Postup: Export sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Když je sestava otevřena ve Správci sestav, můžete použít možnosti exportu na panelu nástrojů sestavy a zobrazit sestavu ve formátu pro jinou aplikaci. Dostupné formáty exportu závisí na rozšířeních vykreslování, která jsou na serveru sestav nasazena. Výchozí výstupní formáty sestavy obsahují formáty Acrobat (PDF), CSV, Excel, Word, MHTML (Webový archiv), TIFF a XML.

Když exportujete sestavy, otevře se ve formátu souboru aplikace odpovídající rozšířením vykreslení. K dispozici musí být počítačová aplikace, která tento formát souboru podporuje. Pokud například zvolíte formát Acrobat (PDF), musí být v místním počítači nainstalována aplikace Acrobat Reader. Pokud má sestava interaktivní funkce či data, nebude tato interaktivita funkční nebo se její funkce může lišit. Exportovaná sestava bude mít pouze ty funkce, které jsou aplikací podporovány. Po exportování sestavy můžete soubor uložit do souborového systému, nemůžete jej však uložit zpět na server sestav. Server sestav nedokáže zpracovat exportované soubory sestav.

Export sestavy

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah. Přejděte do složky, která obsahuje sestavu, kterou chcete exportovat. Kliknutím sestavu otevřete.

  3. Vyberte formát exportu z rozevíracího seznamu v horní části sestavy.

  4. Klikněte na položku Export.

Zobrazit: