Co je nového v systému Windows Server

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Obsah této části popisuje, co je nového a co se změnilo v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012. Obsah se zaměřuje na změny, které můžou mít největší vliv na používání těchto verzí.


 • Novinky přístupu k pevné síti ověřeného protokolem 802.1X
  Toto téma obsahuje informace o nových funkcích pro drátový přístup ověřený protokolem 802.1X v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1.

 • Novinky bezdrátového připojení ověřeného protokolem 802.1X
  Toto téma obsahuje informace o nových funkcích pro bezdrátový přístup ověřený protokolem 802.1X v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1, včetně bezdrátového zobrazení Miracast a rychlejšího Wi-Fi se standardem 802.11ac.

 • Novinky ve službě Active Directory v systému Windows Server
  Díky novým funkcím ve službě Active Directory můžete zaměstnancům a partnerům umožnit přístup k chráněným podnikovým datům z jejich osobních zařízení a současně zvládat rizika a regulovat používání podnikových zdrojů.

 • Novinky ve službě Active Directory Domain Services (AD DS)
  Služba Active Directory Domain Services (AD DS) v systému Windows Server 2012 obsahuje nové funkce, které umožňují snadnější a rychlejší nasazení řadičů domén (místně i v cloudu), flexibilnější a snadnější auditování i autorizování přístupu k souborům pomocí dynamického řízení přístupu a snadnější provádění administrativních úkolů ve velkém rozsahu, místně nebo vzdáleně, prostřednictvím konzistentních grafických a skriptovaných možností správy.

 • Novinky ve službě AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
  Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) je role serveru poskytující nástroje pro správu a vývoj, které pracují s oborovými technologiemi zabezpečení – včetně šifrování, certifikátů a ověřování – a pomáhají vytvářet spolehlivá řešení ochrany informací v organizacích.

 • Novinky v BitLockeru
  Nástroj BitLocker teď poskytuje podporu pro šifrování zařízení na počítačích pro platformy x86 a x64 pomocí specifikace TPM (Trusted Platform Module), která podporuje úsporný režim s připojením. Toto téma popisuje tuto novou funkci. Nástroj BitLocker šifruje pevné disky počítače a tím zajišťuje vylepšenou ochranu proti krádeži nebo zpřístupnění dat na ztracených nebo ukradených počítačích a vyměnitelných jednotkách.

 • Co je nového ve službě BranchCache
  Služba BranchCache v systémech Windows Server 2012 a Windows 8 přináší značné zlepšení výkonu, možností správy, škálovatelnosti a dostupnosti.

 • Novinky v Certifikačních službách ve Windows Serveru
  Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) v systému Windows Server 2012 R2 podporuje modul zásad pro službu zápisu síťových zařízení, ověření identity klíčů TPM a nové rutiny prostředí Windows PowerShell pro zálohování a obnovení. Služba AD CS v systému Windows Server 2012 přináší oproti předchozím verzím několik nových funkcí a schopností, včetně nového nasazování, možností správy a schopností přidaných do služby AD CS v systému Windows Server 2012.

 • Co je nového v odstranění duplicitních dat v systému Windows Server
  Odstranění duplicitních dat teď můžete instalovat ve sdílené složce se škálováním na víc systémů a používat k optimalizaci aktivních virtuálních pevných disků (VHD) pro úlohy infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI). Toto téma popisuje tuto a další nové funkce.

 • Co je nového v Replikaci DFS a Oborech názvů DFS ve Windows Serveru
  Toto téma popisuje funkce přidané do replikace DFS (DFSR nebo DFS-R) v systému Windows Server 2012 R2. Obory názvů DFS a replikace DFS v systému Windows Server 2012 přinášejí novou funkci správy a taky vzájemnou funkční spolupráci s technologií DirectAccess a odstraněním duplicitních dat.

 • Novinky v protokolu DHCP
  Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v systému Windows Server 2012 R2 přináší oproti předchozím verzím nové funkce a možnosti. Tento dokument popisuje nové nasazování, možnosti správy a možnosti přidané do role serveru DHCP v systému Windows Server 2012 R2. Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je standard sdružení IETF (Internet Engineering Task Force) určený ke snížení složitosti konfigurace hostitelů v sítích TCP/IP, třeba v privátních intranetech, a omezení související administrativní zátěže.

 • Novinky na serveru DNS
  Toto téma obsahuje informace o nových a změněných funkcích ve službě serveru DNS v systému Windows Server 2012 R2. Služby DNS (Domain Name System) se používají v sítích TCP/IP k pojmenování počítačů a síťových služeb. Služba DNS umožňuje hledat počítače a služby pomocí uživatelsky přívětivých názvů.

 • Novinky v klientovi DNS
  Toto téma obsahuje informace o nových změněných funkcích ve službě klienta DNS ve Windows 8.1 a Windows 8.

 • Co je nového v převzetí služeb clusteringu v systému Windows Server
  Toto téma popisuje nové nebo změněné funkce clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání v systému Windows Server 2012 R2. Clustery s podporou převzetí služeb při selhání zajišťují vysokou dostupnost a škálovatelnost mnoha úloh serverů. Jde třeba o sdílené složky pro serverové aplikace jako Hyper-V a Microsoft SQL Server a serverové aplikace, které běží na fyzických serverech nebo virtuálních počítačích.

 • Nové a změněné funkce
  Souborová služba a služba úložiště přináší v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 hodně nových vylepšení správy, škálovatelnosti a funkcí.

 • Novinky ve službě správce prostředků souborového serveru v systému Windows Server 2012
  Toto téma shrnuje funkce služby Správce prostředků souborového serveru v systému Windows Server 2012 R2, které jsou nové nebo se změnily oproti systému Windows Server 2012. Služba Správce prostředků souborového serveru přináší sadu funkcí, které vám umožňují spravovat a klasifikovat data uložená na souborových serverech.

 • Co je nového v zásadách skupiny v systému Windows Server
  Toto téma popisuje nové a změněné funkce v zásadách skupiny v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012. Zásady skupiny jsou infrastruktura, která umožňuje určit spravované konfigurace pro uživatele a počítače prostřednictvím nastavení zásad skupiny a předvoleb zásad skupiny.

 • Co je nového v technologii Hyper-V pro Windows Server 2012 R2
  Toto téma popisuje nové a změněné funkce v roli Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2. Role Hyper-V umožňuje vytvořit a spravovat virtualizované výpočetní prostředí pomocí technologie virtualizace, která je součástí Windows Serveru 2012. Hyper-V virtualizuje hardware tak, aby poskytoval prostředí, ve kterém můžete spustit několik operačních systémů na jednom fyzickém počítači současně. Každý z operačních systémů se spustí na vlastním virtuálním počítači.

 • Novinky virtualizace sítě technologie Hyper-V
  Toto téma popisuje nové nebo změněné funkce ve virtualizaci sítě Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

 • Novinky u virtuálního přepínače technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2
  Toto téma obsahuje informace o nových funkcích ve virtuálním přepínači technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

 • Co je nového ve službě správy IP adres
  Správa IP adres (IPAM) je funkce, která byla poprvé použita v systému Windows Server 2012 a která přináší vysoce přizpůsobitelné schopnosti správy a sledování pro infrastrukturu IP adres v podnikové síti. Správa IP adres v systému Windows Server 2012 R2 zahrnuje mnoho vylepšení.

 • Co je nového v Cílovém serveru iSCSI ve Windows Serveru
  Toto téma popisuje nové a změněné funkce cílového serveru iSCSI v systému Windows Server 2012 R2.

 • Novinky v ověřování protokolem Kerberos
  Operační systémy Microsoft Windows Server zavádějí ověřovací protokol a rozšíření Kerberos verze 5 pro ověřování pomocí veřejných klíčů a hesel. Klient ověřování protokolu Kerberos je implementovaný jako zprostředkovatel zabezpečení (SSP) a jde k němu přistupovat přes rozhraní SSPI (Security Support Provider Interface).

 • Co je nového u účtů spravované služby
  Samostatné účty spravované služby představené ve Windows Serveru 2008 R2 a Windows 7 jsou spravované účty domén, které zajišťují automatickou správu hesel a zjednodušenou správu hlavního názvu služby (SPN) včetně delegování správy na jiné správce.

 • Novinky ve vytváření sítí
  Toto téma popisuje nové a změněné funkce v práci se sítěmi v systému Windows Server 2012 R2. Objevte nové síťové technologie a nové funkce pro stávající technologie v systému Windows Server 2012. Mezi takové technologie patří BranchCache, přemostění datacenter, seskupování síťových adaptérů a další.

 • Novinky Tiskových a dokumentových služeb ve Windows Serveru
  Toto téma popisuje nové a změněné funkce v tiskových a dokumentových službách v systému Windows Server 2012 R2.

 • Co je nového ve vzdáleném přístupu
  Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1 obsahují hodně nových funkcí serveru a klienta vzdáleného přístupu.

 • Co je nového ve Vzdálené ploše ve Windows Serveru
  Toto téma popisuje funkce vzdálené plochy, které jsou v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 nové nebo se změnily. Role serveru Vzdálená plocha poskytuje technologie, které uživatelům umožňují připojit se k virtuálním klientům, vzdáleným aplikacím RemoteApp a klientům založeným na relacích. Díky roli serveru Vzdálená plocha můžou mít uživatelé přístup z podnikové sítě nebo z internetu ke vzdáleným připojením.

 • Zabezpečení a ochrana
  Toto téma popisuje významné změny v technologiích zabezpečení v systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 a jaký vliv tyto změny mají na Windows 8.1.

 • Novinky ve Správci serveru
  V tomto příspěvku na blogu vedoucí programu Server Manager Wale Martins popisuje, jaké inovace a hodnotu nový Server Manager přináší. Server Manager v systému Windows Server 2012 umožňuje správcům spravovat víc vzdálených serverů se systémem Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003.

 • Novinky u čipových karet
  Čipové karty s přidruženými kódy PIN jsou stále oblíbenější, spolehlivou a cenově výhodnou formou dvojúrovňového ověřování. Když jsou zavedené správné kontrolní prvky, musí mít uživatel pro přístup k síťovým prostředkům čipovou kartu a znát kód PIN.

 • Novinky v protokolu SMB ve Windows Serveru
  Toto téma představuje nové funkce pro protokol SMB (Server Message Block) v systému Windows Server 2012 R2.

 • Co je nového v prostorech úložiště v systému Windows Server
  Toto téma popisuje funkce přidané do prostorů úložiště v systému Windows Server 2012 R2, včetně vrstev úložiště, mezipaměti se zpětným zápisem a duální parity.

 • Novinky v TLS/SSL (Schannel SSP)
  Schannel je zprostředkovatel zabezpečení (SSP), který implementuje ověřovací protokoly internetového standardu SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security). SSPI (Security Support Provider Interface) je rozhraní API používané systémy Windows k provádění funkcí spojených se zabezpečením včetně ověřování.

 • Novinky ve službách pro nasazení systému Windows v systému Windows Server
  Server služby pro nasazení systému Windows (WDS) se systémem Windows Server 2012 R2 je možné spravovat pomocí rutin Windows PowerShell pro WDS. Rutinami Windows PowerShell je možné přidávat balíčky ovladačů, přidávat obrazy klientů, zapínat i vypínat spouštěcí a instalační obrazy a provádět spoustu dalších běžných úkolů služby WDS. Úplný přehled najdete v tématu Podpora prostředí Windows PowerShell pro systém Windows Server. Služba pro nasazení systému Windows je role serveru, která umožňuje vzdálené nasazení operačních systémů Windows. Můžete ji použít k instalaci nových počítačů pomocí síťové instalace.

 • Novinky v prostředí Windows PowerShell
  Prostředí Windows PowerShell obsahuje několik významných funkcí, které rozšiřují jeho použití, zlepšují použitelnost a umožňují snadněji a komplexněji řídit a spravovat prostředí určená pro Windows.

 • What's New in Windows Server Essentials [VIL]
  Toto téma popisuje novinky a změny v systému Windows Server 2012 R2 Essentials.

Zobrazit: