Modely sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Model sestavy představuje „uživatelsky přívětivý“ popis základní databáze s předem nastavenými relacemi dat a automaticky generovanými dotazy. Tvůrce sestav 1.0 vyžaduje použití modelu sestavy jako zdroje dat. Modely sestav lze rovněž použít jako zdroje dat pro sestavy vytvářené v Návrháři sestav a Tvůrci sestav 3.0. Model sestavy představuje další vrstvu informací, která mapuje tabulky a zobrazení databází na koncepty, které jsou srozumitelné obchodním uživatelům. Ve správně navrženém modelu sestavy se informace, které chtějí uživatelé obsáhnout v sestavě, zobrazují uspořádané smysluplným způsobem.

Správci databází vytvářejí modely sestav v Návrháři modelů (v systému SQL Server Business Intelligence Development Studio) nebo je generují ve Správci sestav nebo službě SharePoint Services, a poté je publikují na server sestav nebo do lokality služby SharePoint. Modely sestav lze spravovat stejným způsobem jako ostatní sdílené datové zdroje.

Účelem modelu sestavy je odstranění potřeby zvláštních znalostí schématu základní databáze a jazyka dotazů. Modely sestav spravují pro uživatele vytváření dotazů, připojení a ověřování zdrojů dat, výrazy, filtry a parametry, čímž umožňují obchodním uživatelům soustředit se na návrh sestavy.

Model představuje kolekci entit a jejich relací, které odpovídají skutečným relacím mezi obchodními funkcemi a procesy, např. relace produktů k zásobám a prodeji. Entity představují logická seskupení atributů, např. ID produktu, názvu produktu a dalších položek souvisejících s produkty, a jejich vztahů, které popisují jednotlivé datové body, např. ID produktu.

Modely sestav nejsou založeny na jazyku UML (Unified Modeling Language) ani jiných specifikacích modelů. Modely sestav nejsou kompatibilní s jinými modelovacími nástroji a jazyky. Chcete-li vytvářet, publikovat a používat modely sestav, musí správci používat nástroje pro vytváření a nasazování poskytované aplikací Reporting Services.

Zobrazit: