Dialogové okno Vlastnosti proměnných, Písmo (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V dialogovém okně Vlastnosti zástupného textu v části Písmo upřesněte styl textu proměnných.

Písmo

Zadejte nebo vyberte rodinu písma. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítkoVýraz (fx).

Styl

Vyberte tučný styl písma nebo kurzívu. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Řádkování

Upravte výšku vybraného řádku v sestavě. Vyberte možnost Vlastní a přizpůsobte mezeru mezi řádky textu. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Velikost

Zadejte nebo vyberte velikost písma. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Barva

Vyberte barvu textu. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Efekty

Tuto možnost vyberte v případě, že chcete pod vybraným textem nebo přes něj zobrazit čáru. Chcete-li upravit výraz, klikněte na tlačítko Výraz (fx).

Zobrazit: