Dialogové okno Vlastnosti proměnných, Akce (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li povolit možnosti hypertextového odkazu pro zástupný text, vyberte možnost Akce v dialogovém okně Vlastnosti zástupného textu.

Vložit jako hypertextový odkaz

Vybráním možnosti určete akci, která bude provedena, když uživatel klikne na položku.

Žádná

Tato možnost znamená, že u položky nebude provedena žádná akce.

Přejít na sestavu

Vybráním této možnosti vytvoříte odkaz na sestavu podrobností, která je umístěna na serveru sestav.

Vybrat sestavu ze seznamu

Zadejte nebo vyberte název sestavy, kterou chcete použít jako sestavu podrobností.

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu bez přípony názvu souboru. Je-li sestava ve stejné složce jako aktuální sestava, použijte pouze název sestavy. Pokud je sestava v jiné složce na stejném serveru sestav, použijte relativní cestu k sestavě (např. .../Složka2/Sestava1). Pokud je sestava na jiném serveru sestav, použijte plnou cestu k serveru sestav a sestavě (např. http://server1/Složka3/Sestava2).

V případě sestavy publikované na serveru sestav nakonfigurovaném v integrovaném režimu SharePoint použijte plně kvalifikovanou adresu URL, včetně přípony názvu souboru. Relativní cesty nejsou podporovány (například, http://<Název_serveru_SharePoint>/<lokalita>/Dokumenty/Sestava1.rdl).

Použít tyto parametry ke spuštění sestavy

Přidejte seznam parametrů pro přechod na sestavu podrobností. Názvy parametrů se musí shodovat s parametry definovanými pro cílovou sestavu. Tlačítka Přidat a Odstranit slouží k přidání a odebrání parametrů a šipky nahoru a dolů umožňují uspořádání seznamu parametrů.

Přidat

Přidejte nový parametr pro přechod na sestavu podrobností.

Odstranit

Odstraní parametr pro sestavu podrobností.

Šipka nahoru

Přesune parametr v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Přesune parametr v seznamu dolů.

Název

Zadejte text pro název parametru definovaného v sestavě podrobností.

Hodnota

Zadejte nebo vyberte hodnotu pro přechod pro pojmenovaný parametr v sestavě podrobností. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Vynechat

Vyberte tuto možnost, chcete-li zabránit ve spuštění parametru. Toto políčko je standardně prázdné, tedy neaktivní. Chcete-li toto políčko zaškrtnout, klikněte na tlačítko Výraz (fx) a zadejte True nebo vytvořte výraz. Políčko bude zakšrtnuto po kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně Výraz.

Přejít na záložku

Tato možnost slouží k definování odkazu na záložku v aktuální sestavě.

Vybrat záložku

Zadejte nebo vyberte ID záložky pro sestavu, na kterou uživatel přejde po kliknutí na odkaz. Chcete-li změnit výraz, klikněte na možnost Výraz (fx). ID záložky může být buď statické ID, nebo výraz, který lze vyhodnotit jako ID záložky. Výraz může zahrnovat pole, které obsahuje ID záložky.

Chcete-li vytvořit odkaz na záložku, nastavte nejdříve u položky sestavy vlastnost Záložka. Chcete-li nastavit vlastnost Záložka, vyberte položku sestavy a v podokně Vlastnosti zadejte hodnotu nebo výraz pro ID záložky, např. Graf_prodejnosti nebo 5_nejvyšších_prodejů.

Přejít na URL

Tato možnost slouží k definování odkazu na webovou stránku. Zadejte nebo zvolte adresu URL webové stránky nebo výraz, který lze vyhodnotit jako adresu URL webové stránky. Chcete-li změnit výraz, klikněte na možnost Výraz (fx). Tento výraz může zahrnovat pole, které obsahuje adresu URL.

Vybrat adresu URL

Zadejte adresu URL položky. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro nativní režim použijte úplnou nebo relativní cestu. Například http://<název_serveru>/obrázky/obrázek1.jpg. V případě položky publikované na serveru sestav nakonfigurovaném pro integrovaný režim SharePoint použijte plně kvalifikovanou adresu URL (například http://<název_serveru_SharePoint>/<lokalita>/Documents/images/image1.jpg).

Zobrazit: