Postup: Přidání snímku do historie sestavy ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Historie sestav je kolekce snímků sestavy, které průběžně vytváříte. Snímek sestavy je sestava, která obsahuje informace o rozložení a výsledky dotazu načtené v určitém momentě. Na rozdíl od sestav na požádání, které získávají aktuální výsledky v momentě, kdy sestavu zvolíte, sestavy snímků jsou zpracovávány podle plánu a následně ukládány na server sestav. Zvolíte-li zobrazení snímku sestavy, server sestav načte uloženou sestavu z databáze serveru sestav a zobrazí data a rozložení aktuální v době vytvoření snímku.

Snímky sestav nejsou ukládány v určitém formátu vykreslování. Ve finálním zobrazovacím formátu (např. HTML) jsou vykreslovány pouze tehdy, pokud o to uživatel nebo aplikace požádají. Odložené vykreslení umožňuje přenositelnost snímku. Sestavu pak lze vykreslit ve správném formátu pro vyžadující zařízení nebo webový prohlížeč.

Ruční přidání snímku do historie sestav

 1. Spusťte Správce sestav.

 2. Ve Správci sestav přejděte na sestavu, pro kterou chcete zobrazit historii, a kliknutím sestavu otevřete.

 3. Klikněte na kartu Historie.

 4. Klikněte na možnost Nový snímek. Nový snímek bude vytvořen ve sloupci Při spuštění.

  Poznámka Poznámka

  Chcete-li to provést, je nutné, aby správce konfiguroval u historie sestavy možnost Povolit ruční vytvoření historie. Další informace naleznete v tématu „Postup: Omezení historie sestavy (Správce sestav)“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online..

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

Automatické přidání všech snímků do historie sestav

 1. U sestavy, u které je již nakonfigurováno spuštění jako snímek provedení sestavy, lze nastavit další vlastnosti k uložení kopie snímku do historie sestavy při každé aktualizaci snímku.

 2. Otevřete sestavu ve Správci sestav.

 3. Klikněte na kartu Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Historie.

 5. Zaškrtněte políčko u položky Ukládat všechny snímky spuštění sestavy do historie sestavy.

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

Automatické přidávání snímků do historie sestavy na základě plánu

 1. Ve Správci sestav přejděte na sestavu, pro kterou chcete zobrazit historii, a kliknutím sestavu otevřete.

 2. Klikněte na kartu Vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu Historie.

 4. Zaškrtněte políčko u položky Použít následující plán přidávání snímku do historie sestavy. Proveďte jednu z těchto možností:

  • Vyberte možnost Plán pro konkrétní sestavu. Zadejte podrobnosti plánu, vyberte počáteční a koncové datum plánu a klikněte na tlačítko OK.

  • Vyberte možnost Sdílený plán. Ze seznamu vyberte požadovaný plán.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

Zobrazit: