Postup: Vytvoření, odstranění nebo úprava složky ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

K uspořádání a správě položek publikovaných na serveru sestav můžete vytvářet složky. Složky usnadňují uživatelům hledání sestav. Správcům obsahu složky nabízejí základní rámec pro zavádění oprávnění. Můžete vytvářet přiřazení rolí pro určité složky, chcete-li omezit přístup k sestavám, které jsou stále ve vývoji nebo které nejsou určeny pro úplnou distribuci.

Vytvoření složky

 1. Spusťte Správce sestav.

 2. Ve Správci sestav vyberte domovskou složku a klikněte na položku Nová složka. Chcete-li vytvořit složku ve stávající složce, přejděte k této složce na stránce Obsah a otevřete ji kliknutím na ni. Potom klikněte na položku Nová složka.

  Otevře se stránka Nová složka.

 3. Zadejte název složky. Název složky může obsahovat mezery, ale nesmí obsahovat vyhrazené znaky, které se používají pro kódování adresy URL: ; ? : @ & = + , $ / * < > |. Více složek najednou nelze vytvořit zadáním řady názvů složek.

 4. Volitelně můžete zadat popis.

 5. Vyberte položku Skrýt v zobrazení seznamu, pokud nechcete zobrazit složku ve výchozím zobrazení stránky Obsah. Složka bude zobrazena uživatelům až po kliknutí na položku Zobrazit podrobnosti na stránce Obsah.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Odstranění složky

 1. Ve Správci sestav zobrazte stránku Obsah a vyhledejte položku, kterou chcete odstranit.

 2. Přejděte kurzorem nad tuto položku a klikněte na šipku rozevíracího seznamu.

 3. V rozevíracím seznamu klikněte na položku Odstranit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Změna nebo odstranění složky

 1. Ve Správci sestav přejděte na stránku Obsah a vyhledejte položku, kterou chcete změnit.

 2. Přejděte kurzorem nad tuto položku kurzorem a klikněte na šipku rozevíracího seznamu.

 3. V rozevíracím seznamu klikněte na položku Spravovat. Otevře se stránka Obecné vlastnosti.

 4. Chcete-li změnit umístění složky, klikněte na položku Přesunout. Zadejte umístění cílové složky nebo vyberte cílovou složku ve stromové struktuře a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Případně upravte vlastnosti složky následujícími způsoby:

  • Chcete-li upravit text týkající se složky, zadejte název nebo popis.

  • Zrušte volbu položky Skrýt v zobrazení seznamu, pokud chcete zobrazit složku ve výchozím zobrazení stránky Obsah.

 6. Případně odeberte složku a její obsah kliknutím na položku Odstranit.

 7. Kliknutím na tlačítko Použít uložte provedené změny.

Zobrazit: