Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Co je nového ve Microsoft Intune

 

Rozsah platnosti: Microsoft Intune

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

Windows Desktop

 • Microsoft automaticky shromažďuje anonymní informace o výkonu a využití portálu společnosti za účelem zlepšení svých produktů a služeb. Koncoví uživatelé můžou na svém zařízení shromažďování dat vypnout v nastavení dat o využití, ale správci nemají nad shromažďováním dat žádnou kontrolu a nemůžou toto nastavení koncového uživatele nijak změnit.

iOS

 • Microsoft automaticky shromažďuje anonymní informace o výkonu a využití portálu společnosti za účelem zlepšení svých produktů a služeb. Koncoví uživatelé můžou na svém zařízení shromažďování dat vypnout v nastavení dat o využití, ale správci nemají nad shromažďováním dat žádnou kontrolu a nemůžou toto nastavení koncového uživatele nijak změnit.

 • Podpora rozlišení celoobrazovkového režimu na zařízeních iPhone 6 a 6 Plus

 • Opravy chyb pro vylepšení zabezpečení

Nově můžete konfigurovat zásady podmíněného přístupu pro osobní počítače. To umožňuje desktopovým aplikacím Office přístup k online službám Exchange Online a SharePointu. Pokud chcete povolit zásady podmíněného přístupu pro osobní počítače, počítač musí být buď připojený k doméně, nebo splňovat předpisy.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

Android

 • Uživatelům se teď po přihlášení zobrazí pokyny k registraci zařízení, pokud zařízení ještě nezaregistrovali pro správu.

Název

Podrobnosti

Pomoc při ochraně zařízení s iOS pomocí funkce Vynechat zámek aktivace pro Microsoft Intune

Zjistěte, jak se pomocí Intune dá obejít na zařízeních iOS Zámek aktivace v případě, kdy uživatel odejde od společnosti a vrátí zařízení uzamčené.

Název

Podrobnosti

Aplikace Microsoftu, které můžete použít se zásadami správy mobilních aplikací služby Microsoft Intune

Doplněné o nejnovější informace o aplikacích, které můžete spravovat pomocí zásad správy mobilních aplikací.

Použití zásad ke správě počítačů a mobilních zařízení s Microsoft Intune

Aktualizované o nejnovější zásady přidané do služby Intune.

Červencové aktualizace pro Intune se omezily na servisní vylepšení, která nám umožňují pokračovat v poskytování vysoce kvalitních služeb. Tato aktualizace služby neobsahuje nové funkce.

Android

Microsoft nabízí pro Intune adaptační benefity pro příslušné plány. Adaptační benefity vám umožní vzdáleně pracovat s odborníky Microsoftu na přípravě vašeho prostředí Intune k použití. Další informace najdete v tématu Popis adaptačních benefitů pro Microsoft Intune.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

Android

 • Microsoft automaticky shromažďuje anonymní informace o výkonu a využití portálu společnosti za účelem zlepšení svých produktů a služeb. Koncoví uživatelé můžou na svém zařízení shromažďování dat vypnout v nastavení dat o využití, ale správci nemají nad shromažďováním dat žádnou kontrolu a nemůžou toto nastavení koncového uživatele nijak změnit.

Ve snaze dozvědět se od vás, komunity Intune, jak můžeme Intune vylepšovat, jsme zřídili nový web pro zasílání názorů s technologií UserVoice. Odkaz na web pro zasílání názorů v dolní části konzoly pro správu vás zavede na stránku UserVoice, kde můžete napsat Microsoftu svůj názor na existující funkce a obsah Intune, vyžádat si nové funkce nebo obsah a hlasovat o odesílání (pomozte nám nastavit priority).

Intune feedback.1

Pomocí zásad pro správu mobilní aplikace (MAM) můžete spravovat novou aplikaci Outlook pro iOS a Android. Úplný seznam aplikací, u kterých se dá zásada MAM použít, najdete v části Aplikace Microsoftu, které můžete použít se zásadami správy mobilních aplikací služby Microsoft Intune.

Tuto aplikaci podporuje taky podmíněný přístup k e-mailům na Exchange. Další informace najdete v tématu Správa přístupu k e-mail a SharePointu pomocí Microsoft Intune.

Pracovní prostor ochrany proti malwaru Endpoint Protection teď zobrazuje poslední cesty zjišťování
Na stránce Veškerý malware pracovního prostoru Ochrana se teď zobrazuje sloupec Nedávno kontrolované cesty. Tento sloupec uvádí posledních deset umístění zadaného malwaru nalezeného v počítači. Další informace najdete v části Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.

Správa programu Windows Defender pro Windows 10 Technical Preview
Intune má přidané nastavení správy pro Windows Defender. Windows Defender poskytuje ochranu proti malwaru a ve Windows 10 Technical Preview nahrazuje Ochranu koncového bodu. Další informace najdete v části Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.

Podmíněný přístup

 • Koncovému uživateli se při zablokování jeho mobilního zařízení zašle zjednodušená e-mailová zpráva.

 • Snížil se počet kroků, které musí uživatel udělat pro odblokování e-mailu.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

Windows a Windows Phone

 • Správci můžou pomocí skriptu PowerShell přihlásit balíček Windows Phone 8.1 Company Portal appx s vlastním podpisovým certifikátem kódu Symantec, aby pomohli se zkušebním načtením aplikace Firemní portál. Skript se distribuuje v rámci souboru WinPhoneSSPBootstrapper.exe dostupného ve službě Stažení softwaru.

 • Opravy chyb

iOS

 • Aplikace Firemní portál Microsoft Intune pro iOS je aktualizovaná tak, aby podporovala iOS verze 7.1 a novější. Aktualizace znamená, že můžou koncoví uživatelé přihlašovat nová zařízení v Intune, jenom když je na zařízení spuštěný iOS verze 7.1 nebo novější. Není možné přihlašovat zařízení s iOS verze 7.0 nebo dřívější. Uživatelé, kteří už mají zaregistrovaná zařízení používaná v nepodporované verzi iOS, můžou nadále používat aplikaci Firemní portál nainstalovanou na jejich zařízeních.

 • Vylepšené možnost katalogu aplikací pro zjišťování a instalaci firemních aplikací

 • Opravy chyb

Název

Podrobnosti

Aplikace Microsoftu, které můžete použít se zásadami správy mobilních aplikací služby Microsoft Intune

Aktualizované o nejnovější spravované aplikace se dají používat se zásadami správy mobilní aplikace.

Správa přístupu k e-mail a SharePointu pomocí Microsoft Intune

Aktualizované o nejnovější aplikace, které podporují podmíněný přístup k e-mailu na Exchange a SharePoint Online.

Ochrana dat pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune

Aktualizované o podrobnosti o aplikaci, která podporuje víc identit umožňující správu jenom firemních dat pro aplikaci a ne osobní údaje uživatele.

Nový nástroj Microsoft Intune App Wrapping Tool pro Android umožňuje upravovat chování interních aplikací pro Android, abyste je mohli řídit pomocí zásad správy mobilních aplikací. Podrobnosti najdete v tématu Příprava aplikací pro Android na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool.

Nasazení aplikací Google Play Storu podle požadavku. Aplikace pro Android teď můžete nasazovat z Google Play Storu jako požadované instalace. Při nasazení aplikace uvidí uživatel upozornění, že je požadovaná aplikace. Když uživatele na toto upozornění klepne, přejde do Google Play Storu, odkud může aplikaci nainstalovat. V konzole Microsoft Intune můžete sledovat, jestli uživatel nainstaloval aplikaci.

Publikujte a nasaďte aplikace pro iOS bez souboru manifestu. Při publikování nebo nasazení aplikace pro IOS teď stačí zadat soubor instalace aplikace. Už se nepožaduje přidružený soubor manifestu (.plist).

 • Nastavení ze zásad zabezpečení mobilních zařízení jsou teď rozdělené na zásady konfigurace pro každou platformu zařízení. I když můžete nadále používat zásady zabezpečení mobilních zařízení a existující zásady, které jste nasadili, budou i nadále fungovat, nové zásady konfigurace obsahují nejnovější nastavení a měli byste naplánovat migraci, aby se začaly používat. Nové jsou tyto zásady:

  • Zásady konfigurace pro Android

  • Zásady konfigurace pro iOS

  • Zásady konfigurace pro Windows

  • Zásady konfigurace pro Windows Phone

  • Zásady Exchange ActiveSync

 • Zásady Windows Phone OMA-URI jsou teď přejmenované na Vlastní zásady pro Windows Phone.

 • Nové zásady, Vlastní zásady Windows 10, vám umožňují vytvářet a nasazovat nastavení OMA-URI pro řízení nastavení na registrovaných zařízeních s Windows 10.

  Podrobnosti najdete v tématu Nastavení vlastních zásad pro Windows 10 v Microsoft Intune. Seznam nastavení, která můžete použít, najdete tady: Vlastní nastavení URI pro zařízení s Windows 10.

Po nastavení označení Helpdesk – uzel skupiny pro správce služby Intune uvidí tento správce jenom omezené zobrazení konzoly Intune a bude moct provádět omezené úlohy, jako je hledání malwaru nebo resetování hesla. Podrobnosti najdete v tématu Spravovat úrovně přístupu v konzole pro správu Microsoft Intune.

Přihlaste se k odběru informačních kanálů RSS na stránce Stav služby Intune, abyste dostávali oznámení o problémech se službou a nadcházející údržbě.

Změny ke zlepšení toku, který koncoví uživatelé musí použít, aby zajistili, že jejich zařízení bude v souladu s předpisy, a získali přístup k e-mailu.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

Windows a Windows Phone

Když koncoví uživatelé instalují aplikaci z firemního portálu Windows Phone, můžou kontrolovat stav instalace v zobrazení Podrobnosti o aplikaci. Zobrazují se tři možné stavy:

 • Instalace

 • Instalováno

 • Instalace se nezdařila

iOS

 • Opravy chyb pro vylepšení zabezpečení

Android

 • Opravy chyb

Název

Podrobnosti

Nastavení zásad konfigurace pro iOS v Microsoft Intune

Nastavení zásad konfigurace pro Android v Microsoft Intune

Nastavení zásad konfigurace pro Windows v Microsoft Intune

Nastavení zásad konfigurace pro Windows Phone v Microsoft Intune

Nastavení zásad Exchange ActiveSync v Microsoft Intune

Obsahuje podrobnosti o nových zásadách konfigurace specifických pro danou platformu, které vám umožní řídit nastavení zabezpečení, celoobrazovkového režimu a souladu aplikací s předpisy.

Nastavení vlastních zásad pro Windows 10 v Microsoft Intune

Tyto nové zásady umožňují řídit určitá nastavení zařízení pomocí nastavení OMA-URI.

Vlastní nastavení URI pro zařízení s Windows 10

Obsahuje seznam nastavení OMA URI, která můžete nasadit pomocí vlastních zásad Windows 10.

Příprava aplikací pro Android na správu mobilních aplikací nástrojem Microsoft Intune App Wrapping Tool

Tento nástroj umožňuje upravovat chování interních aplikací pro Android tak, abyste je mohli řídit pomocí zásad správy mobilních aplikací.

Spravovat úrovně přístupu v konzole pro správu Microsoft Intune

Vysvětluje přednastavená označení, která můžete použít pro správce služby, například pro zaměstnance, kteří pracují v oddělení technické podpory. Ti mohou delegovat úlohy správy a při tom dál zajišťovat zabezpečení vaší infrastruktury Intune.

Název

Podrobnosti

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune

Přidaly se informace, které vám pomohou zvolit ty správné zásady zabezpečení, které se mají použít.

Použití zásad ke správě počítačů a mobilních zařízení s Microsoft Intune

Aktualizované, aby se zobrazil seznam všech nových zásad Intune. Navíc se aktualizovaly pokyny v tématu, aby obsahovaly nejnovější informace.

Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune [nahrazení]

Aktualizovalo se o informace o nejnovějších funkcích produktu.

Co říct koncovým uživatelům o používání služby Microsoft Intune

Popisuje, jak můžou odborníci na IT nasazovat aplikace pro Android z Google Play Storu jako požadované instalace.

 • Podmíněný přístup pro místní systém Exchange teď podporuje zařízení s Androidem.

 • Teď můžete zadat účet, který se bude používat k odeslání e-mailů s oznámením o blokování zařízení u zásad podmíněného přístupu pro místní systém Exchange.

 • Aktualizace dokumentace podmíněného přístupu umožňují začlenění nejnovějších informací.

Další informace najdete v části Správa přístupu k e-mail a SharePointu pomocí Microsoft Intune.

 • Nové Vlastní zásady pro Android umožňují nasadit nastavení OMA-URI na zařízení s Androidem, která se nedají nakonfigurovat pomocí zásad zabezpečení mobilního zařízení. V této verzi můžete nasadit profily Wi-Fi, které používají předsdílený klíč pro zařízení s Androidem. Další informace najdete v části Nastavení vlastních zásad pro Android v Microsoft Intune.

Software do zařízení Windows Phone 8.1 teď můžete nasadit ve formátu sady .appx. Podrobnosti najdete v tématu Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune.

Intune přidá nastavení správy pro Windows Defender. Windows Defender poskytuje ochranu proti malwaru a ve Windows 10 Technical Preview nahrazuje Endpoint Protection. Další informace najdete v části Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

 • Uživatelé teď mají přístup k licenčním podmínkám z aplikace.

 • Zobrazení Profil jsme přepracovali.

 • Opravy chyb pro vylepšení zabezpečení

Správa mobilních zařízení Intune teď může spravovat zařízení iOS zakoupená prostřednictvím programu registrace zařízení společnosti Apple. To umožňuje bezdrátovou správu mobilních zařízení iOS vlastněných společností. Podrobnosti najdete v tématu Registrace zařízení iOS vlastněných společností v Microsoft Intune.

Správci můžou omezit počet zařízení, které může každý uživatel zaregistrovat pro správu ve Intune. Podrobnosti najdete v části „Nastavení omezení registrace zařízení“ tématu Povolení registrace mobilních zařízení na portálu účtů Microsoft Intune.

Software do zařízení Windows Phone 8.1 teď můžete nasadit ve formátu .appx. Podrobnosti najdete v tématu Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune.

V této verzi se provedly následující změny aplikací portálu společnosti:

 • Vylepšené přihlašování v aplikacích portálu společnosti ve Windows a Windows Phone pomocí integrace knihovny Active Directory Authentication Library (ADAL)

 • Opravy chyb

 • Přidaná podpora pro profily Wi-Fi s klíči v případě použití Intune společně s Configuration Managerem

 • Přidaná podpora pro funkce Vzdálené uzamčení a Resetování hesla při použití Intune společně s nástrojem Configuration Manager

 • Přidané nastavení Podrobné protokolování k vylepšení řešení potíží

 • Vylepšený výkon profilů certifikátu SCEP

 • Opravy chyb

 • Nové zásady SharePointu Online umožňují zabránit aplikacím v přístupu k SharePointu Online v případě, že zařízení není kompatibilní.

Nové Zásady importu Wi-Fi pro Windows použijte k importu sady nastavení Wi-Fi (pro Windows 8.1 a novější), kterou pak můžete nasadit na skupiny zařízení a uživatele ve vaší organizaci.

Podrobnosti najdete v tématu Pomoc uživatelům s připojením k sítím společnosti pomocí Wi-Fi profilů s Microsoft Intune.

Připojení VPN pro jednotlivé aplikace se teď podporují pro zařízení iOS, pokud je typ připojení Cisco AnyConnect.

Následující funkce se pro nastavení zásad zabezpečení mobilního zařízení změnila:

 • Když povolíte nastavení Vyžadovat automatické aktualizace, můžete si teď taky vybrat minimální kategorii aktualizací, které chcete automaticky nainstalovat.

 • Nastavení Vyžadovat šifrování u mobilních zařízeních teď podporuje Windows 8.1. Pokud toto nastavení povolíte, uživatelé musí připojit svůj účet Microsoft k zařízení.

Podrobnosti najdete v tématu Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.

Přidané informace o nejnovějších aplikacích, které můžete spravovat pomocí zásad správy mobilních aplikací, v tématu Ochrana dat pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft Intune.

Podmíněný přístup uvedený ve verzi z listopadu 2014 teď obsahuje následující nové funkce:

 • Zásady podmíněného přístupu se teď dají použít k řízení přístupu k systému Exchange Online.

 • Vytvořte zásady slučitelnosti, které definují pravidla a nastavení, které musí zařízení splňovat, aby mohlo přistupovat k místnímu systému Exchange nebo Exchange Online.

Podrobnosti najdete v tématu Správa přístupu k e-mail a SharePointu pomocí Microsoft Intune.

Registrace zařízení iOS vlastněných společností v Microsoft Intune. Pomocí této metody registrace uživatelé nemůžou zrušit registraci zařízení nebo ho resetovat do továrního nastavení. Správce předem nakonfiguruje zařízení iOS jedním z těchto způsobů:

 • Nastaví zařízení pro zápis a pak distribuuje každé zařízení jednomu uživateli, což se taky označuje jako „vyberte si vlastní zařízení“ (CYOD).

 • Zapíše zařízení, aby nemělo uživatele a sdílelo se ve skupině uživatelů, jako třeba prodejní zařízení v restauraci.

Spravované mobilní aplikace pracují se zásadami správy mobilních aplikací a omezují určité operace aplikací, třeba kopírování a vkládání nebo funkci snímku obrazovky.

Pro nastavení mobilních zařízení, která se nedají nakonfigurovat pomocí zásad zabezpečení mobilního zařízení, můžete vytvořit vlastní zásady pro zařízení iOS exportované z nástroje Apple Configurator. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení vlastních zásad pro iOS v Microsoft Intune.

Pro zařízení, která používají Windows Phone, můžete vytvořit a nasadit zásadu obsahující nastavení OMA-URI k řízení funkcí na zařízení.

Nová sestava Historie zařízení umožňuje zobrazit záznam akcí vyřazení, vymazání a odstranění. Tato sestava slouží k zobrazení, kdo v minulosti akce v zařízeních inicioval.

Nedávné změny najdete taky v tématu Požadavky na síťovou infrastrukturu pro Microsoft Intune.

V této verzi se Windows Intune označuje jako Microsoft Intune.

V konzole správce Intune se provedlo množství vylepšení, včetně nové stránky Řídicí panel poskytující rychlý přístup k podrobnostem stavu, snadněji tak můžete spravovat Intune a vyhledávat podrobnosti o spravovaných zařízeních. Podrobnosti o konzole správce najdete v tématu Referenční dokumentace ke konzolám pro správu Microsoft Intune.

Zásady konfigurace poskytují následující funkce:

 • Kompatibilní a nekompatibilní aplikace – Umožňují určit seznam aplikací, které uživatelé můžou a nemůžou nainstalovat.

 • Celoobrazovkový režim – Umožňuje uzamknout zařízení a povolit fungování jenom některých funkcí. Můžete třeba povolit, aby v zařízení běžela jenom jedna vámi určená spravovaná aplikace, nebo můžete zakázat tlačítka hlasitosti na zařízení.

Podrobnosti najdete v tématu Nastavení zásad konfigurace pro iOS v Microsoft Intune.

 • Při publikování podmínek a ujednání uvidí vaši uživatelé tyto informace při prvním použití portálu společnosti z libovolného zařízení, bez ohledu na to, jestli je už zařízení zapsané. Jestli uživatelé chtějí mít na portál přístup, musí tyto podmínky přijmout. Podrobnosti najdete v tématu O podmínkách a ujednáních.

E-mailové profily vám pomůžou vytvořit, nasadit a sledovat nastavení e-mailů Exchange ActiveSync na zařízeních. Díky tomu mají uživatelé na svých osobních zařízeních přístup k podnikovému e-mailu, bez nutnosti něco nastavovat. Další informace naleznete v části Povolení přístupu k podnikovému e-mailu pomocí e-mailových profilů v Microsoft Intune.

Přidaná nová nastavení zásad vám pomůžou spravovat víc funkcí na vašich spravovaných mobilních zařízeních. Další informace naleznete v části Možnosti správy mobilních zařízení v Microsoft Intune.

Windows Phone 8.1 se teď podporuje. Windows Phone 8.1 teď obsahuje podporu pro nová nastavení zásad.

Podporuje se Android Samsung KNOX s podporou selektivního vymazání.

Teď můžete vymazat obsah s povoleným systémem souborů EFS, třeba obsah týkající se poštovní aplikace pro Windows. Další informace naleznete v části Chraňte svá data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla pomocí Microsoft Intune.

Mobilní zařízení můžete vzdáleně uzamknout a můžete taky resetovat heslo. Další informace naleznete v části Chraňte svá data pomocí vzdáleného vymazání, vzdáleného zámku nebo resetování hesla pomocí Microsoft Intune.

Intune teď umožňuje nakonfigurovat aplikaci jako vybranou aplikaci. Tato aplikace se pak výrazně zobrazí na portálu společnosti. Další informace naleznete v části Nasazení aplikací do mobilních zařízení v Microsoft Intune.

V předchozím vydání Intune se služba Microsoft Intune Endpoint Protection nainstalovala jenom v případě, že došlo k vytvoření zásady, která tuto instalaci vyžadovala u nově zapsaných klientů. V aktuální verzi Intune se klient Endpoint Protection instaluje do počítačů s Intune, pokud není vytvořená zásada, která by této instalaci bránila. K této změně došlo na základě názorů zákazníků a za účelem lepšího zabezpečení počítačů s Intune. Další informace naleznete v části Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.

Přidaná nová nastavení zásad vám pomůžou spravovat víc funkcí na mobilních zařízeních, která máte ve svém inventáři. Další informace naleznete v části Příprava registrace zařízení v Microsoft Intune.

Došlo k přidání nového typu sestavy, který je určený speciálně pro informování o mobilních zařízeních v inventáři vaší organizace. Další informace naleznete v části Pochopení operací Microsoft Intune pomocí sestav.

Intune teď umožňuje nasadit zástupce aplikace na webu do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části Začínáme s nasazováním aplikací v Microsoft Intune.

Intune teď umožňuje zapsat zařízení s Androidem pro přímou správu. Další informace naleznete v části Nastavení správy systému Android pomocí Microsoft Intune.

Intune teď podporuje zařízení Windows 8.1, včetně systémů Windows Professional, Surface, Surface Pro a Windows Phone.

Zařízení se systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 teď umožňují správu zařízení a automaticky zapisují a instalují aplikace. Další informace naleznete v části Povolení registrace mobilních zařízení na portálu účtů Microsoft Intune.

Výchozí skupina „Neseskupená zařízení“, která se v předchozí verzi odebrala, je zpátky. Nově zapsaná zařízení se automaticky přiřadí do této skupiny.

Místo mobilní webové aplikace teď zařízení iOS můžou používat vlastní plně funkční aplikaci portálu společnosti.

Pro zjednodušení aktualizací klientského agenta se správcům přidala dvě nová nastavení zásad:

 • Vyzvat uživatele k restartování Windows během povinných aktualizací klientského agenta Microsoft Intune.

 • Plán instalace povinných aktualizací klientského agenta Microsoft Intune s parametry Naplánovaný den a Naplánovaný čas.

Do nastavení zásad agenta IntuneNainstalovat službu Endpoint Protection se přidala nová hodnota. Nová hodnota je Ne a je to výchozí hodnota.

System_CAPS_notePoznámka

Toto chování se liší od předchozí verze Intune, kde se Intune Endpoint Protection nainstalovala automaticky během instalace klienta. Po upgradu může být potřeba vytvořit novou zásadu a zajistit tak, že noví klienti budou mít službu Endpoint Protection nainstalovanou, a že stávající klienti budou dál přijímat aktualizace. .

Pomocí této aktualizace teď můžete konfigurovat konektor Intune Exchange Connector pro přímé připojení z vaší služby Intune do hostovaného prostředí Exchange, aniž byste museli stáhnout další software. .

Tento nástroj umožňuje snadno vyzkoušet správu zařízení Windows Phone 8 pomocí Microsoft System Center 2012 Configuration Manageru během vašeho zkušebního období odběru Intune, aniž byste si museli pořídit certifikát Symantec. Tento nástroj obsahuje:

 • Skript, který vyplní ukázkový token pro zápis aplikace.

 • Ukázkovou aplikaci portálu společnosti pro Windows Phone 8.

 • Dvě ukázkové aplikace, které se dají použít pro scénáře distribuce softwaru pro Windows Phone 8.

Nástroj podpory pro zkušební správu Windows Phone 8 pomocí Intune se dá stáhnout ze služby Stažení softwaru.

Tato aktualizace způsobuje, že po přihlášení do konzoly správce Intune se vaše relace po osmi hodinách stane neplatnou a zobrazí se výzva k novému přihlášení.

S touto aktualizací teď můžete naskenovat kód Microsoft Tag nebo čárový kód a automaticky přejít na stránku podrobností aplikace v aplikaci portálu společnosti pro Windows 8 nebo Windows RT. Pokud aplikace portálu společnosti není nainstalovaná, zobrazí se výzva k její instalaci.

S touto aktualizací teď můžete nakonfigurovat software Intune Exchange Connector pro připojení k hostovanému prostředí Exchange v Office 365. Další informace najdete v části Nastavení správy mobilních zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync v Microsoft Intune.

S touto aktualizací můžete sdílet aplikaci s jinou osobou tak, že na stránce podrobností aplikace vyberete Sdílet. Tím se pošle e-mail s přímým odkazem na stránku podrobností aplikace. Abyste aplikaci mohli sdílet, nemusíte ji mít sami nainstalovanou.

S touto aktualizací teď můžete naskenovat kód Microsoft Tag nebo čárový kód a automaticky přejít na stránku podrobností aplikace v aplikaci portálu společnosti pro Windows Phone 8. Pokud aplikace portálu společnosti není nainstalovaná, zobrazí se výzva k její instalaci.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft