Příklady vzorce filtru (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Chcete-li vytvořit filtr, je třeba zadat jednu nebo více rovnic filtru. Rovnice filtru zahrnuje výraz, datový typ, operátor a hodnotu. Toto téma obsahuje příklad běžně používaných filtrů.

Následující tabulka obsahuje příklady rovnic filtrů používající různé datové typy a různé operátory. Rozsah porovnání je určen položkou sestavy, pro kterou je definován filtr. Například pro filtr definovaný na datovou sadu je TOP % 10 horních 10 procent hodnot v datové sadě, pro filtr definovaný na skupinu je TOP % 10 horních 10 procent hodnot ve skupině.

Jednoduchý výraz

Typ dat

Operátor

Hodnota

Popis

[SUM(Quantity)]

Integer

>

7

Zahrnuje datové hodnoty, které jsou vyšší než 7.

[SUM(Quantity)]

Integer

TOP N

10

Zahrnuje horních 10 datových hodnot.

[SUM(Quantity)]

Integer

TOP %

20

Zahrnuje horních 20 % datových hodnot.

[Sales]

Text

>

=CDec(100)

Zahrnuje všechny hodnoty typu System.Decimal (datové typy SQL money) vyšší než 100 USD.

[OrderDate]

DateTime

>

2088-01-01

Zahrnuje všechna data od 1. ledna 2008 do aktuálního data.

[OrderDate]

DateTime

BETWEEN

2008-01-01

2008-02-01

Zahrnuje data od 1. ledna 2008 až do 1. února 2008 (včetně).

[Territory]

Text

LIKE

*east

Všechny názvy oblastí, které končí textem „east“.

[Territory]

Text

LIKE

%o%th*

Všechny názvy oblastí zahrnující na začátku názvu text North a South.

=LEFT(Fields!Subcat.Value,1)

Text

IN

B, C, T

Všechny hodnoty podkategorií, které začínají písmeny B, C nebo T.

Následující tabulka obsahuje příklady výrazu filtru, které zahrnují odkaz na parametr s jednou hodnotou nebo více hodnotami.

Typ parametru

Výraz (filtru)

Operátor

Hodnota

Datový typ

Jedna hodnota

[EmployeeID]

=

[@EmployeeID]

Integer

Více hodnot

[EmployeeID]

IN

[@EmployeeID]

Integer

Zobrazit: