Tisk sestav z prohlížeče pomocí ovládacího prvku pro tisk (Tvůrce sestav 3.0)

Ačkoli je prohlížeč nejběžnější klientskou aplikací používanou k zobrazení sestavy, není jeho funkce tisku příliš vhodná pro tisk sestav. Funkce tisku v prohlížeči je navržena pro tisk webových stránek. Stránky, které vytisknete z prohlížeče, obvykle zahrnují všechny vizuální elementy, které se nacházejí na webové stránce, plus informace o záhlaví a zápatí, které identifikují stránku nebo web. Při tisku z prohlížeče je vytištěn pouze obsah aktuálního okna. U vícestránkových sestav se z prohlížeče vytiskne nejvýše první stránka a možná i méně, pokud stránka sestavy přesahuje rozměry tištěné stránky.

Pro zlepšení kvality tisku sestav zobrazených v prohlížeči a pro zajištění tisku více stránek můžete použít klientskou funkci tisku, která je součástí SQL ServerReporting Services. Tisk na straně klienta poskytuje standardní dialogové okno Tisk, v němž můžete vybrat tiskárnu, zadat stránky a okraje a před vytištěním zobrazit náhled sestavy. Tisk na straně klienta doporučujeme používat místo příkazu Tisk v nabídce Soubor prohlížeče. Při tisku sestav tímto způsobem je sestava vytištěna tak, jak byla navržena, bez prvků, které se navíc zobrazují při zobrazení sestavy na webové stránce.

Chcete-li použít tuto funkci tisku, klikněte na panelu nástrojů sestavy na ikonu Tiskárna. Při prvním použití se do počítače stáhne ovládací prvek Microsoft ActiveX, jehož součástí je dialogové okno Tisk. V závislosti na nastavení prohlížeče se prvek nainstaluje automaticky, nebo poté, co jeho instalaci uživatel odsouhlasí. Po stažení ovládacího prvku se při každém kliknutí na ikonu Tiskárna zobrazí dialogové okno Tisk, které umožňuje zadat požadované možnosti a odeslat sestavu do výchozí tiskárny. Další informace naleznete v tématu Postup: Tisk sestavy (Tvůrce sestav 3.0).

Funkci tisku na straně klienta mohou správci serveru sestav zakázat. Pokud je tisk na straně klienta zakázán, nezobrazí se na panelu nástrojů sestavy ikona Tiskárna.

Poznámka Poznámka

Ovládací prvek nefunguje, jestliže se pokusíte vytisknout sestavu a zároveň jste přihlášeni k místní instanci serveru sestav, v níž je nainstalován serverový operační systém Windows pro počítače založené na procesorech Itanium. Toto omezení se týká pouze uživatelů, kteří jsou připojeni k místní instanci serveru sestav. Uživatelé, kteří se připojují prostřednictvím vzdáleného připojení, mohou používat ovládací prvek tisku u sestav, jejichž hostitelem je server založený na procesorech Itanium.

Chcete-li nakonfigurovat vlastnosti tisku sestavy, klikněte v dialogovém okně Tisk na tlačítko Vlastnosti. Velikost stránky je určena výchozí výškou a šířkou velikosti stránky sestavy, specifikovanými v definici sestavy. Dostupné hodnoty závisejí na typu tiskárny a jejích možnostech. U šířky a výšky se zobrazují výchozí hodnoty, které jsou určeny ovladači tisku nakonfigurovanými v počítači. Změna těchto hodnot způsobí, že se sestava vytiskne s novými rozměry. Šířka a výška stránky jsou určovány možností Orientace, kterou lze nastavit na hodnotu Na výšku nebo Na šířku. Zobrazená výchozí orientace závisí na šířce a výšce stránky sestavy.

Poznámka Poznámka

Dialogové okno Tisk a výchozí nastavení šířky, výšky a orientace stránky v tiskárně jsou určovány definicí sestavy.

Náhled

Chcete-li zobrazit náhled, klikněte v dialogovém okně Tisk na tlačítko Náhled. Tím otevřete první stránku sestavy v samostatném okně náhledu. Další stránky jsou k dispozici při vygenerování sestavy na serveru sestav. Náhled sestavy je vygenerován ve formátu EMF. Můžete přecházet na předchozí nebo další stránku. Jakmile zobrazíte poslední stránku, bude tlačítko Další znepřístupněno.

Nastavení okrajů při tisku

Před vytištěním můžete ve vykreslené sestavě EMF změnit okraje při tisku. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Náhled. V horní části stránky náhledu klikněte na tlačítko Okraje. Zobrazí se dialogové okno Okraje. Podle požadavků nastavte horní, dolní, pravé a levé okraje. Klikněte na tlačítko OK. Dialogové okno se zavře a nastavení pro generování náhledu a pro tisk bude uloženo.

Zobrazit: