Vložené a sdílené zdroje dat (Tvůrce sestav 3.0)

V nástroji Tvůrce sestav můžete používat dva typy připojení dat v sestavě: sdílené zdroje dat na serveru sestav, které je možné použít pro více sestav, a vložené zdroje dat, které jsou používány jednou sestavou. Oba typy zdrojů dat poskytují stejné informace: připojovací řetězec popisující umístění dat a pověření pro přístup k těmto datům. Rozdíl mezi oběma typy je v jejich vytváření, ukládání a správě.

V aplikaci Tvůrce sestav můžete procházením vybrat publikované zdroje dat na serveru sestav a použít je v sestavě nebo vytvořit vlastní zdroj dat. V definici sestavy je publikovaný zdroj dat odkazem na připojení k serveru sestav; vložený zdroj dat zahrnuje informace o připojení, ale ne pověření. Tyto údaje jsou spravovány odděleně od informací o připojení. Další informace naleznete v tématu Zadání pověření v nástroji Tvůrce sestav (Tvůrce sestav 3.0).

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a přidání datových připojení nebo zdrojů dat (Tvůrce sestav 3.0).

Sdílený zdroj dat je datové připojení uložené na serveru sestav jako samostatná položka. Definice sdíleného zdroje dat obsahuje informace, které jsou nutné pro toto datové připojení. Lze ji opakovaně využívat ve více sestavách. Sdílené zdroje dat jsou spravovány odděleně od sestav. Správce serveru sestav může například aktualizovat připojovací řetězec nebo pověření.

Vlastník zdroje dat určuje typ pověření, který je nutné použít pro přístup k datům. Pověření jsou spravována nezávisle na připojení. V závislosti na typu zdroje dat mohou být pověření uložena na serveru sestav nebo se každému uživateli může zobrazovat výzva k jejich zadání.

Sdílené zdroje dat jsou užitečné, když máte zdroje dat, které používáte často. Pokud je to možné, doporučujeme používat sdílené zdroje dat. Umožňují snadněji spravovat sestavy a získávat přístup k sestavám a umožňují sestavy a zdroje dat, k nimž přistupují, lépe zabezpečit. Pomocí Tvůrce sestav nelze vytvářet sdílený zdroj dat. Potřebujete-li sdílený zdroj dat, požádejte správce systému, aby jej vytvořil.

Chcete-li v sestavě použít sdílený zdroj dat, přejděte v průvodci nebo v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat ke sdílenému zdroji dat umístěnému na serveru sestav a vyberte jej. Následující ikona označuje položku sdíleného zdroje dat v hierarchii složek serveru sestav:

ikona sdíleného zdroje dat

Ikona sdíleného zdroje dat

Připojení vloženého zdroje dat je datové připojení uložené v definici sestavy. Informace o připojení vloženého zdroje dat lze použít pouze v sestavě, do níž je vložen. Chcete-li definovat a spravovat vložené zdroje dat, použijte dialogové okno Vlastnosti zdroje dat.

Zobrazit: