Co je nového v System Center 2012 R2 Configuration Manageru

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 R2 Configuration Manager

System_CAPS_notePoznámka

Informace v tomto tématu se vztahují jenom na verze System Center 2012 R2 Configuration Manageru.

V následujících částech se dozvíte informace o výraznějších změnách, k nimž došlo v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager oproti nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP1:

Jednou z nejvýznamnějších změn je podpora systému Windows 8,1 a systému Windows Server 2012 R2.

Další informace o podporovaných verzích operačních systémů a edicích, které podporuje nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager, naleznete v části Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

Následující části obsahují informace o změnách v oblasti nastavení a instalace lokality, k nimž došlo v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Následující možnosti v oblasti nastavení instalace lokality jsou v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager nové nebo u nich došlo ke změnám:

 • Když spustíte instalační program k nainstalování primární lokality nebo lokality centrální správy, můžete pro databázové soubory této lokality zvolit nevýchozí umístění. Možnost určení nevýchozích umístění souborů není dostupná, když určujete cluster SQL Server.

Další informace naleznete v tématu Instalace lokalit a vytvoření hierarchie pro nástroj Configuration Manager v příručce Správa lokality pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Následující části obsahují informace o změnách v oblasti lokality a hierarchie, k nimž došlo v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

System_CAPS_notePoznámka

Rozšíření schématu služby Active Directory pro nástroj System Center 2012 R2 Configuration Manager se nezměnila oproti rozšířením používaným v nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP1. Pokud jste schéma nástroje Configuration Manager 2007 nebo prodejní verzi nebo verzi s aktualizací Service Pack nástroje System Center 2012 Configuration Manager rozšířili, není třeba je znovu rozšiřovat pro verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Následující informace jsou nové pro role systému lokality v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager:

V nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager jsou nové nebo změněné následující položky migrace:

 • Některé řetězce a popisy uživatelského rozhraní byly aktualizovány s ohledem na migraci (nikoli upgrade) distribučních bodů mezi hierarchiemi se stejnou verzí nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager.

 • Když použijete Průvodce změnou přiřazení sdílených distribučních bodů, máte stejné možnosti jako při nasazování nového distribučního bodu, včetně možností nastavení vyžadování distribučního bodu a jeho přidání k hraničním skupinám v cílové hierarchii.

Další informace o migraci naleznete v tématu Úvod do migrace v nástroji System Center 2012 Configuration Manager v příručce Migrace hierarchií v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Následující části obsahují informace o změnách v oblasti nasazení klienta a provozu klienta, k nimž došlo v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Následující položky jsou nové nebo došlo k jejich změně pro nasazení klienta ve verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Jako alternativu k použití nástroje příkazového řádku nástroje CMEnroll teď můžete nainstalovat klientský certifikát a zapsat počítače Mac pomocí průvodce nového zápisu pro klienta Mac.

 • K obnovení klientského certifikátu pro systém Mac teď můžete použít průvodce obnovením certifikátu.

 • Pokud chcete zobrazit platná nastavení klienta, která se budou vztahovat na vybraná zařízení, můžete teď vybrat možnost Výsledná nastavení klienta v konzole Configuration Manager. Výsledné nastavení klienta určuje stanovení priority nebo kombinaci atributů v případě, že je do stejného zařízení nasazených více nastavení klientů.

 • Nástroj Configuration Manager teď podporuje Sjednocený filtr zápisu, který je dostupný v některých operačních systémech Windows Embedded.

 • Pokud použijete proxy probuzení, nebudete už muset ručně konfigurovat bránu Windows Firewall klientů a povolovat příkazy typu ping protokolu TCP/IP, když zadáte nastavení klienta Řízení spotřeby, Výjimka brány firewall pro proxy probuzení.

 • Pro soubor Ccmsetup.exe byla přidaná nová vlastnost /ExcludeFeatures:<feature>. Tato vlastnost zabraňuje určené funkci v instalaci klienta. U této verze je jedinou podporovanou funkcí ClientUI, která zabraňuje instalaci centra softwaru do klienta. Další informace naleznete v části Vlastnosti na příkazovém řádku programu CCMSetup.exe.

Další informace naleznete v tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager v příručce Nasazení klientů pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Následující položky jsou nové nebo u nich došlo v oblasti přiřazení klienta ke změnám oproti produktu System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Můžete teď znovu přiřazovat klienty Configuration Manager, včetně spravovaných mobilních zařízení, do jiné primární lokality v hierarchii. Klienti se dají přeřadit individuálně nebo se jich dá vybrat víc a přeřadit do nové lokality společně.

Další informace naleznete v tématu Přiřazení klientů k lokalitě v nástroji Configuration Manager v příručce Nasazení klientů pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Následující položky jsou pro správu mobilních zařízení ve verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager nové:

 • Uživatelé můžou zapsat zařízení se systémem Android pomocí portálové aplikace společnosti, která bude dostupná na webu Google Play. Portálová aplikace společnosti je podporovaná v zařízeních se systémem Android od verze Android 4.0. Když si uživatelé stáhnou portálovou aplikaci společnosti, instalace zahrnuje agenta pro správu. Agent pro správu poskytuje následující možnosti správy:

  • Lze spravovat nastavení dodržování předpisů zahrnující nastavení hesla, kamery a šifrování.

  • Při nasazování aplikací do zařízení se systémem Android máte nyní možnost instalovat aplikace přímo do zařízení.

  • Uživatelé jsou vyzvaní k provedení požadované akce, například k instalaci aplikace nebo k aktualizaci hesla zařízení, prostřednictvím oznámení ze systému Android.

 • Uživatelé můžou zapsat zařízení s iOS pomocí aplikace Portál společnosti pro iOS, která je k dispozici v App Storu. Portálová aplikace společnosti může být nainstalovaná na zařízeních iOS od systému iOS 6. Aplikace portálu společnosti umožní uživatelům provádět následující akce:

  • Změnit a resetovat hesla.

  • Stáhnout a nainstalovat aplikace společnosti.

  • Zapsat, zrušit zápis nebo vymazat obsah společnosti ze svých zařízení.

 • Zařízení používající systémy Windows RT, iOS a Android teď podporují účel nasazení s hodnotou Požadované. Ten umožňuje nasazení aplikací do zařízení podle nastaveného plánu.

 • Funkce vymazání a vyřazení teď zahrnují možnost odebrat ze zařízení jenom firemní obsah. Informace o firemním obsahu, který se odebere, najdete v části Pomozte chránit svoje data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla za použití Správce konfigurace..

 • Zaregistrovaná zařízení můžete nakonfigurovat jako ve vlastnictví společnosti nebo v osobním vlastnictví. Vlastnictví společnosti umožňuje získat inventář softwaru ze všech mobilních zařízení. Zařízení můžete konfigurovat jako ve vlastnictví společnosti nebo v osobním vlastnictví pomocí akce Změna vlastnictví. Změna vlastnictví je možná pouze u zařízení, která nejsou připojená k doméně a nemají nainstalovaného klienta Configuration Manager. Všechna mobilní zařízení budou hlásit inventář softwaru u obsahu společnosti, pokud jsou v osobním vlastnictví nebo ve vlastnictví společnosti. Zařízení se systémem iOS a Android budou hlásit kompletní inventář softwaru v zařízení, pokud jsou nastavená jako ve vlastnictví společnosti.

 • Pomocí služby Microsoft Intune můžete spravovat zařízení se systémem Windows 8.1, která nejsou připojená k doméně a nemají nainstalovaného klienta nástroje Configuration Manager.

 • Rozšíření pro službu Intune umožňují integrovat nové možnosti správy mobilních zařízení do konzoly nástroje Configuration Manager. E-mailové profily vám například umožňují zřizovat zařízení s nastavením pro připojení k podnikovému e-mailu. Další informace o rozšířeních pro službu Intune najdete v tématu Plánování, jak používat rozšíření v Configuration Manageru.

Další informace najdete v části Správa mobilních zařízení pomocí nástroje Configuration Manager v tématu Úvod do nasazování klientů v nástroji Configuration Manager příručky Nasazení klientů pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

V nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager jsou nové nebo změněné následující položky kolekcí:

 • Nová možnost správy umožňuje provádět konfiguraci oken údržby tak, aby platila pouze pro pořadí úloh, softwarové aktualizace nebo pro všechna nasazení.

Další informace naleznete v části Postup vytvoření kolekce v produktu Configuration Manager.

Následující položky jsou nové nebo u nich došlo v produktu System Center 2012 R2 Configuration Manager v oblasti nastavení dodržování předpisů ke změnám:

 • Bylo přidáno nové nastavení mobilního zařízení a skupiny nastavení mobilního zařízení. Ty lze najít na stránce Nastavení mobilního zařízeníPrůvodce vytvořením položky konfigurace.

 • Jako součást rozšíření se přidala nová nastavení iOS 7 a iOS 8. Další informace naleznete v části Obecná nastavení pro mobilní zařízení v nástroji Configuration Manager.

Další informace naleznete v tématu Úvod do nastavení dodržování předpisů v produktu Configuration Manager v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Profily vzdáleného připojení jsou v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager novinkou. Poskytují následující možnosti a mají některé závislé konfigurace:

 • Nasazení profilů vzdáleného připojení umožňujících uživatelům vzdálené připojení k pracovním počítačům z firemního portálu, když nejsou připojeni k doméně, nebo pokud jsou připojeni přes Internet.

Další informace naleznete v tématu Úvod do profilů vzdáleného připojení v nástroji Configuration Manager v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Profily certifikátů jsou v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager novinkou. Poskytují následující možnosti a mají některé závislé konfigurace:

 • Nasazení certifikátů uživatelů a zařízení pro spravovaná zařízení pomocí protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol). Tyto certifikáty lze použít pro podporu připojení Wi-Fi a VPN.

 • Mezi podporovaná zařízení patří zařízení se systémem iOS, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Android.

 • Nasazení kořenových certifikátů certifikační autority (CA) a zprostředkujících certifikátů CA, které zařízením umožňují vytvořit řetěz certifikátů pro ověřování serveru u síťových připojení.

 • Bod registrace certifikátu musí být nasazen v lokalitě centrální správy nebo v primární lokalitě a modul zásad nástroje Configuration Manager musí být instalován na serveru se systémem Windows Server 2012 R2 s rolí služby AD CS (Active Directory Certificate Services) a služby zápisu síťových zařízení. Tento server musí být přístupný z Internetu a komunikovat s certifikační autoritou rozlehlé sítě při vydávání certifikátů. Další informace o změnách ve službě zápisu síťových zařízení souvisejících s podporou tohoto scénáře naleznete v tématu What's New in Certificate Services in Windows Server 2012 R2 (Co je nového v certifikačních službách v systému Windows Server 2012 R2).

Další informace naleznete v tématu Úvod do profilů certifikátů ve Správci konfigurace v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Profily sítě VPN jsou v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager novinkou. Poskytují následující možnosti a mají některé závislé konfigurace:

 • Nasazení profilů sítě VPN, které zařízením zajišťují nastavení a certifikáty potřebné pro přístup k podnikovým sítím.

 • Mezi podporovaná zařízení patří zařízení s iOS, Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Další informace naleznete v tématu Úvod do profilů sítě VPN v nástroji Configuration Manager v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Profily sítě Wi-Fi jsou v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager novinkou. Poskytují následující možnosti a mají některé závislé konfigurace:

 • Nasazení profilů sítě Wi-Fi, které zařízením zajišťují nastavení a certifikáty potřebné pro přístup k podnikovým přístupovým bodům sítě Wi-Fi.

 • Mezi podporovaná zařízení patří zařízení se systémem iOS, Windows 8.1, Windows RT 8.1 a Android.

Další informace naleznete v tématu Úvod do profilů sítě Wi-Fi v Configuration Manageru v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

E-mailové profily představují nové rozšíření pro službu Microsoft Intune v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager. Poskytují následující možnosti a mají některé závislé konfigurace

 • Nasazení e-mailových profilů, které zřizují zařízení s e-mailovými profily a omezeními pomocí Exchange ActiveSyncu

 • Podporovaná zařízení zahrnují zařízení s iOS a Windows Phone 8.

Další informace naleznete v tématu Představení e-mailových profilů ve Správci konfigurace v příručce Prostředky a kompatibilita v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Následující části obsahují informace o změnách, které se týkají aktualizací softwaru, distribuce softwaru, nasazení operačního systému a pořadí úkolů v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Následující položky jsou nové nebo se pro softwarové aktualizace v System Center 2012 R2 Configuration Manager změnily:

 • Nové okno údržby vyhrazené pro instalaci softwarových aktualizací. Tato funkce vám umožní provést konfiguraci okna obecné údržby a okna odlišné údržby pro aktualizace softwaru. Po provedení konfigurace okna obecné údržby a okna údržby aktualizací softwaru budou klienti instalovat aktualizace softwaru pouze během okna údržby aktualizací softwaru. Další informace týkající se oken údržby naleznete v tématu Jak lze pomocí údržby systému Windows v produktu Configuration Manager.

 • Nyní můžete měnit balíček pro nasazení stávajícího pravidla automatického nasazení. Při každém spuštění pravidla automatického nasazení se do určeného balíčku pro nasazení přidají nové softwarové aktualizace. Balíčky pro nasazení se mohou stát v průběhu času velmi velké a mohou ovlivňovat scénáře replikace, zvláště pokud je do hierarchie přidán nový distribuční bod nebo pokud je distribuční bod přidán do skupiny distribučních bodů. Nyní můžete měnit balíček pro nasazení pravidelně a chránit tak velikost balíčku nasazení před nadměrným zvětšováním. Další informace o pravidlech automatického nasazení najdete v části Automatické nasazení aktualizací softwaru v tomto tématu.

 • Nyní můžete zobrazovat náhled softwarových aktualizací, které splňují podmínky filtrů vlastností a definovaná kritéria hledání v pravidle automatického nasazení. Náhled softwarových aktualizací umožňuje zkontrolovat softwarové aktualizace před vytvořením nasazení. Tlačítko Náhled se nachází na stránce Softwarové aktualizace v průvodci automatickým nasazením a na kartě Softwarové aktualizace ve vlastnostech pravidla automatického nasazení.

Další informace naleznete v tématu Úvod do aktualizací softwaru v nástroji Configuration Manager v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Ve verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager přibyly nebo se změnily tyto položky správy aplikací:

 • Webové aplikace v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager je nový typ nasazení, umožňující nasadit zástupce webové aplikace na zařízeních uživatele.

 • Windows 8.1 zavádí tzv. sady prostředků aplikace (balíčky .appxbundle), které vám pomůžou optimalizovat proces balení a distribuce aplikací pro Windows Store a balíčků prostředků. Nástroj Configuration Manager rozšiřuje existující typ nasazení Balíček aplikace systému Windows o rozpoznání souborů balíčků .appxbundle.

 • Průvodce vytvořením aplikace nabízí novou možnost konfigurace zvýrazněných aplikací. Tyto aplikace se na firemním portálu zobrazují přednostně.

 • Ke každé aplikaci lze přidat odkaz na zásady ochrany osobních údajů, které si mohou uživatelé přečíst, než aplikaci nainstalují.

Další informace najdete v tématech Vytvoření aplikací v nástroji Configuration Manager a Vytvoření typů nasazení v nástroji Configuration Manager.

Následující položky jsou nové nebo došlo k jejich změně pro nasazení operačního systému ve verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Podpora systémů Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1. Další informace o podporovaných verzích operačního systému naleznete v tématu Požadavky pro nasazování operačních systémů v nástroji Configuration Manager.

 • Podpora spouštěcích bitových kopií vytvořených pomocí sady Windows AIK pro systém Windows 7 SP1 a založených na systému Windows PE 3.1. Další informace o přizpůsobení a přidávání spouštěcích bitových kopií do nástroje Configuration Manager naleznete v tématu Přizpůsobení spouštěcích bitových kopií prostředí Windows PE k použití v nástroji Configuration Manager.

 • Přidaná podpora pro spouštění v prostředí PXE počítačů IA32 v režimu UEFI. Další informace o požadavku operačního systému na distribuční bod povolený prostředím PXE najdete v části c1e93ef9-761f-4f60-8372-df9bf5009be0#BKMK_SupConfigSiteRoleReqs v tématu Podporované konfigurace pro Configuration Manager.

 • Schopnost vytvářet soubory připraveného obsahu pro obsah pořadí úloh. Akce vytvořit připravený obsah vytváří komprimovaný soubor připraveného obsahu, který obsahuje soubory a související metadata obsahu v pořadí úloh. Ve výchozím nastavení nástroj Configuration Manager zjišťuje a přidává závislosti související s pořadím úloh do souboru připraveného obsahu. Pak lze ručně importovat obsah serveru lokality, sekundární lokality nebo distribučního místa. Další informace o připraveném obsahu najdete v části Určení možnosti přípravy obsahu v tématu Plánování správy obsahu v nástroji Configuration Manager.

 • Přidaná správa virtuálního pevného disku z konzole Configuration Manager. Virtuální pevné disky můžete vytvářet a upravovat a nahrávat je do nástroje Virtual Machine Manager.

 • Nové kroky pořadí úloh:

  • Spustit skript prostředí PowerShell: Tento krok pořadí úloh spouští určený skript Windows PowerShell v cílovém počítači.

  • Zkontrolovat připravenost: Tento krok sekvence úloh ověřuje, zda cílový počítač splňuje určené nezbytné podmínky pro nasazení.

  • Nastavit dynamické proměnné: Tento krok sekvence úloh shromažďuje informace a nastavuje specifické proměnné sekvence úloh s informacemi. Následně vyhodnocuje definovaná pravidla a nastavuje proměnné pořadí úloh na základě proměnných a hodnot konfigurovaných pro pravidla, která se vyhodnotí jako pravdivá.

  System_CAPS_notePoznámka

  Další informace o krocích sekvence úloh naleznete v tématu Kroky pořadí úkolů v Configuration Manageru.

 • Nové vestavěné proměnné pořadí úloh:

  • SMSTSDownloadRetryCount: Tuto proměnnou použijte k určení počtu pokusů, který nástroj Configuration Manager provede pro stažení obsahu z distribučního bodu.

  • SMSTSDownloadRetryDelay: Tuto proměnnou použijte k určení doby v sekundách, po kterou nástroj Configuration Manager bude čekat, než znovu zkusí stažení obsahu z distribučního bodu.

  • TSErrorOnWarning: Tuto proměnnou použijte k určení, zda nástroj sekvence úloh bude zpracovávat upozornění z aplikace požadavky nesplněny jako kritickou chybu. Tuto proměnnou můžete nastavit na hodnoty True nebo False. False je výchozí chování.

  • SMSTSMPListRequestTimeout: Tato proměnná se používá k určení doby, po kterou pořadí úloh počká, než se pokusí znovu nainstalovat aplikaci, poté co načítání seznamu bodů správy ze služeb polohy selže. Ve výchozím nastavení sekvence úloh čeká jednu minutu, než znovu zkusí tento krok. Tato proměnná platí pouze pro krok sekvence úloh Instalovat aplikaci.

  • _TSAppInstallStatus: Sekvence úloh nastavuje proměnnou _TSAppInstallStatus pomocí stavu instalace aplikace během kroku sekvence úloh Instalovat aplikaci. Sekvence úloh nastavuje tuto proměnnou na jednu z následujících hodnot:

   • Nedefinováno: Tato hodnota je nastavena, když krok sekvence úloh Instalovat aplikaci nebyl spuštěn.

   • Chyba: Tato hodnota je nastavena, když minimálně jedna aplikace nebyla úspěšná kvůli chybě během kroku sekvence úloh Instalovat aplikaci.

   • Upozornění: Tato hodnota je nastavena, když se během kroku sekvence úloh Instalovat aplikaci nevyskytnou žádné chyby, ale jedna nebo více aplikací nebo požadovaná závislost nebyla nainstalována, protože nebyl splněn určitý požadavek.

   • Úspěšně dokončeno: Tato hodnota je nastavena, když nejsou zjištěny žádné chyby nebo upozornění během kroku sekvence úloh Instalovat aplikaci.

   System_CAPS_notePoznámka

   Další informace o vestavěných proměnných pořadí úloh naleznete v tématu Předdefinované proměnné pořadí úkolů v Configuration Manageru.

Další informace naleznete v tématu Úvod do nasazení operačního systému v nástroji Configuration Manager v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Ve verzi System Center 2012 R2 Configuration Manager přibyly nebo se změnily tyto položky správy obsahu:

 • Pro distribuční body pro vyžádání obsahu byly zavedeny následující změny:

  • Distribuční body pro vyžádání obsahu umožňují stanovení priorit zdrojových distribučních bodů. Jednomu nebo více zdrojovým distribučním bodům lze přiřadit prioritu. Distribuční bod pro vyžádání obsahu se nejprve pokusí vyhledat obsah v distribučním bodu s nejnižším číslem priority, v případě neúspěchu se následně obrátí na distribuční bod s nejbližším vyšším číslem priority.

  • Distribuční body pro vyžádání obsahu odesílají stav dokončených akcí na server lokality. Nástroj Distribution Manager (distmgr) na serveru lokality se tedy nemusí pravidelně dotazovat jednotlivých distribučních bodů pro vyžádání obsahu na tento stav, což pomáhá snížit celkové zatížení nástroje distmgr na serveru lokality.

  Další informace najdete v části Nastavení vyžadování distribučních bodů v tématu Plánování správy obsahu v nástroji Configuration Manager.

 • V uzlu Stav distribuce pracovního prostoru Sledování v konzole aplikace Configuration Manager můžete zrušit probíhající distribuce do distribučního bodu a spustit opakování nezdařených distribucí.

  Další informace najdete v části Monitorování stavu obsahu v tématu Operace a údržba pro správu obsahu v nástroji Configuration Manager.

 • Pomocí předdefinované sestavy s názvem Souhrn využití distribučních bodů můžete zobrazit podrobnosti o využití jednotlivých distribučních bodů včetně údajů o počtu jedinečných klientů přistupujících k distribučnímu bodu a objemu dat přenesených z distribučního bodu.

 • Pro každou lokalitu můžete nakonfigurovat více účtů přístupu k síti. Další informace naleznete v části Konfigurace součástí lokalit v nástroji Configuration Manager.

 • Klienti, kteří ke stahování obsahu používají službu Windows BranchCache, mohou nyní obnovit přerušené stahování v místě, kde bylo přerušeno – nemusí tedy stahování znovu spouštět od začátku.

 • Za účelem zvýšení výkonu při nasazování obsahu byly provedeny následující další optimalizace:

  • Configuration Manager při každém přenosu obsahu do distribučního bodu počítá rychlost přenosu. Při následném nasazování obsahu se tento údaj použije k upřednostnění distribučních bodů, které obsah obdrží jako první. Smyslem je maximalizovat počet distribučních bodů, které obdrží obsah za nejkratší dobu.

   Další informace najdete v části Nastavení priority distribučního bodu v tématu Plánování správy obsahu v nástroji Configuration Manager.

  • Když Configuration Manager ověřuje obsah v distribučních bodech, ověřuje při každém volání služby WMI do distribučního bodu až 50 souborů. To přispívá k efektivitě souběžných distribucí. V předchozích verzích používal nástroj Configuration Manager samostatné volání služby WMI do distribučního bodu pro ověření každého jednotlivého souboru.

Další informace naleznete v tématu Úvod do správy obsahů v nástroji Configuration Manager v příručce Nasazení softwaru a operačních systémů v nástroji System Center 2012 Configuration Manager.

Následující části obsahují informace o změnách v oblasti monitorování a generování sestav, k nimž došlo v nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

V nástroji System Center 2012 R2 Configuration Manager jsou nové nebo změněné následující položky generování sestav:

Další informace naleznete v tématu Úvod do vytváření sestav v nástroji Configuration Manager v příručce Správa lokality pro nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Zobrazit: