Postup: Odběr sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Můžete se přihlásit k odběru sestavy. Ta vám pak bude doručována automaticky. Odběr určuje druh doručení, dobu doručení, výstupní formát sestavy a u sestav s poli pro vstupní parametry veškeré hodnoty uživatelských parametrů, které budou použity v kopii sestavy, kterou obdržíte. Aplikace Reporting Services poskytuje doručení ze serveru sestav prostřednictvím e-mailu nebo sdílené položky, k dispozici však může být menší nebo rozšířený výběr typů v závislosti na konfiguraci serveru sestav.

Poznámka Poznámka

Aplikace Reporting Services rovněž obsahuje rozšíření pro doručení do knihovny dokumentů SharePoint, tento druh doručení však můžete zadat pouze u odběrů vytvořených v lokalitě SharePoint pro sestavy spouštěné na serveru konfigurovaném pro integrovaný režim služby SharePoint. Pokyny naleznete v tématu „Postup: Vytvoření a správa odběrů (Vytváření sestav v integrovaném režimu služby SharePoint)“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Toto téma obsahuje pokyny k vytváření e-mailových odběrů a odběrů prostřednictvím sdílených položek.

 • Chcete-li používat doručení e-mailem, musí být server sestav konfigurován pro server SMTP nebo připojení přes bránu před vytvořením odběru.

 • Chcete-li používat odběr prostřednictvím sdílených položek, musí být definována cílová složka. Další informace naleznete v tématech „Konfigurování serveru sestav pro doručování e-mailem“ a „Postup: Vytvoření sdílené složky pro doručování prostřednictvím sdílené položky serveru sestav“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Před přihlášením k odběru sestavy musí být u zdroje dat sestavy konfigurováno použití uložených pověření nebo nepoužívání pověření. Další informace naleznete v tématu „Ukládání pověření“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online. V opačném případě nebude tlačítko Nový odběr k dispozici.

Toto téma nevysvětluje způsob vytváření odběrů na základě dat. Pokyny k vytváření odběrů na základě dat naleznete v tématu „Cvičení: Vytvoření odběru podle dat“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online nebo v nápovědě online ke stránce Vytvoření odběru podle dat ve Správci sestav.

Vytvoření odběru prostřednictvím sdílené položky

 1. Spusťte Správce sestav.

 2. Ve Správci sestav na stránce Obsah přejděte na sestavu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit. Kliknutím sestavu otevřete.

 3. Klikněte na kartu Odběry a na položku Nový odběr.

 4. U položky Způsob doručení zvolte možnost Sdílená složka systému Windows.

 5. U položky Název souboru zadejte název souboru sestavy.

 6. Vyberte možnost Při vytvoření souboru přidat příponu. Tato možnost slouží k přidání třípísmenné přípony k názvu souboru. Přípona souboru je určena zvoleným výstupním formátem sestavy.

 7. V textovém poli Cesta zadejte ve formátu univerzální konvence pojmenování (UNC) umístění existující složky, do které chcete sestavy doručovat (například \\<názevserveru>\<sestavy>). Na začátku cesty použijte dvojité zpětné lomítko. Nezadávejte lomítko na konci.

 8. V poli Formát vykreslení vyberte výstupní formát sestavy pro doručení souborů. Vyberte formát, který odpovídá aplikaci v počítači, kterou budete k otevření sestavy používat. Nepoužívejte formáty, které vykreslují sestavu v jednom datovém proudu nebo používají interaktivní prvky, které nelze použít ve statických souborech (např. HTML 4.0).

 9. V textových polích Uživatelské jméno a Heslo zadejte pověření nutná pro přístup ke sdílené položce ve formátu <doména>\<jméno uživatele> pro jméno uživatele.

 10. Zadejte možnosti přepsání. Kliknete-li na možnost Nepřepisovat soubor, existuje-li předchozí verze, k doručení nedojde, pokud je zjištěn existující soubor. Kliknete-li na možnost Zvyšovat názvy souborů při přidávání nových verzí, server sestav přidá k názvu souboru číslo, které soubor odliší od stávajících souborů se stejným názvem.

 11. Zadejte, kdy chcete sestavu doručit:

  • Chcete-li naplánovat čas doručení, klikněte na položku Když je plánované spuštění sestavy dokončeno a na tlačítko Vybrat plán. Otevře se stránka plánu.

  • Chcete-li zvolit předem definovaný sdílený plán, který již obsahuje informace o datu, čase a opakování, které chcete použít, klikněte na možnost Podle sdíleného plánu a poté vyberte plán, který chcete použít.

  • Chcete-li sestavu doručit, když dojde k aktualizaci snímku sestavy na novou verzi,klikněte na možnost Při aktualizaci obsahu sestavy. Přihlašujete-li se k odběru sestavy, která načítá data v naplánovaných intervalech, bude zpracování odběru určeno plánem použitým při aktualizaci dat.

   Poznámka Poznámka

   Tato možnost je k dispozici pouze u snímků, které jsou již přiřazeny k plánu aktualizace.

 12. U sestav s parametry zadejte parametry, které budou u sestavy pro tento odběr použity. Tyto parametry se mohou lišit od parametrů použitých při spuštění sestavy na požádání a nebo při jiných naplánovaných operacích.

Sestava je doručena jako statický soubor. Pokud sestava obsahuje interaktivní prvky (například odkazy na další řádky a sloupce), nebudou tyto prvky k dispozici.

Vytvoření odběru prostřednictvím e-mailu

 1. Ve Správci sestav na stránce Obsah přejděte na sestavu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit. Kliknutím sestavu otevřete.

 2. Klikněte na kartu Odběry a na položku Nový odběr.

 3. U položky Způsob doručení zvolte možnost E-mail. Není-li typ doručení k dispozici, nebyl server sestav konfigurován pro e-mailové odběry.

 4. V textovém poli Do je jméno příjemce v poli Komu: nastaveno na vlastní adresu s použitím uživatelského účtu domény. Nastavení konfigurace serveru sestav určují, zda je pole Do nastaveno na vlastní adresu s použitím účtu uživatele. Další informace o změně e-mailových adres v nastavení konfigurace naleznete v tématu „Konfigurování serveru sestav pro doručování e-mailem“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

  Poznámka Poznámka

  V závislosti na oprávněních budete moci zadat e-mailovou adresu, na kterou chcete sestavu doručit. Chcete-li zadat více e-mailových adres, oddělte je středníkem (;). Můžete zadat rovněž další e-mailové adresy v textových polích Kopie, Skrytá a Odpověď. Jsou vyžadována oprávnění ke správě všech odběrů.

 5. Vyberte možnosti doručování následujícím způsobem:

  • Chcete-li vložit nebo připojit kopii sestavy, zvolte možnost Vložit sestavu. Formát sestavy je určen zvoleným formátem vykreslení sestavy. Tuto možnost nepoužívejte, očekáváte-li, že velikost sestavy překročí omezení použité v e-mailovém systému.

  • Chcete-li vložit odkaz na adresu URL sestavy do textu e-mailové zprávy, zvolte možnost Vložit odkaz.

  Poznámka Poznámka

  Zrušíte-li výběr obou možností, bude odeslán pouze text upozornění na řádku Předmět.

 6. Vyberte formát vykreslení z pole seznamu Formát vykreslení. Tato možnost je k dispozici, zvolíte-li možnost Vložit sestavu k vložení nebo připojení kopie sestavy.

  • Chcete-li vložit sestavu do textu e-mailové zprávy, zvolte možnost Webový archiv.

  • Chcete-li sestavy odesílat v příloze, zvolte kterýkoli jiný formát vykreslení.

 7. Vyberte prioritu v poli seznamu Priorita. V systému Microsoft Exchange slouží toto nastavení k určení příznaku úrovně důležitosti e-mailové zprávy.

 8. Zadejte, kdy chcete sestavu doručit:

  • Chcete-li naplánovat čas doručení, klikněte na položku Když je plánované spuštění sestavy dokončeno a na tlačítko Vybrat plán. Otevře se stránka plánu.

  • Chcete-li zvolit předem definovaný sdílený plán, který již obsahuje informace o datu, čase a opakování, které chcete použít, klikněte na možnost Podle sdíleného plánu a poté vyberte plán, který chcete použít.

  • Chcete-li sestavu doručit, když dojde k aktualizaci snímku sestavy na novou verzi,klikněte na možnost Při aktualizaci obsahu sestavy. Přihlašujete-li se k odběru sestavy, která načítá data v naplánovaných intervalech, bude zpracování odběru určeno plánem použitým při aktualizaci dat.

  Poznámka Poznámka

  Tato možnost je k dispozici pouze u snímků, které jsou již přiřazeny k plánu aktualizace.

 9. U sestav s parametry zadejte parametry, které budou u sestavy pro tento odběr použity. Zadané parametry se mohou lišit od parametrů použitých při spuštění sestavy na požádání a nebo při jiných naplánovaných operacích.

Zobrazit: