Postup: Spuštění Správce sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Správce sestav je aplikace ASP.NET, která slouží ke správě obsahu a operací u instance serveru sestav. Chcete-li spustit Správce sestav, zadejte adresu URL Správce sestav. Adresa URL Správce sestav je definována pomocí konfiguračního nástroje aplikace Reporting Services. Nejste-li si jisti, která adresa URL náleží Správci sestav, spusťte Konfigurační nástroj služby Vytváření sestav a otevřete stránku s adresou URL Správce sestav nebo se obraťte na správce systému serveru sestav.

U nové instalace mají dostatečná oprávnění k práci s obsahem a nastaveními pouze místní správci. Udělení oprávnění jiným uživatelům probíhá tak, že místní správce provede přiřazení rolí, které poskytují přístup k serveru sestav. Stránky a úkoly aplikace, k nimž má uživatel následně přístup, závisí na roli, která je uživateli přiřazena. Další informace naleznete v tématu „Postup: Přidání uživatele serveru sestav“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Poznámka Poznámka

Používáte-li systém Windows Vista nebo Windows Server 2008, konfigurujte Správce sestav pro místní správu. Další informace naleznete v tématu „Postup: Konfigurace služby Vytváření sestav v systému Windows Vista“.

Spuštění Tvůrce sestav z prohlížeče

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější.

  2. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte adresu URL Správce sestav. Výchozí adresa URL má formát http://<ComputerName>/reports. Server sestav může být nakonfigurován na používání určitého portu. Například http:// <ComputerName>:80/reports nebo http:// <ComputerName>:8080/reports.

Zobrazit: