Postup: Vytvoření propojené sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Propojená sestava představuje položku serveru sestav, která poskytuje přístupový bod k existující sestavě. Jedná se o podobný princip jako u zástupců programu, které používáte ke spuštění programu nebo otevření souborů.

Propojená sestava je odvozena od existující sestavy a uchovává si definici původní sestavy. Propojená sestava vždy dědí vlastnosti rozložení sestavy a zdrojů dat z původní sestavy. Všechny ostatní vlastnosti a nastavení se mohou od původní sestavy lišit, včetně zabezpečení, umístění, odběrů a plánů.

Propojenou sestavu můžete vytvořit, když chcete vytvořit další verze existující sestavy. Můžete například využít jednu sestavu pro oblastní prodej k vytvoření sestav pro každou z jednotlivých oblastí prodeje.

Ačkoli jsou propojené sestavy obvykle založeny na sestavách s parametry, sestavy s parametry nejsou vyžadovány. Propojené sestavy můžete vytvořit, kdykoli chcete použít existující sestavu s jiným nastavením.

Vytvoření propojené sestavy

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav otevřete sestavu, na kterou chcete vytvořit propojení, a klikněte na kartu Vlastnosti. Zobrazí se stránka Obecné vlastnosti.

  3. Klikněte na položku Vytvořit propojenou sestavu.

  4. Zadejte název nové propojené sestavy. Volitelně můžete zadat popis.

  5. Chcete-li pro sestavu zvolit jinou složku, klikněte na položku Změnit umístění. Klikněte na složku, kterou chcete použít, nebo zadejte název složky do pole Umístění. Klikněte na tlačítko OK. Nezvolíte-li jinou složku, bude propojená sestava vytvořena v aktuální složce (v níž je uložena původní sestava použitá jako základ).

  6. Klikněte na tlačítko OK. Propojená sestava se otevře.

    Ikona propojené sestavy se liší od jiných položek spravovaných serverem sestav. Následující ikona označuje propojenou sestavu:

    Ikona propojené sestavy
Zobrazit: