Dialogové okno Parametr sestavy, Výchozí hodnoty (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Pokud chcete vybrat výchozí hodnotu pro zvolený parametr z dotazu nebo ze statického seznamu, v dialogovém okně Parametry sestavy vyberte možnost Výchozí hodnoty .

Žádný

Ve výchozím nastavení je tato možno vybrána předtím, než vyberete hodnotu parametru sestavy.

Určit hodnoty

Vyberte hodnotu nebo sadu hodnot pro parametr sestavy.

Přidat

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Klikněte pro přidání výchozí hodnoty parametru sestavy.

Odstranit

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Klikněte pro odstranění hodnoty parametru nové sestavy.

Šipka nahoru

Klikněte pro přesun dostupné hodnoty v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Klikněte pro přesun dostupné hodnoty v seznamu dolů.

Hodnota

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Určit hodnoty. Napište hodnotu, kterou lze použít jako výchozí hodnotu parametru sestavy, nebo klikněte na tlačítko Výraz(fx) pro úpravu výrazu. Globální a Obecné funkce můžete definovat jako výchozí hodnoty, např. "=Dnes()". Název pole nemůžete určit jako výchozí hodnotu. Datový typ výchozí hodnoty se musí shodovat s datovým typem parametru.

Získání hodnot dotazem

Získejte výchozí hodnotu nebo sadu hodnot ze zdroje dat.

Datová sada

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Získat hodnoty z dotazu. Vyberte datovou sadu, ze které se má získávat hodnota nebo sada hodnot pro parametr sestavy. Další informace o tom, jak definovat datovou sadu, najdete na Získání dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pole hodnot

Zobrazí se, pokud vyberete možnost Získat hodnoty z dotazu. Vyberte pole, ze kterého se má získávat hodnota nebo sada hodnot. Dostupná pole se získávají ze seznamu názvů polí v datové sadě.

Zobrazit: