Dialogové okno Parametr sestavy, Dostupné hodnoty (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Pokud chcete vybrat sadu hodnot, které jsou dostupné pro parametr sestavy, a způsob, jak je uživatelé mohou zvolit, v dialogovém okně Parametry sestavy vyberte položku Dostupné hodnoty.

Žádné

Ve výchozím nastavení je tato možno vybrána předtím, než vyberete hodnotu parametru sestavy.

Určit hodnoty

Vyberte hodnotu nebo sadu hodnot pro parametr sestavy.

Přidat

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Klikněte pro přidání hodnoty parametru nové sestavy.

Odstranit

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Klikněte pro odstranění hodnoty parametru nové sestavy.

Šipka nahoru

Klikněte pro přesun dostupné hodnoty v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Klikněte pro přesun dostupné hodnoty v seznamu dolů.

Popisek

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Napište text, který se zobrazí uživateli jako dostupný parametr sestavy. Když uživatel klikne na popisek v seznamu, v parametru sestavy se použije hodnota uvedená v Hodnota. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Hodnota

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Napište hodnotu, kterou lze použít jako hodnotu parametru sestavy. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Získání hodnot dotazem

Získejte hodnotu nebo sadu hodnot ze zdroje dat.

Datová sada

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Získat hodnoty z dotazu. Vyberte datovou sadu, ze které se má získávat hodnota nebo sada hodnot pro parametr sestavy. Další informace o tom, jak definovat datovou sadu, najdete na Získání dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pole hodnot

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Získat hodnoty z dotazu. Vyberte pole, ze kterého se má získávat hodnota nebo sada hodnot. Dostupná pole se získávají ze seznamu názvů polí v datové sadě.

Popisek

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Získat hodnoty z dotazu. Vyberte pole, ze kterého se má získávat seznam popisků pro zobrazení uživateli jako hodnoty. Dostupná pole se získávají ze seznamu názvů sloupců nebo polí v datové sadě.

Zobrazit: