Načtení dat z datové krychle služby Analysis Services (MDX) (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do sestavy zahrnout data z datové krychle Analysis Services, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu MicrosoftSQL ServerAnalysis Services. Tento předdefinovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření dat MicrosoftSQL ServerAnalysis Services. Je možné načíst metadata o dimenzích, hierarchiích, úrovních, klíčových ukazatelích výkonnosti, mírách a atributech z datové krychle MicrosoftSQL ServerAnalysis Services pro použití jako data sestavy.

Toto rozšíření pro zpracování dat podporuje parametry s více hodnotami, serverové agregace a pověření spravovaná odděleně od připojovacího řetězce.

Když se připojujete k datové krychli zařízení Analysis Services, připojujete se k objektu databáze v instanci služby Analysis Services na serveru. Databáze může mít více datových krychlí. Příslušnou datovou krychli zadáte v návrháři dotazů při vytváření dotazu. Níže je uveden příklad připojovacího řetězce:

data source=<server name>;initial catalog=<database name>

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po zveřejnění sestavy se může stát, že budete chtít změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav oprávnění pro načtení dat platná.

V klientském systému pro vytváření sestav jsou při zadávání pověření k dispozici následující možnosti:

 • Aktuální uživatel systému Windows (také se používá označení integrované zabezpečení).

 • Použití uloženého uživatelského jména a hesla.

 • Výzva uživateli k zadání pověření. Tato možnost podporuje pouze integrované zabezpečení systému Windows.

 • Pověření nejsou vyžadována. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné nakonfigurovat na serveru sestav účet pro bezobslužné zpracování. Další informace naleznete v tématu Configuring the Unattended Execution Account v dokumentaci ke službě Reporting Services na webu msdn.microsoft.com.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Máte-li připojení ke zdroji dat Analysis Services, můžete vytvořit datovou sadu a definovat dotaz MDX určující, která data sestavy se mají načíst z datové krychle. Při vyhledávání a výběru z podkladových struktur dat ve zdroji dat použijte grafického návrháře dotazů MDX.

Dotaz můžete zadat následujícími způsoby:

 • Vytvořte dotaz interaktivně. Návrhář dotazů MDX služby Analysis Services podporuje následující zobrazení:

  • Zobrazení návrhu:   Vytvořte dotaz MDX přetažením dimenzí, členů, členských vlastností, měr a ukazatelů KPI z prohlížeče metadat do podokna Data. Chcete-li definovat další pole datové sady, přetáhněte vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Data.

  • Zobrazení dotazu:   Vytvořte dotaz MDX přetažením dimenzí, členů, členských vlastností, měr a ukazatelů KPI z prohlížeče metadat do podokna Dotaz. Text MDX lze upravit přímo v podokně Dotaz. Chcete-li definovat další pole datové sady, přetáhněte vypočtené členy z podokna Vypočtené členy do podokna Dotaz.

  Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní návrháře dotazů Analysis Services MDX (Tvůrce sestav 3.0).

 • Importujte existující dotaz MDX ze sestavy. Klikněte na tlačítko Importovat dotaz, vyhledejte soubor RDL a importujte dotaz. Můžete importovat dotaz ze sestavy, která obsahuje vloženou datovou sadu založenou na zdroji dat Analysis Services. Import dotazu MDX přímo ze souboru MDX není podporován.

V rámci návrhu spusťte dotaz a prohlédněte si sadu výsledků. Výsledky dotazu jsou automaticky načteny jako zjednodušená sada řádků. Kolekce polí pro datovou sadu bude naplněna ze sloupců v sadě výsledků pro dotaz. Po vytvoření dotazu můžete k zobrazení kolekce polí pro datovou sadu vygenerované z metadat použít podokno Data sestavy. Při spuštění sestavy jsou z externího zdroje dat vrácena skutečná data.

Rozšíření zpracování dat Analysis Services podporuje rozšířené vlastnosti polí datové sady. To jsou hodnoty, které jsou k dispozici z externího zdroje dat, ale nezobrazují se v podokně Data sestavy. Prostřednictvím předdefinované kolekce Fields můžete v sestavě použít rozšířené vlastnosti polí, které jsou podporovány rozšířením zpracování dat Analysis Services. U vlastností, které ve zdroji dat obsahují hodnoty, můžete použít předdefinované hodnoty vlastnosti, například FormattedValue, Color nebo UniqueName. Další informace naleznete v tématu Použití rozšířených vlastnosti polí pro databázi služby Analysis Services (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Chcete-li zahrnout parametry dotazu, v návrháři dotazů v oblasti filtrů vytvořte filtr a označte jej jako parametr. Pro každý filtr je automaticky vytvořena datová sada, která bude poskytovat dostupné hodnoty. Ve výchozím nastavení se tyto datové sady v podokně Data sestavy nezobrazují. Další informace naleznete v tématu Postup: Zobrazení skrytých datových sad pro multidimenzionální zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text. Po vytvoření parametrů sestavy může být nutné výchozí hodnoty změnit. Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Rozšíření dat služby Analysis Services je založeno na protokolu XMLA (XML for Analysis).

Data můžete také načíst z datové krychle Analysis Services z typu zdroje dat OLE DB. Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu OLE DB (Tvůrce sestav 3.0).

Další informace o podpoře verzí naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na stránkách SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Použití rozšířených vlastnosti polí pro databázi služby Analysis Services (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o dalších polích dostupných pomocí poskytovatele dat XMLA.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci produktu Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře pro jednotlivé platformy a verze pro každé rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: