Použití běžných funkcí a odkazů na sestavení (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Tvůrce sestav poskytuje sadu integrovaných funkcí, které můžete vložit do výrazu. Integrované funkce zahrnují třídy CLR (common language runtime) Microsoft.NET Framework a funkce knihovny runtime Visual Basic. Pro usnadnění lze nejčastěji používané funkce zobrazit v dialogovém okně Výraz, kde jsou uvedeny podle kategorií: Text, Datum a čas, Matematické, Kontrola, Běh programu, Agregace, Finanční, Převod a Různé. Méně obvyklé funkce nejsou v seznamu uvedeny, ale lze je ve výrazech rovněž používat.

Dialogové okno Výraz slouží k zobrazení uspořádaného seznamu běžných funkcí integrovaných v aplikaci Reporting Services. Rozbalíte-li nabídku Běžné funkce a kliknete na kategorii, zobrazí se v podokně Položka seznam funkcí, které lze do výrazu vložit. Mezi běžné funkce patří třídy z oborů názvů .NET FrameworkSystem..::..Math a System..::..Convert a funkce knihovny runtime Visual Basic. Chcete-li použít integrovanou funkci, dvakrát klikněte na název funkce v podokně Položka. Popis funkce se zobrazí v podokně Popis a příklad volání funkce se zobrazí v podokně Příklad.

Další informace o jednotlivých funkcích naleznete v tématech System..::..Math, System..::..Convert a „Členy knihovny runtime jazyka Visual Basic“ na webu MSDN.

Zobrazit: