Postup: Zobrazení skrytých datových sad pro multidimenzionální zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0)

Sestava může obsahovat automaticky vytvořené datové sady (také známé jako skryté datové sady), které se v podokně Data sestavy standardně nezobrazují. Tyto datové sady jsou vytvářeny následujícími způsoby:

  • V některých návrhářích dotazů pro multidimenzionální databáze můžete v podokně dotazu v oblasti filtru zadat pole, která mají být filtrována, a určit, zda má být pro filtr vytvořen parametr dotazu. Pokud vyberete možnost s parametrem, automaticky se vytvoří datové sady sestavy, které budou pro parametr sestavy poskytovat platné hodnoty.

  • Pokud importujete dotaz založený na multidimenzionálních databázích, mohou být do sestavy vloženy také skryté datové sady.

Skryté datové sady nejsou dostupné v průvodci.

V podokně Data sestavy můžete změnit zobrazení, abyste zobrazili všechny datové sady v sestavě.

Zobrazení skrytých datových sad

  • V podokně Data sestavy klikněte pravým tlačítkem na složku Datové sady a potom klikněte na příkaz Zobrazit skryté datové sady.

Zobrazit: