Dialogové okno Vlastnosti proměnných, Zarovnání (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V dialogovém okně Vlastnosti zástupného textu zvolte možnost Zarovnání a nastavte vodorovné zarovnání zástupného textu.

Vodorovně

Zadejte hodnotu nebo výraz, který lze vyhodnotit jako vodorovné umístění textu ve vybrané buňce nebo oblasti dat. Kliknutím na tlačítko Výraz (fx) upravte výraz.

Obecné   Zobrazí text dle výpočtu Reporting Services. Další informace o výpočtu zarovnání textu naleznete v tématu Formátování textu a zástupných symbolů (Tvůrce sestav 3.0).

  • Vlevo   Zobrazí text zarovnaný vlevo.

  • Na střed   Zobrazí text zarovnaný na střed.

  • Vpravo   Zobrazí text zarovnaný vpravo.

Zobrazit: