Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Novinky v technologii Hyper-V ve Windows Serveru 2012 R2

Publikováno: červen 2013

Aktualizováno: říjen 2014

Platí pro: Windows Server 2012 R2Toto téma popisuje nové a změněné funkce role Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

Role Hyper-V umožňuje vytvořit a spravovat virtualizované výpočetní prostředí pomocí technologie virtualizace, která je součástí systému Windows Server 2012 R2. Hyper-V virtualizuje hardware tak, aby poskytoval prostředí, ve kterém můžete na jednom fyzickém počítači spustit několik operačních systémů současně. Každý z těchto operačních systémů se spustí na svém vlastním virtuálním počítači. Další informace o Hyper-V najdete v tématu Hyper-V Overview.

Následující tabulka obsahuje seznam funkcí Hyper-V, které jsou v tomto vydání nové nebo se změnily.

 

Funkce Nová nebo aktualizovaná

Sdílený virtuální pevný disk

Nová

Změna velikosti virtuálního pevného disku

Aktualizovaná

Technologie QoS (Quality of Service) úložiště

Nová

Migrace za provozu

Aktualizovaná

Generace virtuálního počítače

Nová

Integrační služby

Aktualizovaná

Export

Aktualizovaná

Clustering s podporou převzetí služeb při selhání a technologie Hyper-V

Aktualizovaná

Režim rozšířené relace

Nová

Replika technologie Hyper-V

Aktualizovaná

Podpora Linuxu

Aktualizovaná

Správa

Aktualizovaná

Automatická aktivace virtuálního počítače

Nová

Sítě technologie Hyper-V

Aktualizovaná

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 umožňuje clustering virtuálních počítačů pomocí souborů sdílených virtuálních pevných disků (VHDX).

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Tato funkce slouží k vytvoření infrastruktury s vysokou dostupností a zvlášť důležitá je pro nasazení privátních cloudů a prostředí hostovaných v cloudu, která spravují rozsáhlejší úlohy. Sdílené virtuální pevné disky umožňují několika virtuálním počítačům přistupovat ke stejnému souboru virtuálního pevného disku (VHDX), který poskytuje sdílené úložiště používané Clusteringem Windows s podporou převzetí služeb při selhání. Soubory sdílených virtuálních pevných disků se dají hostovat na sdílených svazcích clusteru (CSV) nebo ve sdílených složkách souborového serveru se škálováním na víc systémů založeného na protokolu SMB (Server Message Block).

Co funguje jinak?

Tato funkce je v systému Windows Server 2012 R2 nová. V předchozích verzích Windows Serveru se virtuální počítače pomocí sdíleného virtuálního pevného disku nedaly seskupovat.

Další informace najdete v tématu Virtual Hard Disk Sharing Overview.

Úložiště technologie Hyper-V se aktualizovalo, aby mohlo podporovat změnu velikosti virtuálních pevných disků při spuštěném virtuálním počítači.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Změna velikosti virtuálních pevných disků při spuštěném virtuálním počítači umožňuje správci provádět operace konfigurace a údržby na virtuálních pevných discích, zatímco přidružený virtuální počítač je online nebo se data virtuálního pevného disku zrovna používají.

Co funguje jinak?

Změna velikosti virtuálního pevného disku online je dostupná jenom u souborů VHDX, které jsou připojené ke kontroleru SCSI. Velikost virtuálního pevného disku se dá zvětšit nebo zmenšit v uživatelském rozhraní, i když se virtuální pevný disk zrovna používá.

Další informace najdete v tématu Online Virtual Hard Disk Resizing Overview.

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 obsahuje technologii QoS (Quality of Service) úložiště. Technologie QoS úložiště umožňuje spravovat propustnost úložiště pro virtuální pevné disky, ke kterým vaše virtuální počítače přistupují.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Technologie QoS úložiště umožňuje určit maximální a minimální zatížení vstupu a výstupu jako počet vstupních a výstupních operací za sekundu (IOPS) pro každý virtuální disk na vašich virtuálních počítačích. Technologie QoS úložiště zajišťuje, aby propustnost úložiště jednoho virtuálního pevného disku neměla vliv na výkon jiného virtuálního pevného disku na stejném hostiteli.

Co funguje jinak?

Tato funkce je v systému Windows Server 2012 R2 nová. V předchozích verzích Windows Serveru se parametry technologie QoS úložiště pro virtuální pevné disky nedaly konfigurovat.

Další informace najdete v tématu Úložiště technologie QoS (Quality of Service) pro technologii Hyper-V.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná a má teď následující vlastnosti.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná tak, aby při přesunu virtuálních počítačů na jiný server umožnila správci vybrat optimální možnosti výkonu.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

U nasazení větších měřítek, třeba u nasazení privátních cloudů nebo poskytovatelů cloudových hostitelských služeb, může tato aktualizace snížit režijní náklady na síť a využití procesoru. Navíc snižuje množství času potřebného k migraci za provozu. Správci Hyper-V můžou nakonfigurovat příslušné možnosti výkonu migrace za provozu na základě jejich prostředí a požadavků. Teď jsou dostupné následující možnosti migrace za provozu.

 

Možnost Popis

TCP/IP

Paměť virtuálního počítače se zkopíruje na cílový server přes připojení TCP/IP. Stejnou metodu používá Hyper-V v systému Windows Server 2012.

Komprese

Obsah paměti migrovaného virtuálního počítače se zkomprimuje a pak zkopíruje na cílový server přes připojení TCP/IP. Jedná se o výchozí nastavení Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

Protokol SMB 3.0

Obsah paměti virtuálního počítače se zkopíruje na cílový server přes připojení SMB 3.0.

 • Funkce SMB Direct se používá v případě, že síťové adaptéry na zdrojovém a cílovém serveru mají povolené funkce přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA).

 • Pokud se identifikuje správná konfigurace funkce SMB Multichannel, pak tato funkce automaticky rozpozná a použije víc připojení.

Další informace najdete v tématu Improve Performance of a File Server with SMB Direct.

Migrace Hyper-V za provozu je aktualizovaná tak, aby podporovala migraci virtuálních počítačů s Hyper-V v systému Windows Server 2012 na technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Upgrade na novou verzi Windows Serveru už nevyžaduje výpadek virtuálních počítačů.

Správci Hyper-V můžou přesunout virtuální počítače s Hyper-V v systému Windows Server 2012 na technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2. Přesunutí virtuálního počítače na server nižší úrovně s Hyper-V se nepodporuje.

Co funguje jinak?

Při přesunu virtuálního počítače teď může být zadaným cílovým serverem počítač se systémem Windows Server 2012 R2. To se týká přesunu iniciovaného ve Správci technologie Hyper-V nebo spuštěním rutiny Move-VM prostředí Windows PowerShell.

Generace virtuálního počítače určuje virtuální hardware a funkce virtuálního počítače.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 obsahuje dvě podporované generace virtuálních počítačů.

 • Generace 1:   Poskytuje virtuálnímu počítači stejný virtuální hardware jako předchozí verze technologie Hyper-V.

 • Generace 2:   Poskytuje virtuálnímu počítači následující nové funkce:

  • Zabezpečené spouštění (povolené ve výchozím nastavení)

  • Spouštění z virtuálního pevného disku SCSI

  • Spouštění z virtuálního disku DVD SCSI

  • Spouštění pomocí technologie PXE s použitím standardního síťového adaptéru

  • Podpora firmwaru UEFI

notePoznámka
Jednotky IDE a starší síťové adaptéry už se nepodporují.

Následující hostované operační systémy se podporují jako virtuální počítače generace 2.

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 R2

 • 64bitová verze systému Windows 8

 • 64bitová verze systému Windows 8.1

Co funguje jinak?

Při vytváření nového virtuálního počítače ve Správci technologie Hyper-V nebo pomocí rutiny New-VM prostředí Windows PowerShell musíte určit generaci virtuálního počítače.

notePoznámka
Po vytvoření virtuálního počítače už jeho generaci změnit nemůžete.

Další informace najdete v tématu Virtuální počítač generace 2 - přehled.

Integrační služby technologie Hyper-V jsou aktualizované o novou službu, která umožňuje správcům Hyper-V kopírovat soubory do spuštěného virtuálního počítače bez použití síťového připojení.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Pokud chtěl správce Hyper-V v předchozích verzích technologie Hyper-V kopírovat soubory na virtuální počítač, musel ho vypnout. Nově přidaná integrační služba technologie Hyper-V umožňuje správci Hyper-V kopírovat soubory do spuštěného virtuálního počítače bez použití síťového připojení.

Co funguje jinak?

Pro tuto novou funkci se přidala i rutina Copy-VMFile prostředí Windows PowerShell. Aby tato funkce fungovala, musí se povolit následující služby.

 • Na stránce vlastností Integrační služby virtuálního počítače je potřeba vybrat Služby hosta. Ve výchozím nastavení není toto nastavení vybrané.

  Služby hosta můžete taky povolit pomocí rutiny Enable-VMIntegrationService prostředí Windows PowerShell.

 • V hostovaném operačním systému musí být spuštěná služba Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V.

notePoznámka
Služba Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V vstoupí do běžícího stavu po výběru služby Služby hosta na stránce vlastností Integrační služby virtuálního počítače. Správce hostovaného operačního systému může tuto funkci v hostovaném operačním systému zakázat tak, že u služby Rozhraní služby hostovaného počítače technologie Hyper-V nastaví typ spuštění na Zakázáno.

Technologie Hyper-V se aktualizovala tak, aby podporovala export virtuálního počítače nebo kontrolního bodu virtuálního počítače ze spuštěného virtuálního počítače. Před exportem už nemusíte virtuální počítač vypínat.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Správce může exportovat virtuální počítač, který je spuštěný, aniž by docházelo k výpadkům.

To pomáhá v následujících scénářích:

 • Duplikování existujícího provozního prostředí nebo části prostředí do testovací laboratoře

 • Testování plánovaného přesunu do privátního cloudu nebo poskytovatele cloudových hostitelských služeb

 • Odstraňování potíží s aplikacemi

Co funguje jinak?

Možnost Exportovat je teď dostupná ve Správci technologie Hyper-V jako akce pro spuštěný virtuální počítač. Ve spuštěném virtuálním počítači můžete použít následující rutiny prostředí Windows PowerShell: Export-VM a Export-VMSnapshot.

Použití Clusteringu Windows s podporou převzetí služeb při selhání s technologií Hyper-V umožňuje ochranu virtuálního síťového adaptéru a ochranu úložiště virtuálního počítače.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Technologie Hyper-V je vylepšená tak, aby rozpoznala chyby fyzické paměti u paměťových zařízení, která nespravuje Clustering Windows s podporou převzetí služeb při selhání (sdílené složky SMB 3.0). Detekce chyb úložiště může rozpoznat chybu spouštěcího disku virtuálního počítače nebo jakýchkoli dalších datových disků přidružených k virtuálnímu počítači. Pokud k takové události dojde, Clustering Windows s podporou převzetí služeb při selhání zajistí přemístění a restartování virtuálního počítače v jiném uzlu clusteru. Omezí se tak případy, ve kterých by se chyby nespravovaného úložiště nerozpoznaly a prostředky virtuálního počítače se mohly stát nedostupnými.

Hyper-V a Clustering Windows s podporou převzetí služeb při selhání umí u virtuálních počítačů líp rozpoznat problémy s připojením k síti. Pokud se ve fyzické síti přiřazené k virtuálnímu počítači vyskytne chyba (třeba vadný port přepínače, síťový adaptér nebo odpojený síťový kabel), cluster Windows s podporou převzetí služeb při selhání přesune virtuální počítač do jiného uzlu v clusteru a obnoví síťové připojení.

Připojení k virtuálnímu počítači v Hyper-V teď umožňuje přesměrování místních prostředků v relaci Připojení k virtuálnímu počítači.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Připojení k virtuálnímu počítači vylepšuje interaktivní relaci poskytovanou pro správce Hyper-V, kteří se chtějí připojit ke svým virtuálním počítačům. Poskytuje funkce, které jsou při interakci s virtuálním počítačem podobné připojení ke vzdálené ploše.

V předchozích verzích Hyper-V poskytovalo Připojení k virtuálnímu počítači jenom přesměrování obrazovky, klávesnice a myši virtuálního počítače s omezenými funkcemi kopírování. K získání dalších možností přesměrování se dalo iniciovat připojení ke vzdálené ploše virtuálního počítače, to ale vyžadovalo síťovou cestu k virtuálnímu počítači.

Pomocí Připojení k virtuálnímu počítači můžete přesměrovat následující místní prostředky.

 • Konfigurace zobrazení

 • Zvuk

 • Tiskárny

 • Schránka

 • Čipové karty

 • Jednotky

 • Zařízení USB

 • Podporovaná zařízení Plug and Play

Co funguje jinak?

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená v Klientovi Hyper-V. U Hyper-V ve Windows Serveru je ve výchozím nastavení zakázaná.

Připojení režimu rozšířené relace podporují následující hostované operační systémy:

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

Další informace najdete v tématu Připojení k virtuálnímu počítači - Přehled režimu rozšířené relace.

Replika technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 přidává tyto nové funkce:

 • Můžete nakonfigurovat rozšířenou replikaci. V rozšířené replikaci předá server repliky jinému serveru (serveru rozšířených replik) informace o změnách, ke kterým došlo u primárních virtuálních počítačů. Po plánovaném nebo neplánovaném převzetí služeb při selhání z primárního serveru na server repliky bude server rozšířených replik poskytovat další ochranu provozní kontinuity. Rozšířenou replikaci konfigurujete stejně jako obyčejnou replikaci pomocí Správce technologie Hyper-V, prostředí Windows PowerShell nebo rozhraní WMI.

 • Frekvence replikací, která byla dřív fixní hodnotou, se teď dá nakonfigurovat. K bodům obnovení teď máte přístup 24 hodin. Předchozí verze umožňovaly přístup k bodům obnovení jenom po dobu 15 hodin.

Součástí pokračujícího závazku Microsoftu udělat z technologie Hyper-V nejlepší virtuální platformu pro poskytovatele hostingu jsou teď další vestavěné integrační služby Linuxu pro novější distribuce a další funkce technologie Hyper-V podporované na virtuálních počítačích s Linuxem.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Podpora Linuxu pro Hyper-V ve Windows Serveru 2012 R2 má teď následující vylepšení:

 • Vylepšené video – virtuální počítače s Linuxem teď mají k dispozici ovladač videa Hyper-V, který poskytuje lepší kvalitu videa s lepší podporou myši.

 • Dynamická paměť – Dynamická paměť je teď na virtuálních počítačích s Linuxem plně podporovaná a obsahuje funkce přidání a odebrání za provozu. To znamená, že teď můžete spustit virtuální počítače s Windows a Linuxem vedle sebe na stejném hostitelském počítači a používat Dynamickou paměť k zajištění správného přidělení paměťových prostředků všem virtuálním počítačům hostitele.

 • Změna velikosti VHDX online – velikost virtuálních pevných disků připojených k virtuálním počítačům s Linuxem můžete změnit, i když je virtuální počítač spuštěný.

 • Online zálohování – teď můžete zálohovat spuštěné virtuální počítače s Linuxem do Microsoft Azure pomocí funkcí Microsoft Azure Online Backup integrovaného nástroje Zálohování serveru, softwaru System Center Data Protection Manager nebo jakéhokoli řešení zálohování jiného výrobce podporujícího zálohování virtuálních počítačů s technologií Hyper-V.

Co funguje jinak?

Integrační služby Linuxu jsou teď integrované ve velkém množství distribucí, proto je nemusíte stahovat a instalovat samostatně. Další informace najdete v tématu: Linux and FreeBSD Virtual Machines on Hyper-V.

Hyper-V v systému Windows Server 2012 můžete spravovat z počítače se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows 8.1. V předchozích verzích jste se nemohli připojit k nižším verzím Hyper-V a spravovat je. Řešením bylo vytvořit relaci vzdálené plochy serveru nižší úrovně s technologií Hyper-V a v této relaci vzdálené plochy spustit operační systém správy technologie Hyper-V. Toto řešení vyžadovalo spuštěnou a správně nakonfigurovanou Vzdálenou plochu. Navíc nefungovalo, pokud byla technologie Hyper-V nainstalovaná v instalaci serverového jádra.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Hyper-V v systému Windows Server 2012 můžete spravovat ve Správci technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 nebo Windows 8.1. Můžete tak upgradovat pracovní stanici správy na nejnovější verzi operačního systému a připojit se k technologii Hyper-V a spravovat ji v systému Windows Server 2012.

Při nasazení nejnovější verze Hyper-V nemusíte okamžitě upgradovat pracovní stanici správy.

notePoznámka
Při připojování k technologii Hyper-V v systému Windows Server 2012 R2 z počítače se systémem Windows Server 2012 nebo Windows 8 můžete provádět jenom akce, které podporuje technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012.

Automatická aktivace virtuálního počítače (AVMA) umožňuje nainstalovat virtuální počítače na počítači se správně aktivovaným systémem Windows Server 2012 R2. Nemusíte spravovat kódy Product Key pro každý virtuální počítač zvlášť (ani v odpojených prostředích). Automatická aktivace virtuálního počítače váže aktivaci virtuálního počítače na licencovaný server virtualizace a aktivuje virtuální počítač po jeho spuštění. Automatická aktivace virtuálního počítače poskytuje taky sestavy o využití v reálném čase a historická data týkající se stavu licence virtuálního počítače. Generování sestav a sledování dat je k dispozici na serveru virtualizace.

Jakou přidanou hodnotu tato změna přináší?

Automatická aktivace virtuálního počítače vyžaduje server virtualizace se systémem Windows Server 2012 R2 Datacenter. Hostovaný virtuální počítač musí mít operační systém Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Essentials.

Správci systému Datacenter můžou automatickou aktivaci virtuálního počítače použít k těmto akcím:

 • Aktivace virtuálních počítačů ve vzdálených umístěních

 • Aktivace virtuálních počítačů s nebo bez připojení k internetu

 • Sledování využití a licencí virtuálního počítače na serveru virtualizace bez nutnosti mít přístupová práva k virtuálním počítačům

Co funguje jinak?

Není potřeba spravovat kódy Product Key ani číst na serverech příslušné štítky. Virtuální počítač se aktivuje a bude pořád fungovat, i když proběhne jeho migrace na řadu serverů virtualizace.

Pokud chtějí partneři v programu SPLA (Service Provider License Agreement) nebo jiní poskytovatelé hostingu virtuální počítače aktivovat, nemusí s klienty sdílet kódy Product Key ani ke klientským virtuálním počítačům přistupovat. Při použití Automatické aktivace virtuálních počítačů je aktivace virtuálního počítače pro klienta transparentní. Poskytovatelé hostingu můžou k ověření shody licencí a sledování historie využití klienta použít protokoly serveru.

Další informace najdete v tématu Automatická aktivace virtuálního počítače.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft