Získání dat z modelu sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li do své sestavy zahrnout data z modelu sestavy, je nutné mít datovou sadu, která je založena na modelu sestavy jako zdroji dat. Na rozdíl od jiných zdrojů dat neexistuje pro model sestavy žádné rozšíření. Na model přejdete a vyberete jej přímo na serveru sestav.

K použití modelu sestavy jako zdroje dat není potřeba připojovací řetězec. Chcete-li se připojit k modelu sestavy, přejděte na server sestav nebo web služby SharePoint a vyberte publikovaný model. Na webu služby SharePoint má soubor modelu sestavy příponu .smdl.

Další příklady připojovacích řetězců naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Pověření jsou nutná pro spouštění dotazů, místní zobrazení náhledu sestavy a zobrazení náhledu sestavy ze serveru sestav.

Po publikování sestavy se může stát, že budete potřebovat změnit pověření pro zdroj dat, aby byla při spuštění sestavy na serveru sestav platná oprávnění pro načtení dat.

Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Prostřednictvím návrháře dotazů modelu sestavy zadejte interaktivně entity, pole a filtry dotazu. Tyto entity a pole pocházející z modelu budou tvořit kolekci polí datové sady zobrazenou v podokně Data sestavy. Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů modelu sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Chcete-li přidat parametr sestavy, v návrháři dotazů modelu sestavy vytvořte filtr s výzvou. Další informace naleznete v tématu Uživatelské rozhraní Návrháře dotazů modelu sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Parametry sestavy jsou vytvořeny s výchozími hodnotami vlastností, které může být třeba změnit. Ve výchozím nastavení má každý parametr sestavy datový typ Text. Pokud jsou podkladová data jiného datového typu, je nutné změnit datový typ parametru.

Další informace naleznete v tématu Parametry (Tvůrce sestav 3.0).

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tento zprostředkovatel dat nepodporuje všechny režimy doručování sestav. Doručování sestav pomocí odběrů podle dat není pro toto rozšíření zpracování dat podporováno. Další informace naleznete v tématu Using an External Data Source for Subscriber Data v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Další informace o modelech naleznete v tématu Using Report Models as Data Sources v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Tyto části dokumentace obsahují podrobné koncepční informace o datech sestav a také informace o postupech, jak definovat, přizpůsobit a používat části sestavy, které souvisejí s daty.

Získání dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje přehled způsobů přístupu k datům pro sestavu.

Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o datových připojeních a zdrojích dat.

Vytváření a přidávání datových sad (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o vložených a sdílených datových sadách.

Práce s poli v datové sadě sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

Poskytuje informace o kolekci polí datových sad generované dotazem.

Téma Data Sources Supported by Reporting Services v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje podrobné informace o podpoře jednotlivých platforem a verzí pro jednotlivá rozšíření dat.

Téma Designing and Implementing Report Models v dokumentaci služby Reporting Services na webu SQL Server– Knihy online.

Poskytuje informace o navrhování publikování modelů.

Ikona šipky používaná pro odkaz Zpět na začátek Zpět na začátek

Zobrazit: