Získání dat ze zdroje dat typu OLE DB (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data od zprostředkovatele dat OLE DB, je nutné mít datovou sadu, která je založena na zdroji dat sestavy typu OLE DB. Tento integrovaný typ zdroje dat je založen na rozšíření zpracování dat OLE DB na serveru MicrosoftSQL ServerReporting Services.

OLE DB je technologie přístupu k datům, která klientům umožňuje připojení k mnoha různým zprostředkovatelům dat. Jakmile vyberete OLE DB jako typ zdroje dat, je nutné vybrat určitého zprostředkovatele dat. Podpora pro takové funkce, jako jsou parametry a pověření, závisí na vybraném zprostředkovateli dat.

Připojovací řetězec pro rozšíření zpracování dat OLE DB závisí na požadovaném zprostředkovateli dat. Typický připojovací řetězec obsahuje dvojice název/hodnota, které jsou zprostředkovatelem dat podporovány. Například následující připojovací řetězec určuje zprostředkovatele OLE DB pro aplikaci SQL Server Native Client a databázi AdventureWorks:

Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=server; Initial Catalog=AdventureWorks

Použitý připojovací řetězec závisí na externím zdroji dat, ke kterému se připojujete. Chcete-li nastavit vlastnosti připojovacího řetězce pro určitého zprostředkovatele dat, klikněte na stránce Obecné v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat na tlačítko Vytvořit. Otevře se dialogové okno Vlastnosti připojení. Vlastnosti rozšířeného zdroje dat nastavíte v dialogovém okně Vlastnosti Data Link.

Příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátekZpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby při spuštění sestavy na serveru sestav byla platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Zvláštní znaky v heslech

Konfigurujete-li zdroj dat OLE DB tak, aby se zobrazila výzva k zadání hesla nebo aby bylo nutno zadat heslo v připojovacím řetězci, a uživatel zadá heslo obsahující zvláštní znaky, například interpunkční znaménka, nedokáží některé základní ovladače zdrojů dat platnost těchto zvláštních znaků ověřit. Tento problém může být během zpracování sestavy indikován zprávou „Not a valid password“ (Neplatné heslo).

Poznámka Poznámka

Nedoporučujeme přidávat do připojovacího řetězce přihlašovací údaje, například heslo. Tvůrce sestav obsahuje pro zadání pověření samostatnou kartu v dialogovém okně Zdroj dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Někteří zprostředkovatelé OLE DB podporují nepojmenované parametry a parametry bez názvů. Parametry jsou předávány podle pozice pomocí zástupného symbolu v dotazu. Zástupný znak je určován podle syntaxe, která je podporována zprostředkovatelem dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

OLEDB je nativní technologie pro vytváření zprostředkovatelů dat pro určité zdroje dat. Technologie OLEDB je založena na rozhraních modelu COM (Component Object Model). OLEDB je novější technologie než ODBC a starší než zprostředkovatelé dat ADO.NET. Zprostředkovatelé dat OLEDB jsou registrováni v operačním systému tak jako libovolná jiná komponenta modelu COM. Zprostředkovatele OLEDB dodává společnost Microsoft a jiní výrobci. Společnost Microsoft dodává také MSDASQL, zprostředkovatele dat OLEDB, který zajišťuje komunikaci s ovladači ODBC přes mosty. Další informace naleznete v tématu Získání dat ze zdroje dat typu ODBC (Tvůrce sestav 3.0).

Chcete-li úspěšně načíst požadovaná data, měli byste použít takovou syntaxi dotazu, která je zprostředkovatelem dat podporována. Podpora parametru se liší podle zprostředkovatele dat. Další informace naleznete v tématech, která se týkají vybraného zprostředkovatele dat. Příklad:

Další informace o konkrétních zprostředkovatelích dat OLE DB naleznete v tématu Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: