Novinky ve službách pro nasazení systému Windows v systému Windows Server

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje funkce Služby pro nasazení systému Windows (WDS), která je nová nebo změněná ve Windows Server 2012 R2 a Windows Serveru 2012.

Služba pro nasazení systému Windows (WDS) je role serveru, která umožňuje vzdálené nasazení operačních systémů Windows. Můžete ji použít k nastavení nových počítačů pomocí síťové instalace. To znamená, že nemusíte instalovat každý operační systém zvlášť z CD, DVD nebo USB flash disku. Pokud chcete se službou WDS pracovat, měli byste mít praktické znalosti běžných technologií nasazování stolních počítačů a síťových součástí, včetně protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), systému DNS (Domain Name System) a služby AD DS (Active Directory Domain Services). Je také užitečné rozumět prostředí Preboot eXecution Environment (někdy se mu říká Pre-Execution Environment).

V tomto tématu:

Následující tabulka porovnává funkce všech verzí Služby pro nasazení systému Windows až po tu verzi, která je obsažená ve Windows Serveru 2012 R2:

Funkce

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Nasazené operační systémy

Režim starší verze: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

Smíšený režim: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008

Nativní režim: Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2

Windows 2000

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows XP

Windows Vista SP1

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows Server 2003

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows XP

Windows Vista SP1

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Nasazené typy imagí

Režim starší verze: RISETUP a RIPREP

Smíšený režim: RISETUP, RIPREP, .wim

Nativní režim: WIM

U nových instalací jsou podporované jen image .wim.

Pokud upgradujete z Windows Serveru 2003, můžete po upgradu převést kteroukoliv image RIPREP na formát .wim. Image RISETUP ale podporované nejsou.

WIM

Image .vhd systému Windows Server 2008 R2 jsou podporované jako součást bezobslužné instalace (spravované jen pomocí příkazového řádku).

System_CAPS_notePoznámka

Image .vhd se používají jenom pro přímé spouštění z VHD – nepoužívají se přímo na svazky.

Image .wim a .vhd jsou podporované podobně jako Windows Server 2008 R2.

Image .vhd se dají spravovat přes příkazový řádek a nově i pomocí modulu snap-in pro správu služby WDS.

Soubory .vhdx (nový formát dostupný v systému Windows Server 2012) jsou podporované přímo i přes vícesměrové vysílání.

Formát .vhdx podporuje zhuštěné, dynamické reprezentace disku, díky čemuž je výsledný soubor image disku relativně malý (ve srovnání se situací, kdy se ukládá kompletní obsah disku). Formát .vhdx je podporovaný při scénářích spouštění z VHD a navíc se dá přímo použít na systémové svazky (podobně jako při nasazení z formátu .wim).

Spouštěcí prostředí

Režim starší verze: Nástroj pro volbu operačního systému (OSChooser)

Smíšený režim: Nástroj pro volbu operačního systému (OSChooser) a Předinstalační prostředí systému Windows (Windows PE)

Nativní režim: Windows PE

Windows PE

Windows PE

Windows PE

Možnosti správy

Režim starší verze: Sada nástrojů Služby vzdálené instalace (RIS)

Smíšený režim: Sada nástrojů Služby vzdálené instalace (RIS) pro správu disků RISETUP a RIPREP. Modul snap-in konzole Microsoft Management Console (MMC) a WDSUTIL pro správu obrazů .wim.

Nativní režim: Modul snap-in konzole MMC a WDSUTIL

Modul snap-in konzole MMC a WDSUTIL

Modul snap-in konzole MMC a WDSUTIL

Modul snap-in konzole MMC a WDSUTIL. Rutiny prostředí Windows PowerShell přidané v systému Windows Server 2012 R2.

Vícesměrové vysílání

Není podporované.

Podporováno u instalačních obrazů. (Soubor Boot.wim musí pocházet z DVD se systémem Windows Server 2003, Windows Vista s aktualizací SP1, Windows Server 2008, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.)

Podporované u instalačních imagí. (Soubor Boot.wim musí pocházet z DVD se systémem Windows Server 2008, Windows Vista s aktualizací SP1, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.)

Podporované u spouštěcích imagí počítačů s rozhraním EFI (spravovaných jenom přes příkazový řádek).

Umožňuje automaticky odpojovat pomalé klienty a dělit přenosy do víc streamů v závislosti na rychlosti klienta (vyžaduje spouštěcí image systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2).

Zajišťuje podporu vícesměrového vysílání v prostředích používajících IPv6 (vyžaduje spouštěcí image systému Windows Server 2008, Windows Vista s aktualizací SP1, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2).

Zajišťuje podporu protokolu TFTP a vícesměrového vysílání přes IPv6 a DHCPv6.

Vylepšené nasazování vícesměrového vysílání díky tomu, že už není nutné vytvářet si místní kopii souboru install.wim. Soubor install.wim můžete použít už během jeho stahování, aniž by to mělo výraznější vliv na proces aplikace.

Díky možnosti použít soubor install.wim souběžně s jeho stahováním přes vícesměrové vysílání se snižuje celkový čas potřebný pro nasazení, zvyšuje rychlost zapisování na disk a navíc je v klientském systému zapotřebí méně místa.

Bloky mají sníženou výchozí velikost, takže se vejdou do MTU Ethernetu a fungují i na hardwaru, který nepodporuje fragmentaci IP.

Zřizování ovladačů

Není podporované.

Není podporované.

Umožňuje v rámci instalace nasazovat na klientské počítače i balíčky ovladačů, a to v závislosti na jejich hardwaru (vyžaduje instalační obraz systému Windows Vista s aktualizací SP1, Windows 7 nebo Windows Server 2008).

Umožňuje do spouštěcích imagí přidávat balíčky ovladačů (jen s imagemi systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2).

Rozšiřuje filtry skupin ovladačů tak, že nově se dají filtrovat podle čísla modelu určeného výrobcem a podle skupin zařízení. Import ovladačů automaticky rozezná duplicitní balíčky ovladačů a nedovolí jejich přidání do úložiště ovladačů.

Rozšíření

Podporuje vlastní poskytovatele PXE.

Podporuje vlastní poskytovatele PXE.

Podporuje přenos dat a obrazů pomocí vícesměrového vysílání na samostatných serverech (transportních serverech). Musíte ale sami vyvinout nějaký způsob spouštění klientů.

Podporuje vlastní poskytovatele vícesměrového vysílání.

Podporuje vlastní poskytovatele PXE.

Podporuje přenos dat a obrazů pomocí vícesměrového vysílání na samostatných serverech (transportních serverech).

Obsahuje poskytovatele PXE sloužícího ke spouštění klientů.

Podporuje vlastní poskytovatele vícesměrového vysílání.

Podporuje vlastní poskytovatele PXE.

Podporuje přenos dat a obrazů pomocí vícesměrového vysílání na samostatných serverech (transportních serverech). Obsahuje poskytovatele PXE sloužícího ke spouštění klientů.

Podporuje vlastní poskytovatele vícesměrového vysílání.

Rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface)

Podporuje síťové spouštění na počítačích s čipy Itanium a rozhraním EFI.

Podporuje síťové spouštění na počítačích s čipy Itanium nebo x64 a rozhraním EFI/UEFI.

Podporuje síťové spouštění na počítačích s čipy x64 a rozhraním UEFI.

Obsahuje funkci automatického přidávání.

Obsahuje referenční seznam DHCP určený k nasměrování klientů na příslušný server PXE.

Umožňuje nasazovat spouštěcí image pomocí vícesměrového vysílání.

Klientům s čipy x86 (32bitovými procesory) a rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) zajišťuje podporu síťového spouštění a kompletního nasazení přes WDS od začátku až do konce.

Skriptování rutin PowerShell

Není podporované.

Není podporované.

Není podporované.

Podporované jenom v systému Windows Server 2012 R2

WDS server se systémem Windows Server 2012 R2 můžete spravovat pomocí rutin Windows PowerShell pro službu WDS. Rutinami Windows PowerShell je možné přidávat balíčky ovladačů, přidávat image klientů, zapínat i vypínat spouštěcí a instalační image a provádět spoustu dalších běžných úkolů služby WDS. Úplné informace najdete v článku Služba pro nasazení systému Windows (WDS) v prostředí Windows PowerShell.

 

Služba WDS teď dokáže nasazovat image na klienty s architekturou ARM. Jedná se o architekturu procesorů navrženou cíleně pro levná zařízení s malou spotřebou, jako jsou tablety, mobilní telefony, GPS zařízení, přenosné herní konzole, síťové směrovače nebo přehrávače médií.

K čemu je tato změna dobrá?

Možnost nasazovat image nejen na architektury x86 a x64, ale i na klienty s ARM, znamená, že Windows bude možné spustit na mnohem širší škále zařízení.

Co funguje jinak?

 • Zajišťuje podporu Windows pro nasazení na klienty s architekturou ARM.

 • U klientů s architekturou ARM zajišťuje podporu všech stávajících funkcí nasazování Windows, především vícesměrového vysílání.

System_CAPS_notePoznámka

Síťové ovladače klientů s architekturou ARM zatím nepodporují spouštění v prostředí PXE.

K čemu je tato změna dobrá?

Přináší nové funkce, které umožňují řídit všechny aspekty procesu nasazování.

Co funguje jinak?

K vylepšením patří spousta nových možností konfigurace, díky kterým můžou vývojáři podrobněji upravovat datové části potřebné k nasazení (třeba image nebo balíčky ovladačů) zasílané na klientské počítače. Přibyla třeba tato vylepšení:

 • Filtry instalačních imagí, podobné sadě filtrů pro skupiny ovladačů.

 • Podpora priority spouštěcích a instalačních imagí, která umožňuje změnit pořadí těchto imagí ve Správci spouštění a v nabídkách pro výběr image na klientech služby WDS.

 • Průvodce očekávanými výsledky nasazení, díky kterému si správci můžou prohlížet informace o nasazení, jako třeba které skupiny ovladačů se mají odeslat na předpřipravené zařízení.

 • Možnost určit, kteří klienti se můžou spouštět ze serveru PXE.

 • Možnost ovládat spouštěcí parametry klientů s prostředím PXE, třeba spouštěcí program, zásady výzev nebo instanci boot.wim.

 • Možnost určit, které image WIM a VHD se mají nasadit na klienta.

 • Možnost určit, které skupiny ovladačů se mají nasadit na klienta.

 • Možnost ovládat soubory bezobslužné instalace, které slouží k přizpůsobení procesu nastavení na klientovi.

 • Základní příkazy WDSUTIL, které správcům umožňují nastavovat u datových částí nebo předpřipravených zařízení vlastní metadatové značky a hodnoty, které se pak přímo nastaví tak, aby ovlivnily proces nasazování.

K čemu je tato změna dobrá?

Rozšíření konzole pro správu poskytují uživatelům pohodlnější funkce, pomocí kterých můžou na svých klientských počítačích konfigurovat možnosti nasazení.

Co funguje jinak?

Přidané jsou následující funkce:

 • Dialog Vytvořit bezobslužnou instalaci klienta, který správcům usnadňuje vytváření bezobslužných souborů klienta.

 • Průvodce schválením zařízení čekajícího na schválení, který zjednodušuje a rozšiřuje funkce předchozího způsobu schvalování.

 • Vestavěná podpora předpřipravených zařízení, která nahrazují kartu Vzdálená instalace v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

K čemu je tato změna dobrá?

WDSclient.exe je nový samostatný klient schopný provádět dotazy Dynamického zřizování ovladačů (DPP), řídit aplikaci VHD a provádět metadatové dotazy.

Co funguje jinak?

Nástroj WDSclient podporuje výše zmíněnou funkci a umožňuje ji používat ve skriptech vlastního nasazení.

K čemu je tato změna dobrá?

Režim samostatného serveru znamená nezávislost na službě Active Directory.

Co funguje jinak?

Počínaje systémem Windows Server 2012 je možné nainstalovat Službu pro nasazení systému Windows (WDS) v režimu samostatného serveru. Tím pádem odpadává závislost na službě Active Directory. Pořád budete potřebovat DHCP, DNS a dostatečná oprávnění k instalaci a konfiguraci služby WDS. Při tomto řešení se informace o předpřipravených zařízeních ukládají v místním úložišti.

K čemu je tato změna dobrá?

Vylepšené výchozí zásady domén vám dají větší kontrolu nad zřizováním ovladačů pro klientské počítače.

Co funguje jinak?

Výchozí zásady domén mají tato vylepšení:

 • Podpora hardwarového modelu

 • Podpora ID obrazů a vlastních skupin zařízení

 • Předcházení duplicitním balíčkům ovladačů, které zabrání tomu, aby se do úložiště ovladačů nahrálo víc kopií stejného balíčku.

K čemu je tato změna dobrá?

Průvodce očekávanými výsledky nasazení umožňuje správcům modelovat proces nasazování počítače a prohlédnout si, které spouštěcí image, instalační image a skupiny ovladačů se na počítač nahrají ze serveru.

Co funguje jinak?

Cílem Průvodce očekávanými výsledky nasazení je umožnit správcům efektivní testování změn v konfiguraci serverů a zjistit, jak by se projevily při nasazení na všech nebo jenom na vybraných (předpřipravených) počítačích. Tento nástroj je obzvlášť užitečný pro testování pokročilých možností nastavení, které infrastruktura služby WDS nabízí u vlastních nasazení.

K čemu je tato změna dobrá?

Vylepšení protokolu TFTP (Trivial File Transfer Protocol) vedou k lepšímu výkonu.

Co funguje jinak?

Protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol) je vylepšený a má teď vyšší výkon.

Server protokolu Trivial File Transfer Protocol (TFTP) se ve službě WDS používá ke stahování souborů potřebných pro síťové spouštění pomocí technologie PXE (Pre-Boot Execution Environment). Technologie PXE je standard vytvořený společností Intel, který ve spouštěcím firmwaru definuje jednotnou a společnou sadu služeb před spuštěním. Cílem je umožnit, aby klient mohl provádět síťové spouštění a aby mohl ze síťových spouštěcích serverů přijímat síťový spouštěcí program (NBP),

TFTP obsahuje tato vylepšení:

 • Škálovatelná správa vyrovnávací paměti Zajišťuje podporu sdílené vyrovnávací paměti klientů. Umožňuje nahrát do vyrovnávací paměti celý soubor, místo aby každý klient měl fixní velikost vyrovnávací paměti. Škálovatelná vyrovnávací paměť TFTP umožňuje mít na serveru jednu vyrovnávací paměť na každý soubor. Když si server do vyrovnávací paměti uloží soubor ve sdíleném režimu, budou ze stejné sdílené vyrovnávací paměti moct číst různé relace najednou.

 • Škálovatelná správa portů Možnost používat dynamický nebo statický rozsah UDP portů k obsloužení klientů se sdíleným přiřazováním UDP portů. Když můžou různé relace TFTP sdílet stejný port serveru, zlepšuje se tím škálovatelnost, protože portů je dostatek a server může využívat víc klientů najednou.

 • Přenosové okno s proměnlivou velikostí Umožňuje klientovi i serveru nastavit největší použitelnou velikost okna, což vede k vyššímu výkonu TFTP. Umožňuje dynamicky určovat optimální velikost okna.

 • Maximální velikost bloku TFTP Tato možnost byla dřív implementovaná jako nastavení registru. Teď je dostupná uživatelům přes nástroj WDSUTIL a modul snap-in WDS MMC.

K čemu je tato změna dobrá?

Rozšířené trasování umožňuje lepší řešení potíží s minimálním vlivem na výkon systému.

Co funguje jinak?

Trasování teď místo textových souborů používá protokoly ETW. To umožňuje efektivní zaznamenávání, které dobře funguje i při diagnostice potenciálních problémů s časováním procesů.

K čemu je tato změna dobrá?

Pokud vaše klientské počítače mají přístup k víc spouštěcím nebo instalačním imagím najednou, objeví se na nich spouštěcí nebo instalační menu s výběrem imagí.

Co funguje jinak?

Služba pro nasazení systému Windows (WDS) teď umožňuje nastavit prioritu a určit, v jakém pořadí se na klientech zobrazí spouštěcí a instalační image. Tato funkce je implementovaná přímo do uživatelského rozhraní služby WDS.

Zobrazit: