Přejmenování šablony certifikátu

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Názvy vlastních šablon certifikátů může změnit správce. Názvy výchozích šablon certifikátů nelze změnit. Ke změně názvu šablony a zobrazovaného názvu šablony slouží dialogové okno Změnit názvy.

Název šablony je atribut běžného názvu objektu šablony certifikátu ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) a při změně názvu šablony je aktualizován pouze daný objekt šablony. Pokud byla změněná šablona dříve publikována do vystavujících certifikačních autorit (CA) nebo přidána do seznamu nahrazovaných šablon, je nutné dané akce opakovat, aby byla zachována konzistence prostředí infrastruktury veřejných klíčů (PKI).

Změna názvu šablony certifikátu
  1. V CA spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. Klikněte na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit. V nabídce Akce klikněte na příkaz Změnit názvy.

    notePoznámka
    Pokud je vybrán výchozí certifikát, není příkaz Změnit názvy zobrazen. Názvy výchozích šablon certifikátů nelze změnit.

  3. Zadejte nový název do pole Název šablony nebo do pole Zobrazovaný název šablony, případně do obou polí.

  4. Uložte změny kliknutím na tlačítko OK.

ImportantDůležité informace
Změny názvu šablony mohou vyžadovat následující další postupy:

  • Pokud je změněná šablona nahrazována jinou šablonou, aktualizujte nahrazující šablonu přidáním změněné šablony do seznamu nahrazovaných šablon. Další informace naleznete v tématu Nahrazování šablon.

  • Pokud byla změněná šablona publikována do vystavujících certifikačních autorit, aktualizujte seznam šablon certifikátů v každé vystavující certifikační autoritě. Další informace naleznete v tématu Přidání šablony certifikátu k certifikační autoritě.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: