Získání dat ze zdroje dat typu Oracle (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li v sestavě používat data z databáze Oracle, potřebujete mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu Oracle. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na Spravovaném zprostředkovateli .NET Framework pro Oracle a požaduje softwarovou součást klienta Oracle.

Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce používá databázi Oracle serveru s názvem „Oracle9“ zadaným pomocí znaků Unicode. Název serveru musí odpovídat názvu definovaném v konfiguračním souboru Tnsnames.ora jako název instance serveru Oracle.

Data Source="Oracle9"; Unicode="True"

Další informace o příkladech připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Chcete-li vytvořit datovou sadu, vyberte uloženou proceduru z rozevíracího seznamu nebo vytvořte dotaz SQL. K sestavení dotazu musíte použít textový návrhář dotazů. Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní textového Návrháře dotazů (Tvůrce sestav 3.0).

Můžete zadat uložené procedury, které vrací pouze jednu sadu výsledků. Používání kurzorových dotazů není podporováno.

Pokud dotaz obsahuje proměnné dotazu, jsou automaticky generovány odpovídající parametry sestavy. Toto rozšíření dat podporuje pojmenované parametry. Pro server Oracle verze 9 a novější jsou podporovány parametry s více hodnotami.

Parametry sestavy jsou vytvořeny s výchozími hodnotami vlastností, které může být třeba změnit. Například každý parametr sestavy má datový typ Text. Po vytvoření parametrů sestavy může být nutné výchozí hodnoty změnit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Abyste se mohli připojit ke zdroji dat Oracle, musí správce systému nejprve nainstalovat správnou verzi zprostředkovatele .NET Data Provider for Oracle, která podporuje načítání dat z databáze Oracle. Tento zprostředkovatel dat musí být nainstalován ve stejném počítači jako nástroj Tvůrce sestav a také musí být nainstalován na serveru sestav.

Další informace naleznete na následujícím odkazu:

Alternativní rozšíření dat

Data z databáze Oracle lze také načíst pomocí zdroje dat typu OLE DB. Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu OLE DB (Tvůrce sestav 3.0).

Modely sestav

Můžete také vytvořit modely založené na databázi Oracle. Další informace naleznete v tématu Creating and Using Oracle-Based Report Models v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Informace o platformě a verzi

Další informace o podpoře platforem a verzí naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: