Postup: Přesunutí položky ve Správci sestav (Tvůrce sestav 3.0)

SQL Server 2008 R2

Na serveru sestav, který je konfigurován v nativním režimu, lze používat Správce sestav k přesouvání sestav, modelů a dalších položek, které publikujete. Tyto položky jsou uloženy ve složkách. Kořenová složka má název Domů, můžete však vytvořit další složky a usnadnit tak vyhledávání a správu položek. Přesunete-li položku, na kterou odkazují jiné položky (například sdílený zdroj dat nebo model sestavy), server sestav referenční informace automaticky aktualizuje. Další informace naleznete v tématu „Přesun položek“ v dokumentaci ke službě Vytváření sestav na serveru SQL Server – Knihy online.

Přesunutí položky ze stránky Obsah

  1. Spusťte Správce sestav.

  2. Ve Správci sestav zobrazte stránku Obsah a vyhledejte položku, kterou chcete přesunout.

  3. Přejděte kurzorem nad tuto položku a klikněte na šipku rozevíracího seznamu.

  4. V rozevíracím seznamu klikněte na položku Přesunout.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. U nastavení Umístění zadejte složku, do které chcete položku přesunout. Můžete zadat plný název složky nebo do složky přejít pomocí stromu.

  7. Klikněte na tlačítko OK.

Můžete rovněž přejít na objekt, který chcete přesunout, kliknout na možnost Vlastnosti a poté na příkaz Přesunout v horní části stránky.

Zobrazit: