úplná cesta začíná znakem / (složka Domů). Příklad: /Sestavy/Sestava1.

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném v integrovaném režimu SharePoint použijte plně kvalifikovanou adresu URL včetně přípony názvu souboru (.rdl). Například http://<název_serveru_SharePoint>/<web>/Documents/Report1.rdl. Relativní cesty nejsou podporovány.

Další informace naleznete v článku Zadání cest k externím položkám (Tvůrce sestav 3.0) v dokumentaci nástroje Tvůrce sestav 3.0 na webu msdn.microsoft.com.

Použít tyto parametry ke spuštění sestavy

Přidejte seznam parametrů, které budou předány sestavě podrobností. Názvy parametrů se musí shodovat s parametry definovanými pro cílovou sestavu. Tlačítka Přidat a Odstranit slouží k přidání a odebrání parametrů a šipky nahoru a dolů umožňují uspořádání seznamu parametrů.

Přidat

Přidejte nový parametr pro přechod na sestavu podrobností.

Odstranit

Odstraní parametr pro sestavu podrobností.

Šipka nahoru

Přesune parametr v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Přesune parametr v seznamu dolů.

Název

Zadejte text pro název parametru definovaného v sestavě podrobností.

Hodnota

Zadejte nebo vyberte hodnotu pro přechod pro pojmenovaný parametr v sestavě podrobností. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Vynechat

Vyberte tuto možnost, chcete-li zabránit ve spuštění parametru. Toto políčko je standardně prázdné, tedy neaktivní. Chcete-li toto políčko zaškrtnout, klikněte na tlačítko Výraz (fx) a zadejte True nebo vytvořte výraz. Políčko bude zakšrtnuto po kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně Výraz.

Přejít na záložku

Tato možnost slouží k definování odkazu na záložku v aktuální sestavě.

Vybrat záložku

Zadejte nebo vyberte ID záložky pro sestavu, na kterou uživatel přejde po kliknutí na odkaz. Chcete-li změnit výraz, klikněte na možnost Výraz (fx). ID záložky může být buď statické ID, nebo výraz, který lze vyhodnotit jako ID záložky. Výraz může zahrnovat pole, které obsahuje ID záložky.

Chcete-li vytvořit odkaz na záložku, nastavte nejdříve u položky sestavy vlastnost Záložka. Chcete-li nastavit vlastnost Záložka, vyberte položku sestavy a v podokně Vlastnosti zadejte hodnotu nebo výraz pro ID záložky, např. Graf_prodejnosti nebo 5_nejvyšších_prodejů.

Přejít na URL

Tato možnost slouží k definování odkazu na webovou stránku. Zadejte nebo zvolte adresu URL webové stránky nebo výraz, který lze vyhodnotit jako adresu URL webové stránky. Chcete-li změnit výraz, klikněte na možnost Výraz (fx). Tento výraz může zahrnovat pole, které obsahuje adresu URL.

Vybrat adresu URL

Zadejte adresu URL položky. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu. Například http://<název_serveru>/obrázky/obrázek1.jpg. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro integrovaný režim SharePoint použijte plně kvalifikovanou adresu URL (například http://<název_serveru_SharePoint>/<lokalita>/Documents/images/image1.jpg).

Zobrazit: