Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Co je nového v technologii Hyper-V pro Windows Server 2012 R2

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2

Toto téma popisuje nové a změněné funkce role technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2. Informace o technologii Hyper-V na serveru Windows Server® 2016 Technical Preview najdete v tématu Novinky technologie Hyper-V v systému Windows Server 2016 Technical Preview.

Technologie Hyper-V umožňuje vytvořit a spravovat virtualizované výpočetní prostředí pomocí technologie virtualizace, která je vestavěná v systému Windows Server 2012 R2. Technologie Hyper-V virtualizuje hardware a poskytuje prostředí, ve kterém můžete spouštět víc operačních systémů současně na jednom fyzickém počítači, a to spuštěním jednotlivých operačních systémů na vlastním virtuálním počítači. Další informace o technologii Hyper-V najdete v tématu Přehled technologie Hyper-V.

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 umožňuje clustering virtuálních počítačů pomocí souborů sdílených virtuálních pevných disků (VHDX).

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato funkce slouží k vytvoření infrastruktury s vysokou dostupností a zvlášť důležitá je pro nasazení privátních cloudů a prostředí hostovaných v cloudu, která spravují rozsáhlejší úlohy. Sdílené virtuální pevné disky umožňují víc virtuálním počítačům přistupovat ke stejnému souboru virtuálního pevného disku (VHDX), který poskytuje sdílené úložiště používané clusteringem s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows. Soubory sdílených virtuálních pevných disků se dají hostovat na sdílených svazcích clusteru (CSV) nebo ve sdílených složkách souborového serveru se škálováním na víc systémů založeného na protokolu SMB (Server Message Block).

Co funguje jinak?

Tato funkce je v systému Windows Server 2012 R2 nová. V předchozích verzích Windows Serveru se virtuální počítače pomocí sdíleného virtuálního pevného disku nedaly clusterovat.

Další informace najdete v tématu Přehled sdílení virtuálních pevných disků.

Úložiště technologie Hyper-V se aktualizovalo, aby podporovalo změnu velikosti virtuálních pevných disků při spuštěném virtuálním počítači.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Změna velikosti virtuálních pevných disků při spuštěném virtuálním počítači umožňuje správci provádět operace konfigurace a údržby na virtuálních pevných discích, zatímco je přidružený virtuální počítač online nebo se data virtuálního pevného disku právě používají.

Co funguje jinak?

Změna velikosti virtuálního pevného disku online je dostupná jenom u souborů VHDX, které jsou připojené k řadiči SCSI. Velikost virtuálního pevného disku se dá zvětšit nebo zmenšit v uživatelském rozhraní, i když se virtuální pevný disk právě používá.

Další informace najdete v tématu Přehled změny velikosti online virtuálních pevných disků.

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 obsahuje technologii QoS (Quality of Service) úložiště. Technologie QoS úložiště umožňuje spravovat propustnost úložiště pro virtuální pevné disky, ke kterým vaše virtuální počítače přistupují.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Technologie QoS úložiště umožňuje určit maximální a minimální zatížení vstupu a výstupu jako počet vstupních a výstupních operací za sekundu (IOPS) pro každý virtuální disk na vašich virtuálních počítačích. Technologie QoS úložiště zajišťuje, aby propustnost úložiště jednoho virtuálního pevného disku neměla vliv na výkon jiného virtuálního pevného disku na stejném hostiteli.

Co funguje jinak?

Tato funkce je v systému Windows Server 2012 R2 nová. V předchozích verzích Windows Serveru se parametry technologie QoS úložiště pro virtuální pevné disky nedaly konfigurovat.

Další informace najdete v tématu Technologie QoS (Quality of Service) úložiště pro technologii Hyper-V.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná a má teď následující vlastnosti.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná tak, aby při přesunu virtuálních počítačů na jiný server umožnila správci vybrat optimální možnosti výkonu.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

U nasazení větších měřítek, třeba u nasazení privátních cloudů nebo poskytovatelů cloudových hostitelských služeb, může tato aktualizace snížit režijní náklady na síť a využití procesoru. Navíc snižuje množství času potřebného k migraci za provozu. Správci Hyper-V můžou nakonfigurovat příslušné možnosti výkonu migrace za provozu na základě jejich prostředí a požadavků. Teď jsou dostupné následující možnosti migrace za provozu.

Možnost

Popis

Protokol TCP/IP

Paměť virtuálního počítače se zkopíruje na cílový server přes připojení TCP/IP. Stejnou metodu používá Hyper-V v systému Windows Server 2012.

Komprese

Obsah paměti migrovaného virtuálního počítače se zkomprimuje a pak zkopíruje na cílový server přes připojení TCP/IP. Jedná se o výchozí nastavení Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

Protokol SMB 3.0

Obsah paměti virtuálního počítače se zkopíruje na cílový server přes připojení SMB 3.0.

 • Funkce SMB Direct se používá v případě, že síťové adaptéry na zdrojovém a cílovém serveru mají povolené funkce přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA).

 • Pokud se identifikuje správná konfigurace funkce SMB Multichannel, pak tato funkce automaticky rozpozná a použije víc připojení.

Další informace najdete v tématu Zlepšení výkonu souborového serveru s funkcí SMB Direct.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná tak, aby podporovala migraci virtuálních počítačů s technologií Hyper-V v systému Windows Server 2012 na technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Upgrade na novou verzi Windows Serveru už nevyžaduje výpadek virtuálních počítačů.

Správci Hyper-V můžou přesunout virtuální počítače s technologií Hyper-V v systému Windows Server 2012 na technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2. Přesunutí virtuálního počítače na server nižší úrovně s technologií Hyper-V se nepodporuje.

Co funguje jinak?

Při přesunu virtuálního počítače teď může být zadaným cílovým serverem počítač se systémem Windows Server 2012 R2. To se týká přesunu iniciovaného ve Správci technologie Hyper-V nebo spuštěním rutiny Move-VM Windows PowerShellu.

Generace virtuálního počítače určuje virtuální hardware a funkce virtuálního počítače.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 obsahuje dvě podporované generace virtuálních počítačů.

 • Generace 1: Poskytuje virtuálnímu počítači stejný virtuální hardware jako předchozí verze technologie Hyper-V.

 • Generace 2: Poskytuje virtuálnímu počítači následující nové funkce:

  • Zabezpečené spouštění (povolené ve výchozím nastavení)

  • Spouštění z virtuálního pevného disku SCSI

  • Spouštění z virtuálního disku DVD SCSI

  • Spouštění pomocí technologie PXE s použitím standardního síťového adaptéru

  • Podpora firmwaru UEFI

System_CAPS_notePoznámka

Jednotky IDE a starší síťové adaptéry už nejsou podporované.

Následující hostované operační systémy jsou podporované jako virtuální počítače generace 2.

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 R2

 • 64bitové verze systému Windows 8

 • 64bitové verze systému Windows 8.1

Co funguje jinak?

Při vytváření nového virtuálního počítače ve Správci technologie Hyper-V nebo pomocí rutiny New-VM Windows PowerShellu musíte určit generaci virtuálního počítače.

System_CAPS_notePoznámka

Po vytvoření virtuálního počítače už jeho generaci změnit nejde.

Další informace najdete v tématu Virtuální počítač generace 2 - přehled.

Integrační služby technologie Hyper-V jsou aktualizované o novou službu, která správcům Hyper-V umožňuje kopírovat soubory do spuštěného virtuálního počítače bez použití síťového připojení.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Pokud chtěl správce Hyper-V v předchozích verzích technologie Hyper-V kopírovat soubory na virtuální počítač, musel ho vypnout. Nově přidaná integrační služba Hyper-V umožňuje správci Hyper-V kopírovat soubory do spuštěného virtuálního počítače bez použití síťového připojení.

Co funguje jinak?

Pro tuto novou funkci se přidala i rutina Copy-VMFile Windows PowerShellu. Aby tato funkce fungovala, musí se povolit následující služby.

 • Na stránce vlastností Integrační služby virtuálního počítače je potřeba vybrat Služby hosta. Ve výchozím nastavení není toto nastavení vybrané.

  Služby hosta můžete povolit i pomocí rutiny Enable-VMIntegrationService Windows PowerShellu.

 • V hostovaném operačním systému musí být spuštěná služba Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V.

System_CAPS_notePoznámka

Služba Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V se spustí po výběru služby Služby hosta na stránce vlastností Integrační služby virtuálního počítače. Správce hostovaného operačního systému může tuto funkci v hostovaném operačním systému zakázat tak, že u služby Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V nastaví typ spuštění na Zakázáno.

Technologie Hyper-V se aktualizovala tak, aby podporovala export virtuálního počítače nebo kontrolního bodu virtuálního počítače ze spuštěného virtuálního počítače. Před exportem už není potřeba virtuální počítač vypínat.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Správce může exportovat virtuální počítač, který je spuštěný, aniž by docházelo k výpadkům.

To pomáhá v následujících případech:

 • Duplikování existujícího provozního prostředí nebo části prostředí do testovací laboratoře

 • Testování plánovaného přesunu do poskytovatele cloudových hostitelských služeb nebo privátního cloudu

 • Řešení potíží s aplikacemi

Co funguje jinak?

Možnost Exportovat je teď dostupná ve Správci technologie Hyper-V jako akce pro spuštěný virtuální počítač. Ve spuštěném virtuálním počítači jde použít následující rutiny Windows PowerShellu: Export-VM a Export-VMSnapshot.

Použití clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows s technologií Hyper-V umožňuje ochranu virtuálního síťového adaptéru a úložiště virtuálního počítače.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Technologie Hyper-V je vylepšená tak, aby rozpoznala chyby fyzické paměti u paměťových zařízení, která nespravuje clustering s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows (sdílené složky SMB 3.0). Detekce chyb úložiště může rozpoznat chybu spouštěcího disku virtuálního počítače nebo jakýchkoli dalších datových disků přidružených k virtuálnímu počítači. Pokud k takové události dojde, clustering s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows zajistí přemístění a restartování virtuálního počítače v jiném uzlu v clusteru. Omezí se tak případy, ve kterých by se chyby nespravovaného úložiště nerozpoznaly a prostředky virtuálního počítače mohly být nedostupné.

Hyper-V a clustering s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows umí u virtuálních počítačů líp rozpoznat problémy s připojením k síti. Pokud se ve fyzické síti přiřazené k virtuálnímu počítači vyskytne chyba (třeba vadný port přepínače, síťový adaptér nebo odpojený síťový kabel), cluster s podporou převzetí služeb při selhání ve Windows přesune virtuální počítač do jiného uzlu v clusteru a obnoví síťové připojení.

Připojení k virtuálnímu počítači v Hyper-V teď umožňuje přesměrování místních prostředků v relaci Připojení k virtuálnímu počítači.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Připojení k virtuálnímu počítači vylepšuje interaktivní relaci poskytovanou pro správce Hyper-V, kteří se chtějí připojit ke svým virtuálním počítačům. Nabízí funkce, které jsou při interakci s virtuálním počítačem podobné jako připojení ke vzdálené ploše.

V předchozích verzích Hyper-V poskytovalo Připojení k virtuálnímu počítači jenom přesměrování obrazovky, klávesnice a myši virtuálního počítače s omezenými funkcemi kopírování. Když chtěl uživatel získat další možnosti přesměrování, dalo se iniciovat připojení ke vzdálené ploše virtuálního počítače. To ale vyžadovalo síťovou cestu k virtuálnímu počítači.

Pomocí Připojení k virtuálnímu počítači můžete přesměrovat následující místní prostředky.

 • Konfigurace zobrazení

 • Zvuk

 • Tiskárny

 • Schránka

 • Čipové karty

 • Jednotky

 • Zařízení USB

 • Podporovaná zařízení Plug and Play

Co funguje jinak?

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená v Klientovi Hyper-V. U Hyper-V ve Windows Serveru je ve výchozím nastavení zakázaná.

Připojení režimu rozšířené relace podporují následující hostované operační systémy:

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

Další informace najdete v tématu Přístup k místním prostředkům z virtuálního počítače Hyper-V pomocí nástroje VMConnect.

Replika technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 přidává následující nové funkce:

 • Můžete nakonfigurovat rozšířenou replikaci. V rozšířené replikaci předá server repliky jinému serveru (serveru rozšířených replik) informace o změnách, ke kterým došlo u primárních virtuálních počítačů. Po plánovaném nebo neplánovaném převzetí služeb při selhání z primárního serveru na server repliky bude server rozšířených replik poskytovat další ochranu provozní kontinuity. Rozšířenou replikaci konfigurujete stejně jako obyčejnou replikaci, a to pomocí Správce technologie Hyper-V, Windows PowerShellu nebo rozhraní WMI.

 • Frekvence replikací, která byla dřív fixní hodnotou, se teď dá nakonfigurovat. K bodům obnovení teď máte přístup 24 hodin. Předchozí verze umožňovaly přístup k bodům obnovení jenom po dobu 15 hodin.

Součástí trvalého závazku Microsoftu udělat z technologie Hyper-V nejlepší virtuální platformu pro poskytovatele hostingu jsou teď další vestavěné integrační služby Linuxu pro novější distribuce a další funkce technologie Hyper-V podporované na virtuálních počítačích s Linuxem.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Podpora Linuxu pro Hyper-V ve Windows Serveru 2012 R2 má teď následující vylepšení:

 • Vylepšené video: Virtuální počítače s Linuxem teď mají k dispozici ovladač videa Hyper-V, který poskytuje lepší kvalitu videa a lepší podporu myši.

 • Dynamická paměť: Dynamická paměť je teď na virtuálních počítačích s Linuxem plně podporovaná a obsahuje funkce přidání a odebrání za provozu. To znamená, že teď můžete spustit virtuální počítače s Windows a Linuxem vedle sebe na stejném hostitelském počítači a používat Dynamickou paměť k zajištění správného přidělení paměťových prostředků všem virtuálním počítačům hostitele.

 • Změna velikosti disků VHDX online: Velikost virtuálních pevných disků připojených k virtuálním počítačům s Linuxem jde změnit, i když je virtuální počítač spuštěný.

 • Online zálohování: Teď můžete zálohovat spuštěné virtuální počítače s Linuxem do platformy Windows Azure pomocí funkcí Windows Azure Online Backup z integrovaného nástroje Zálohování serveru Windows, aplikace System Center Data Protection Manager nebo jakéhokoli řešení zálohování jiného výrobce, které podporuje zálohování virtuálních počítačů s technologií Hyper-V.

Co funguje jinak?

Integrační služby Linuxu jsou teď integrované ve velkém množství distribucí. Proto je nemusíte stahovat a instalovat samostatně. Další informace najdete v tématu: Linux a FreeBSD virtuální počítače na technologie Hyper-V.

Hyper-V v systému Windows Server 2012 můžete spravovat z počítače se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows 8.1. V předchozích verzích se nedalo připojit k nižším verzím Hyper-V a spravovat je. Řešením bylo vytvořit relaci vzdálené plochy serveru nižší úrovně s technologií Hyper-V a v této relaci vzdálené plochy spustit operační systém správy technologie Hyper-V. Toto řešení vyžadovalo spuštěnou a správně nakonfigurovanou Vzdálenou plochu. Navíc nefungovalo, pokud byla technologie Hyper-V nainstalovaná v instalaci jádra serveru.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Hyper-V v systému Windows Server 2012 můžete spravovat ve Správci technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 nebo Windows 8.1. Můžete tak upgradovat pracovní stanici správy na nejnovější verzi operačního systému a připojit se k technologii Hyper-V a spravovat ji v systému Windows Server 2012.

Při nasazení nejnovější verze Hyper-V nemusíte hned upgradovat pracovní stanici správy.

System_CAPS_notePoznámka

Při připojování k technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 z počítače se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8 můžete provádět jenom akce, které podporuje technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012.

Automatická aktivace virtuálního počítače (AVMA) umožňuje nainstalovat virtuální počítače na počítači se správně aktivovaným systémem Windows Server 2012 R2. Nemusíte spravovat kódy Product Key pro každý virtuální počítač zvlášť, a to ani v odpojených prostředích. Automatická aktivace virtuálního počítače váže aktivaci virtuálního počítače na licencovaný server virtualizace a virtuální počítač po jeho spuštění aktivuje. Automatická aktivace virtuálního počítače poskytuje taky sestavy o využití v reálném čase a historická data týkající se stavu licence virtuálního počítače. Generování sestav a sledování dat je dostupné na serveru virtualizace.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Automatická aktivace virtuálního počítače vyžaduje server virtualizace se systémem Windows Server 2012 R2 Datacenter. Hostovaný virtuální počítač musí mít operační systém Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Essentials.

Správci systému verze Datacenter můžou automatickou aktivaci virtuálního počítače použít k těmto akcím:

 • Aktivace virtuálních počítačů ve vzdálených umístěních

 • Aktivace virtuálních počítačů s připojením k internetu nebo bez něj

 • Sledování využití a licencí virtuálního počítače na serveru virtualizace bez nutnosti mít přístupová práva k virtuálním počítačům

Co funguje jinak?

Není potřeba spravovat kódy Product Key ani číst na serverech žádné štítky. Virtuální počítač se aktivuje a bude pořád fungovat, i když proběhne jeho migrace na řadu serverů virtualizace.

Pokud chtějí partneři v programu SPLA (Service Provider License Agreement) nebo jiní poskytovatelé hostingu virtuální počítače aktivovat, nemusí s klienty sdílet kódy Product Key ani ke klientským virtuálním počítačům přistupovat. Při použití Automatické aktivace virtuálních počítačů je aktivace virtuálního počítače pro klienta transparentní. Poskytovatelé hostingu můžou k ověření shody licencí a sledování historie využití klienta použít protokoly serveru.

Další informace najdete v tématu Automatická aktivace virtuálního počítače.

Zobrazit: