Dialogové okno Vlastnosti sestavy, Proměnné (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do sestavy přidat vlastní proměnné, vyberte možnost Proměnné v dialogovém okně Vlastnosti sestavy. Proměnná bude zpracována jednorázově, jakmile spustíte sestavu. Na proměnnou lze potom odkazovat v celé sestavě. Proměnná je počítána pouze jednou, proto každý odkaz na proměnnou bude vždy používat stejnou hodnotu.

Přidat

Kliknutím přidáte proměnnou do seznamu.

Odstranit

Odstraní vybranou proměnnou ze seznamu.

Šipka nahoru

Kliknutím přesunete zvolenou proměnnou v seznamu nahoru.

Šipka dolů

Kliknutím přesunete zvolenou proměnnou v seznamu dolů.

Název

Zadejte název začínající písmenem (bez mezer a rozlišují se v něm malá a velká písmena). Název může obsahovat písmena, čísla a podtržítka (_).

Hodnota

Zadejte hodnotu proměnné nebo klikněte na tlačítko Výraz (fx) a zadejte výraz.

Chcete-li zahrnout odkaz na proměnnou z výrazu, použijte syntaxi kolekce Visual Basic. Například následující výraz určuje proměnnou sestavy s názvem LastUpdate: =Variables!LastUpdate.Value.

Zobrazit: