Vyhledání, zobrazení a správa sestav (Tvůrce sestav 3.0)

V nástroji Tvůrce sestav můžete procházet složky na serveru sestav nebo na webu služby SharePoint a vyhledávat sestavy, sdílené zdroje dat, modely a další související položky sestav. Můžete také procházet místní počítač a vyhledávat místní sestavy. Za účelem usnadnění vyhledávání sestav udržuje nástroj Tvůrce sestav seznam naposledy použitých serverů a webů a poskytuje přímý přístup ke složkám Plocha, Dokumenty a Tento počítač v systému souborů vašeho počítače.

Poznámka Poznámka

Nástroj Tvůrce sestav lze použít buď v místním režimu, nebo připojený k serveru sestav. Jestliže nemáte k dispozici aktivní připojení k serveru sestav, budou se na vás vztahovat určitá omezení. Další informace naleznete v tématu Servery sestav a servery sestav SharePoint (Tvůrce sestav 3.0).

Chcete-li vyhledat sestavu na serveru sestav nebo na webu služby SharePoint, je nutné zadat adresu URL příslušného serveru sestav nebo webu služby SharePoint. Instalujete-li nástroj Tvůrce sestav poprvé, můžete zadat adresu URL, kterou bude používat. Jedná se o adresu serveru nebo webu, ke kterému se nástroj Tvůrce sestav implicitně připojí při ukládání nebo otvírání sestav.

Sestavy lze zobrazit v nástroji Tvůrce sestav, když sestavy vytváříte a aktualizujete, a zobrazit a spravovat na serveru sestav pomocí Správce sestav nebo na webu služby SharePoint, která je integrována do služby Reporting Services pomocí integrovaných nástrojů SharePoint a funkcí po publikování sestav.

Při zobrazení sestav v nástroji Tvůrce sestav nebo v Správci sestav nebo na webu služby SharePoint jsou data aktualizována a sestavy zobrazují aktuální data ze použitého zdroje dat. Chcete-li zobrazit sestavu, aniž by byla data aktualizována, můžete použít historii sestavy a data uložená v mezipaměti s publikovanými sestavami. Tyto funkce nelze použít při prohlížení náhledu sestav v nástroji Tvůrce sestav.

Chcete-li vyhledat sestavu, s níž chcete pracovat, nebo vybrat sdílený zdroj dat, obraz nebo dílčí sestavu, které chcete v sestavě použít, můžete procházet místní počítač, složky na serveru sestav nebo web služby SharePoint integrovaný do služby Reporting Services.

Při vyhledávání sestav na serveru sestav je nutné zadat adresu URL serveru sestav a mít příslušná oprávnění k příslušným složkám, aby bylo možné číst a ukládat položky sestavy. Požádejte správce systému serveru sestav o poskytnutí příslušné adresy URL a oprávnění. Další informace o příkladech adres URL naleznete v tématu Servery sestav a servery sestav SharePoint (Tvůrce sestav 3.0).

Po nalezení a otevření sestavy v nástroji Tvůrce sestav můžete sestavu prohlížet a provádět v ní změny. Při prohlížení sestavy uvidíte aktuální data. Další informace naleznete v tématu Náhledy sestav v nástroji Tvůrce sestav 3.0.

Nástroj Tvůrce sestav vám pomůže s následujícími úlohami:

  • Hledání sestav: Při hledání sestavy můžete použít známé dialogové okno Otevřít soubor ve stylu systému Microsoft Office, které je přizpůsobeno pro nástroj Tvůrce sestav. Je možné procházet složky na serveru sestav nebo v systému souborů, včetně složek Moje sestavy, Weby a servery, Plocha, Dokumenty a Tento počítač. Složka Lokality a servery obsahuje seznam naposledy použitých serverů.

  • Hledání sdílených zdrojů dat: Při hledání sdílených zdrojů dat můžete vybírat ze seznamu naposledy použitých položek, nebo můžete přejít do jiné složky na stejném serveru sestav, na kterém je sestava uložena.

  • Zobrazení sestav: Při vytváření nebo aktualizaci sestavy můžete sestavu zobrazit v nástroji Tvůrce sestav. Je-li Tvůrce sestav připojen k serveru sestav, načítá a zpracovává sestavu tento server sestav. Jinak jsou sestavy zpracovávány v místním počítači. Prohlížeč sestav v nástroji Tvůrce sestav zobrazí vygenerovanou sestavu.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pomocí Správce sestav lze zobrazovat a spravovat sestavy na serveru sestav. Můžete vyhledávat sestavy procházením složek na serveru, zobrazovat sestavy v prohlížeči jejich spuštěním a provádět úlohy správy.

Správce sestav vám pomůže s následujícími úlohami správy:

  • Zobrazení a aktualizace vlastností sestav, sdílených zdrojů dat a dalších položek sestav.

  • Uložení sestav a vytvoření nových sdílených zdrojů dat pro sestavy.

  • Vytvoření plánů pro spuštění sestav v zadaných časech a intervalech.

  • Vytvoření, změna nebo odstranění odběrů v sestavách.

  • Vytvoření historie sestavy a určení počtu snímků sestavy, které budou uloženy v historii sestavy.

  • Vytvoření nových složek na serveru, které vám umožní sestavy uspořádat požadovaným způsobem.

Některé z těchto úloh mohou být pro vás provedeny administrátorem serveru sestav. Další informace o úlohách prováděných na serveru naleznete v části „Správa“ (Administration) v dokumentaci služby Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Správce sestav obvykle obsahuje složky, sestavy, zdroje dat, modely dat a složku Moje sestavy. Složka Moje sestavy představuje váš osobní pracovní prostor, do kterého můžete ukládat vlastní sestavy a pracovat s nimi. Ostatní složky serveru sestav jsou veřejné a uživatelé obvykle musí mít pro přidání nebo úpravu obsahu složky rozšířené oprávnění. Ve složce Moje sestavy můžete vytvářet další složky, které vám umožní uspořádat sestavy požadovaným způsobem. Další informace naleznete v tématu Použití funkce Moje sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Správce sestav zobrazuje sestavy v nástroji Prohlížeč HTML služby Reporting Services. Prohlížeč HTML poskytuje pracovní rámec pro zobrazování sestav v kódu HTML a obsahuje panel nástrojů sestavy, oddíl parametrů, oddíl pověření a mapu dokumentu. Pomocí panelu nástrojů sestavy lze provádět navigaci na stránce, zvětšení, aktualizaci, vyhledávání, export, tisk a funkce datového kanálu. Tisk je volitelná funkce a musí být povolena správcem. Pokud je tato funkce k dispozici, zobrazí se na panelu nástrojů sestavy ikona tiskárny. Na následujícím diagramu je znázorněn panel nástrojů sestavy.

Panel nástrojů sestavy

Panel nástrojů sestavy

Po spuštění sestavy můžete sestavu exportovat do jiného formátu, např. Microsoft Excel nebo PDF. Sestavu také můžete exportovat pomocí rozšíření pro vykreslování dat. Můžete například použít rozšíření pro vykreslování hodnot oddělených čárkami (CSV) a výsledný soubor CSV potom použít jako vstupní soubor jiné aplikace. Další informace o exportu sestav naleznete v tématu Export sestav (Tvůrce sestav 3.0) a Postup: Export sestavy do souboru jiného typu (Tvůrce sestav 3.0).

Po spuštění sestavy ji můžete aktualizovat, abyste zobrazili nová data.

Aktualizování sestav

Data sestavy se často mění, a proto můžete chtít aktualizovat sestavu, abyste zobrazili nejnovější data. Sestavu lze aktualizovat třemi způsoby.

Možnost

Výsledek

Tlačítko Aktualizovat v okně prohlížeče

Zobrazí sestavu uloženou v mezipaměti relace. Mezipaměť relace se vytvoří, jakmile uživatel otevře sestavu. Služba Reporting Services používá relace prohlížeče k zachování konzistentního zobrazení otevřené sestavy.

Tlačítko aktualizace prohlížeče na panelu nástrojů sestavy

Kliknete-li na tlačítko Aktualizovat na panelu nástrojů sestavy, server sestav znovu spustí dotaz a aktualizuje data sestavy, je-li sestava spuštěna na vyžádání. Pokud je sestava uložena v mezipaměti nebo je-li snímkem, příkaz Aktualizovat zobrazí sestavu uloženou v databázi serveru sestav.

Kombinace kláves CTRL+F5

Má stejnou funkci jako kliknutí na tlačítko Aktualizovat na panelu nástrojů sestavy.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pokud správce systému konfiguruje server sestav pro spuštění v integrovaném režimu služby SharePoint, můžete z webu služby SharePoint zobrazovat a vytvářet sestavy a další položky serveru sestav.

Server služby SharePoint obsahuje stránky pro nastavení vlastností zdroje dat, historie sestavy, možností zpracování sestavy, časových plánů, odběrů, parametrů sestavy a pro vytváření sdílených časových plánů. Položky serveru sestav můžete spravovat v lokalitě SharePoint stejným způsobem, jaký používáte k jejich vytváření a správě pomocí jiných nástrojů serveru SQL Server.

Chcete-li otevřít stránky aplikace, vyberte akci pro položku v rozevíracím seznamu v sestavě nebo v jiné položce serveru sestav, kterou jste předtím přidali do knihovny webu SharePoint. V závislosti na položce a vašich oprávněních budete moci vytvářet sestavy v nástroji Tvůrce sestav, generovat modely a nastavovat zabezpečení položky modelu.

Další informace o službě Reporting Services a technologii SharePoint naleznete v tématu Reporting Services with SharePoint Integration dokumentace SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Hledání položek serveru sestav na webu služby SharePoint

Před nastavením vlastností je nutné nejprve vyhledat požadovanou položku. Položky serveru sestav jsou vždy uloženy v knihovnách nebo ve složkách v rámci knihovny.

Při přístupu ke službě webu SharePoint se zobrazí stránka Procházet a karta Nástroje knihovny. Na stránce Procházet se nacházejí knihovny a obsah vybrané knihovny. Můžete zobrazit sestavu, modely sestav a další položky knihovny, procházet složky a hledat na webu umístění položek.

Chcete-li odlišit položky serveru sestav od jiných položek na webu služby SharePoint, můžete k určení položky použít ikonu, případně můžete umístit kurzor myši na daný typ a zjistit příponu souboru. Následující obrázek znázorňuje složky, model sestavy a definici sestavy v knihovně Sestavy:

Knihovna Sharepoint s položkami serveru sestav

Zobrazení sestav

Definice sestav (soubory RDL) odeslané do knihovny SharePoint lze zobrazit pomocí webové součásti Prohlížeče sestav nainstalované s doplňkem služby Reporting Services. Přidružení souboru .rdl je definováno automaticky při instalaci doplňku. Pokud vyberete sestavu, otevře se automaticky ve webové součásti. Po otevření sestavy můžete použít panel nástrojů sestavy, který je součástí webové součásti, k procházení stránek, hledání, přibližování a tisku sestavy. Panel nástrojů zahrnuje možnost Exportovat datový kanál, která umožňuje exportovat sestavu jako datový kanál Atom, a nabídku Akce umožňující tisknout, přihlásit se k odběru a exportovat sestavu do různých formátů, jako například PDF, Word a Excel. Pomocí nabídky Akce můžete také otevřít sestavu v nástroji Tvůrce sestav. Následující obrázek zobrazuje sestavu a možnost Export nabídky Akce.

Panel nástrojů a nabídka Akce ve službě SharePoint

Správa položek pomocí akcí

Úkoly správy lze provádět pomocí akcí dostupných v rozevíracím seznamu pro každou položku. Podle toho, jaká máte oprávnění, obsahuje každá položka akce, které jsou společné pro položky uložené v knihovně SharePoint. Mezi společné akce například patří akce Zobrazit vlastnosti a Upravit vlastnosti. Vlastní akce poskytují funkce správy pro určitou položku. Následující obrázek znázorňuje akce pro definici sestavy. Mezi vlastní akce pro definici sestavy například patří akce Spravovat odběry a Správa možností zpracování:

Příkazy nabídek pro položky serveru sestav

Další informace o použití těchto akcí pro každou položku serveru sestav naleznete v části Working with Report Server Items in a SharePoint Site (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode) dokumentace SQL Server– Knihy online na webu msdn.microsoft.com.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

V následujících tématech naleznete další informace o zobrazování a správě sestav.

Vyhledání a zobrazení sestav ve správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

Popisuje způsob použití nástroje Správce sestav při vyhledávání, zobrazení a správě sestav.

Vyhledání a zobrazení sestav pomocí prohlížeče (Tvůrce sestav 3.0)

Popisuje způsob použití adresy URL při vyhledávání a zobrazení sestav.

Hledání sestav a jiných položek (Tvůrce sestav 3.0)

Popisuje použití funkce vyhledávání v nástroji Správce sestav při vyhledávání položek na serveru sestav.

Použití funkce Moje sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Popisuje použití složky Moje sestavy jako osobního pracovního prostoru, do kterého můžete ukládat vlastní sestavy a pracovat s nimi.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: