Postup: Zobrazení nebo odstranění historie sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Historie sestavy je uchovávána společně se sestavou, na které je založena. Historii sestavy mohou zobrazit všichni uživatelé, kteří mají oprávnění k zobrazení sestavy.

Zobrazení snímku historie

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah. Přejděte na sestavu, pro kterou chcete vytvořit nebo zobrazit snímky historie, a kliknutím sestavu otevřete.

  3. Klikněte na kartu Historie. Snímky historie jsou zobrazeny ve sloupci Při spuštění.

  4. Klikněte na snímek historie, který chcete zobrazit.

Odstranění snímku historie

  1. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah. Přejděte na sestavu, pro kterou chcete vytvořit snímky historie, a kliknutím sestavu otevřete.

  2. Klikněte na kartu Historie. Snímky historie jsou zobrazeny ve sloupci Při spuštění.

  3. Zaškrtněte políčko vedle snímku historie, který chcete odstranit, a klikněte na příkaz Odstranit.

Zobrazit: