Postup: Přidání kódu do sestavy (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

V nástroji Tvůrce sestav můžete přidávat vlastní kód napsaný v Visual Basic přímo do sestavy a poté k němu přidat odkaz z jakéhokoli výrazu. Během zpracování sestavy je zpracováván kód. Obory názvů pro dvě třídy Microsoft.NET Framework jsou automaticky zahrnuty: System..::..Math a System..::..Convert. Přidání odkazů na jiné třídy není v nástroji Tvůrce sestav podporováno.

Jste-li připojeni k serveru sestav, zpracování sestav probíhá na něm. Nejste-li připojeni k serveru sestav, zpracování sestav probíhá v klientském počítači:

Další informace o ostatních odkazech, které můžete vytvořit ze svého kódu, najdete v tématu Používání vlastních odkazů na kód ve výrazu (Tvůrce sestav 3.0).

Poznámka Poznámka

Přidání odkazů do vlastních sestavení je podporováno pouze pokud jste připojeni k sestavě na serveru sestav, na kterém správce systému nainstaloval vlastní sestavení.

Přidání vloženého kódu do sestavy

 1. V zobrazení Návrh klikněte pravým tlačítkem na návrhovou plochu mimo ohraničení sestavy a klikněte na možnost Vlastnosti sestavy.

 2. Klikněte na možnost Kód.

 3. V možnosti Vlastní kód zadejte kód. Chyby v kódu při spuštění sestavy vytvářejí varování. Následující příklad vytváří vlastní funkci s názvem ChangeWord, která nahrazuje slovo „Bike“ slovem „Bicycle“.

  Public Function ChangeWord(ByVal s As String) As String
    Dim strBuilder As New System.Text.StringBuilder(s)
    If s.Contains("Bike") Then
     strBuilder.Replace("Bike", "Bicycle")
     Return strBuilder.ToString()
     Else : Return s
    End If
  End Function
  
 4. V následujících příkladu najdete, jak předat pole datové sady s názvem Category této funkci ve výrazu:

  =Code.ChangeWord(Fields!Category.Value)
  

  Přidáte-li tento výraz buňce tabulky zobrazující hodnoty kategorie, u každého výskytu slova „Bike“ v poli datové sady pro tento řádek zobrazí hodnota buňky slovo „Bicycle“.

Zobrazit: