Postup: Přidání měřidla do sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Oblast dat měřidla použijte, chcete-li data shrnout ve vizuální podobě. Po přidání oblasti dat měřidla na návrhovou plochu můžete pole datové sady sestavy přetáhnout do podokna dat na měřidle.

Přidání měřidla do sestavy

 1. Vytvořte novou nebo otevřete existující sestavu.

 2. Na kartě Vložit dvakrát klikněte na položku Měřidlo. Otevře se dialogové okno Výběr typu měřidla.

 3. Vyberte typ měřidla, které chcete přidat. Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka Poznámka

  Na rozdíl od grafu existují u měřidla pouze dva typy – lineární a paprskové. Měřidla, která jsou v dialogovém okně Výběr typu měřidla k dispozici, jsou šablony těchto dvou typů měřidel. Z tohoto důvodu nelze po přidání měřidla do sestavy změnit jeho typ. Chcete-li změnit typ měřidla, je třeba nejprve měřidlo odstranit a potom znovu přidat.

  Pokud sestava neobsahuje žádné zdroje dat či datové sady, otevře se dialogové okno Vlastnosti zdroje dat, které vás provede jednotlivými kroky vytvoření zdroje dat i datové sady. Další informace naleznete v tématu Postup: Přidání a ověření datového připojení nebo zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0).

  Pokud sestava obsahuje zdroj dat, ale žádnou datovou sadu, otevře se dialogové okno Vlastnosti datové sady. To vás provede jednotlivými kroky vytvoření datové sady. Další informace naleznete v tématu Postup: Vytvoření sdílené nebo vložené datové sady (Tvůrce sestav 3.0).

 4. Kliknutím na měřidlo zobrazte podokno dat. Ve výchozím nastavení má měřidlo jeden ukazatel odpovídající jedné hodnotě. Můžete přidat další ukazatele.

 5. Přidejte jedno pole z datové sady do oblasti pro přetažení pole dat. Můžete přidat pouze jedno pole. Chcete-li zobrazit více polí, je třeba přidat další ukazatele – jeden pro každé pole.

  Klikněte pravým tlačítkem na stupnici měřidla a vyberte možnost Vlastnosti stupnice. Zadejte hodnotu pro položku Minimum a Maximum na stupnici. Další informace naleznete v tématu Postup: Nastavení minima či maxima na měřidle (Tvůrce sestav 3.0).

Zobrazit: