Postup: Uložení sestavy do mezipaměti ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Jedním ze způsobů, jak zlepšit výkonnost, je nakonfigrovat možnosti ukládání do mezipaměti pro sestavu. Když je sestava uložena v mezipaměti, bude kopie vykreslené sestavy na krátkou dobu uložena. První uživatel, který si sestavu vyžádá, musí vyčkat na dokončení všech procesů, než bude moci sestavu zobrazit. Následující uživatelé, kteří si sestavu vyžádají v době uložení v mezipaměti, si ji budou moci zobrazit ihned, jelikož k zpracování procesů již došlo.

Existují omezení pro typy sestav, které lze uložit do mezipaměti. Sestavu nelze například uložit do mezipaměti, když se výstup liší v závislosti na identitě uživatele nebo jsou-li data načítána pomocí tokenu zabezpečení uživatele, který o sestavu požádá. Další informace naleznete v tématu „Ukládání sestav do mezipaměti ve službě Vytváření sestav“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Naplánování doby uložení sestavy do mezipaměti

 1. Spusťte Správce sestav.

 2. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah. Přejděte na sestavu, pro kterou chcete nastavit vlastnosti ukládání do mezipaměti, a kliknutím sestavu otevřete.

 3. Klikněte na kartu Vlastnosti.

 4. V levém rámci klikněte na kartu Spuštění.

 5. Na stránce vyberte možnost Vykreslovat sestavu s aktuálními daty.

 6. Vyberte jednu z následujících možností ukládání do mezipaměti a konfigurujte dobu platnosti následujícím způsobem:

  • Chcete-li konfigurovat vypršení kopie uložené do mezipaměti po určité době, klikněte na možnost Uložit do mezipaměti dočasnou kopii sestavy. Platnost kopie sestavy vyprší po určeném počtu minut. Zadejte počet minut, po jehož uplynutí uložení sestavy vyprší.

  • Chcete-li konfigurovat vypršení kopie uložené do mezipaměti podle plánu, klikněte na možnost Uložit do mezipaměti dočasnou kopii sestavy. Platnost kopie sestavy vyprší podle plánu. Klikněte na možnost Konfigurovat nebo vyberte sdílený plán, podle kterého bude vypršení uložení sestavy určeno.

 7. Klikněte na tlačítko Použít.

Zobrazit: