Dialogové okno Vlastnosti parametru sestavy, Obecné (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li změnit možnosti hodnot parametrů, jako je například název parametru, text zobrazované výzvy parametru nebo datový typ vrácený parametrem, v dialogovém okně Parametry sestavy vyberte možnost Obecné. Také lze povolit, aby parametry vracely prázdné hodnoty, hodnoty null nebo více hodnot, a zobrazit parametr na panelu nástrojů sestavy.

Název

Zadejte pro parametr název s rozlišením malých a velkých písmen. Název musí začínat písmenem a obsahovat písmena, čísla a znaky podtržení (_). Nesmí naopak obsahovat mezery. U automaticky generovaných parametrů název odpovídá parametru dotazu v dotazu datové sady. Ve výchozím nastavení se u ručně vytvořených parametrů používají například takovéto názvy: ParametrSestavy1.

Výzva

Zadejte text, který se má zobrazit vedle textového pole parametru v horní části sestavy, když uživatel spustí sestavu.

Datový typ

Vyberte datový typ parametru. Datový typ parametru ovlivňuje, jak lze parametr použít ve výrazu. Datový typ parametru se musí shodovat s datovým typem pole v datové sadě.

Datový typ určuje, jak uživatel zadá hodnoty parametrů na panelu nástrojů prohlížeče sestavy, jak je popsáno v následujícím seznamu:

  • Boolean. Uživatel vybere přepínač True nebo False.

  • DateTime. Uživatel vybere datum pomocí ovládacího prvku kalendáře.

  • Integer. Uživatel zadá hodnoty do textového pole.

  • Float. Uživatel zadá hodnoty do textového pole.

  • Text. Uživatel zadá hodnoty do textového pole.

  • Pokud jsou pro parametr definovány dostupné hodnoty, uživatel volí hodnoty z rozevíracího seznamu, a to i v případě datového typu DateTime.

Povolit prázdnou hodnotu

Tuto možnost vyberte v případě, že hodnota parametru může být prázdný řetězec.

Povolit hodnotu null

Tuto možnost vyberte v případě, že hodnota parametru může být null.

Povolit více hodnot

Tuto možnost vyberte v případě, že hodnota parametru může být více hodnot zobrazovaných v rozevíracím seznamu. Hodnoty null nejsou dovoleny. Pokud je vybrána tato možnost, jsou do seznamu dostupných hodnot v rozevíracím seznamu parametrů přidána zaškrtávací políčka. Horní část seznamu obsahuje zaškrtávací políčko pro možnost Vybrat vše. Uživatelé mohou zaškrtnout požadované hodnoty.

Zvolit viditelnost parametru

Zvolte možnosti, které určují, jak se zobrazí parametr v publikované sestavě, a tím také způsob, jakým budou uživatelé sestavy s parametrem interagovat.

Viditelný

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete v horní části sestavy při spuštění zobrazit parametr sestavy. Tato možnost umožňuje uživatelům vybrat při spuštění hodnoty parametrů.

Skryté

Tato možnost skryje v sestavě parametr sestavy. Hodnoty parametru sestavy lze nastavit u adresy URL, v definici odběru nebo na serveru sestav pomocí Správce sestav.

Interní

Tuto možnost vyberte, chcete-li skrýt parametr sestavy. Parametr sestavy bude poté možné zobrazit pouze v definici sestavy.

Zobrazit: