Postup: Odstranění nebo úprava odběru ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Přihlášení k odběru můžete odstranit nebo upravit, a ukončit tak odběr sestavy nebo změnit nastavení, která určují dobu a způsob doručení sestavy. Další informace o nastavení, která slouží pro různé druhy odběrů, naleznete v tématu „Postup: Odběr sestavy“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Toto téma nevysvětluje způsob zrušení odběru, který je na serveru sestav aktuálně zpracováván. Další informace o rušení odběrů naleznete v části „Správa spuštěného procesu“ v dokumentaci služby Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Odstranění nebo změna odběru

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav klikněte na položku Moje odběry na celkovém panelu nástrojů a přejděte na odběr, který chcete upravit nebo odstranit.

    Můžete rovněž použít kartu Odběry otevřené sestavy a vyhledat na ní požadovaný odběr, který chcete změnit nebo zrušit.

  3. Proveďte jednu z těchto možností:

    • Chcete-li odběr upravit, klikněte na tlačítko Upravit.

    • Chcete-li odběr zrušit, zaškrtněte políčko vedle příslušného odběru a klikněte na příkaz Odstranit.

Zobrazit: