Získání dat ze zdroje dat typu Teradata (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data z relační databáze Teradata, musíte mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu Teradata. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření zpracování dat .NET Managed Provider for Teradata.

Informace o připojení a pověření k připojení k danému zdroji dat získáte od správce databáze. Následující příklad připojovacího řetězce používá databázi Teradata na serveru zadaném pomocí IP adresy:

data source=<IP Address>

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Abyste se mohli připojit ke zdroji dat Teradata, musí správce systému nejprve nainstalovat správnou verzi zprostředkovatele .NET Data Provider for Teradata, která podporuje načítání dat z databáze Teradata. Tento zprostředkovatel dat musí být nainstalován ve stejném počítači jako nástroj Tvůrce sestav a také musí být nainstalován na serveru sestav.

Tento zprostředkovatel dat nepodporuje všechny režimy doručování sestav. Doručování sestav pomocí odběrů podle dat není pro toto rozšíření zpracování dat podporováno. Další informace naleznete v tématu Using an External Data Source for Subscriber Data v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Chcete-li vytvořit datovou sadu z modelu sestavy založeného na zdroji dat Teradata, musí být model navržen v Návrháři modelů sady SQL ServerBusiness Intelligence Development Studio a publikován na serveru sestav. Další informace naleznete v tématu Creating and Using Teradata-Based Report Models v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server – Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí, která je generována dotazem datové sady.

Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Použití služby SQL Server 2008 Reporting Services se zprostředkovatelem.NET Framework Data Provider for Teradata

Poskytuje podrobné informace o práci s tímto rozšířením dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: