Nástroje a průvodci pro migraci systému Windows Server

Aktualizováno: únor 2009

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Dokumentace a nástroje pro migraci usnadňují migraci rolí serveru, nastavení operačního systému a dat z existujícího serveru se systémem Windows Server® 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 do počítače se systémem Windows Server 2008 R2.

Pomocí průvodců migrací, ke kterým získáte přístup prostřednictvím odkazů v tomto tématu, a pomocí modulu snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server (při migraci rolí) můžete zjednodušit nasazování nových serverů (včetně serverů se spuštěnou možností Instalace serverového jádra systému Windows Server 2008 R2 a virtuálních serverů), zkrátit dobu prostojů při migraci, zvýšit přesnost procesu migrace a předejít konfliktům, ke kterým by jinak během procesu migrace docházelo.

Většina dokumentace a nástrojů pro migraci uvedených na Portálu pro migraci systému Windows Server podporuje migrace napříč architekturami (z platforem pro procesory x86 do platforem pro procesory x64), migrace mezi fyzickým a virtuálním prostředím a migrace mezi úplnou instalací a instalací serverového jádra operačního systému Windows Server (je-li k dispozici).

Průvodci migrací systému Windows Server 2008 R2

Podrobní průvodci migrací pro podporované role serveru, funkce, nastavení operačního systému a data jsou k dispozici na webu Windows Server 2008 R2 TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=128554).

Nástroje pro migraci systému Windows Server

Nástroje pro migraci systému Windows Server je funkce, kterou lze nainstalovat do počítačů se systémem Windows Server 2008 R2 pomocí Průvodce přidáním funkcí v aplikaci Správce serveru. Nástroje pro migraci systému Windows Server lze ze systému Windows Server 2008 R2 odebrat pomocí Průvodce odebráním funkcí.

Chcete-li migrovat role, funkce a jiná data pomocí modulu snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server, je nutné modul snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server nasadit také na zdrojových serverech, ze kterých chcete data migrovat. Modul snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server je nasazen na zdrojových serverech vytvořením složky pro nasazení v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 a jejím zkopírováním do operačních systémů zdrojových počítačů (starších než Windows Server 2008 R2), které jsou uvedeny v tabulce v tomto tématu.

V počítači, do kterého chcete modul snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server instalovat a ve kterém jej chcete registrovat nebo používat, musíte být členem skupiny Administrators. Pokud navíc používáte modul snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server na serverech se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2, musíte jej spustit se zvýšenými uživatelskými právy. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Nástroje pro správu, klikněte pravým tlačítkem na položku Nástroje pro migraci systému Windows Server a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

Úplné pokyny k instalaci, konfiguraci a odebrání modulu snap.in Nástroje pro migraci systému Windows Server jsou k dispozici v podrobné příručce Instalace nástrojů pro migraci k systému Windows Server, přístup k nim a jejich odebrání (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134763, stránka může být v angličtině) na webu Windows Server 2008 R2 TechCenter.

Podporované operační systémy

V následující tabulce jsou zobrazeny operační systémy, pro které je migrace pomocí modulu snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server podporována.

 

Procesor zdrojového serveru Operační systémy zdrojového serveru Operační systémy cílového serveru Cílový procesor

x86 nebo x64

Windows Server 2003

Windows Server 2008 R2 a jádro serveru

x64

x86 nebo x64

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2008 R2 a jádro serveru

x64

x86 nebo x64

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2 a jádro serveru

x64

x64

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 a jádro serveru

x64

x64

jádro serveru Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 a jádro serveru

x64

notePoznámka
Jako zdrojové nebo cílové servery jsou podporovány úplné instalace i instalace jádra serveru edic Foundation, Standard, Enterprise a Datacenter systému Windows Server.

Migrace mezi fyzickými a virtuálními operačními systémy jsou podporovány.

Migrace ze zdrojového serveru do cílového serveru s jinou jazykovou verzí operačního systému podporovány nejsou. Modul snap-in Nástroje pro migraci systému Windows Server například nelze použít k migraci rolí, nastavení operačního systému nebo dat z počítače se systémem Windows Server 2008 s uživatelským rozhraním ve francouzštině do počítače se systémem Windows Server 2008 R2 uživatelským rozhraním v němčině.

Jazyk uživatelského rozhraní systému je jazyk lokalizovaného instalačního balíčku, který byl použit při instalaci operačního systému Windows.

Pro systémy Windows Server 2003 a Windows Server 2008 jsou podporovány migrace pro procesory x86 i x64. Všechny edice systému Windows Server 2008 R2 jsou 64bitové.

Role spuštěné v instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008 nelze migrovat, protože v jádru serveru systému Windows Server 2008 není k dispozici rozhraní .NET Framework.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: