Postup: Odeslání souboru nebo sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Správce sestav nabízí funkci odesílání, takže můžete přidávat sestavy, modely a další soubory na server sestav, aniž byste museli tyto položky publikovat z klientské aplikace. Soubory odeslané ze systému souborů jsou na serveru sestav uloženy jako položky. Typy odesílaných souborů určují jejich ukládání:

  • Soubory RDL jsou ukládány jako sestavy.

  • Soubory SMDL jsou ukládány jako modely sestav.

  • Všechny ostatní soubory, včetně sdílených zdrojů dat (RDS), jsou odesílány jako prostředky. Prostředky nejsou zpracovány serverem sestav, lze je však zobrazit ve Správci sestav, pokud server sestav podporuje typ souboru MIME.

Odeslání souboru nebo sestavy

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah. Přejděte do složky, do které chcete přidat položku.

  3. Klikněte na položku Odeslat soubor.

  4. Klikněte na položku Procházet a vyberte soubor k odeslání. Můžete odeslat soubor definice sestavy, obrázek, dokument nebo jakýkoli jiný soubor, který má být k dispozici na serveru sestav.

  5. Zadejte název nové položky. Název položky může obsahovat mezery, nesmí však obsahovat vyhrazené znaky: ; ? : @ & = + , $ / * < > |.

  6. Pokud chcete nahradit stávající položku novou položkou, vyberte možnost Přepsat položku, pokud již existuje.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazit: