Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Možnosti upgradu pro Windows Server 2012 R2

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Toto téma obsahuje informace o různých metodách upgradu z několika předchozích verzí operačních systémů na Windows Server® 2012 R2.

Proces přesunu na Windows Server 2012 R2 se může značně lišit podle toho, s jakým operačním systémem začínáte a jaký způsob přesunu zvolíte. Následující terminologií rozlišujeme různé akce. Každá z nich může být součástí nového nasazení systému Windows Server 2012 R2.

 • Instalace je základní princip, jak dostat operační systém na váš hardware. Zvláštním případem je čistá instalace, která vyžaduje odstranění předchozího operačního systému. Informace o instalaci systému Windows Server 2012 R2 najdete v tématu Požadavky na systém a informace k instalaci pro systémy Windows Server 2012 R2. Informace o instalaci jiných verzí Windows Serveru najdete v článku Instalace a upgrade Windows Serveru.

 • Upgrade je přechod z existujícího vydání operačního systému na novější vydání, při kterém se zachovává původní hardware. Pokud třeba na vašem serveru běží Windows Server 2012, můžete ho upgradovat na Windows Server 2012 R2. Můžete upgradovat ze zkušební verze operačního systému na prodejní verzi, ze starší prodejní verze na novější verzi nebo v některých případech i z multilicenční edice operačního systému na běžnou prodejní edici.

 • Převod licence U některých vydání operačního systému můžete převést konkrétní edici vydání na jinou edici stejného vydání jedním krokem. Stačí k tomu jednoduchý příkaz a příslušný licenční klíč. Tomu říkáme převod licence. Pokud třeba používáte Windows Server 2012 R2 Standard, můžete ho převést na Windows Server 2012 R2 Datacenter.

 • Migrace znamená přechod z existujícího operačního systému na Windows Server 2012 R2 přechodem na jinou sadu hardwaru. Podrobně se o migraci, která se může značně lišit podle rolí serveru, které máte nainstalované, píše na stránce http://technet.microsoft.com/windowsserver/dn458795.

V závislosti na vašem scénáři můžete narazit na množství různých způsobů upgradu.

Tabulka dole stručně shrnuje, které licencované (tj. ne zkušební) operační systémy Windows se dají upgradovat na jednotlivé edice systému Windows Server 2012 R2.

Všimněte si následujících obecných pokynů pro podporované způsoby:

 • Nepodporují se místní upgrady z 32bitové architektury na 64bitovou. Všechny edice systému Windows Server 2012 R2 jsou výhradně 64bitové.

 • Nepodporují se místní upgrady z jednoho jazyka na jiný.

 • Nepodporují se místní upgrady z jednoho typu buildu (třeba fre na chk).

 • Pokud je server řadičem domény, najdete důležité informace na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh994618.aspx.

 • Nepodporují se upgrady z předběžných verzí systému Windows Server 2012 R2. Proveďte čistou instalaci systému Windows Server 2012 R2.

 • Nepodporují se upgrady, které v systému Windows Server 2012 R2 jedním krokem přepínají instalaci jádra serveru na server s grafickým režimem (a zpátky). Až se upgrade dokončí, Windows Server 2012 R2 vám umožní volně přepínat mezi jádrem serveru a serverem s grafickým režimem. Další informace o těchto možnostech instalace, o převodu mezi nimi a o použití nového minimálního serverového rozhraní a funkcí na vyžádání najdete na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh831786.

Pokud svoji aktuální verzi nevidíte v levém sloupci, upgrade na toto vydání systému Windows Server 2012 R2 se nepodporuje.

Pokud v pravém sloupci vidíte víc než jedno vydání, podporuje se upgrade z dané počáteční verze na kteroukoli edici.

Pokud používáte:

Můžete upgradovat na tyto edice:

Windows Server 2008 R2 Datacenter s aktualizací SP1

Windows Server 2012 R2 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Enterprise s aktualizací SP1

Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Standard s aktualizací SP1

Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Datacenter

Windows Web Server 2008 R2 s aktualizací SP1

Windows Server 2012 R2 Standard

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2012 R2 Datacenter

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2012 R2 Standard nebo Windows Server 2012 R2 Datacenter

Hyper-V Server 2012

Hyper-V Server 2012 R2

Windows Storage Server 2012 Standard

Windows Storage Server 2012 R2 Standard

Windows Storage Server 2012 Workgroup

Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup

I při podporovaných způsobech upgradu z předchozí prodejní verze na Windows Server 2012 R2 může být nutné pro některé role serveru, které jsou už nainstalované, udělat víc příprav nebo akcí, aby role po upgradu dál fungovala. Pro každou roli serveru, kterou chcete nainstalovat, najdete v konkrétních tématech knihovny TechNet podrobnosti o dalších krocích, které může být potřeba udělat.

Zkušební verzi Windows Serveru 2012 R2 Standard můžete převést buď na Windows Server 2012 R2 Standard (prodejní verze), nebo Datacenter (prodejní verze). Podobně můžete převést zkušební verzi Windows Serveru 2012 R2 Datacenter na prodejní verzi.

Než se pokusíte převést zkušební verzi na prodejní, ověřte, že váš server opravdu používá zkušební verzi. Uděláte to tak, že provedete jednu z těchto věcí:

 • Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spusťte slmgr.vbs /dlv. Zkušební verze bude ve výstupu obsahovat slovo EVAL.

 • Na obrazovce Start otevřete Ovládací panely. Otevřete Systém a zabezpečení a pak Systém. Oblasti aktivace Windows na stránce Systém si zobrazte stav aktivace Windows. Další informace o stavu aktivace Windows získáte tak, že kliknete na Zobrazit podrobnosti o aktivaci Windows.

Pokud máte už aktivovaný systém Windows, zobrazí se na ploše čas do vypršení zkušebního období.

Pokud na serveru běží prodejní verze místo zkušební, najdete pokyny k upgradu na Windows Server 2012 v oddílu Upgrade předchozích prodejních verzí Windows Serveru na Windows Server 2012 R2 v tomto tématu.

Pro Windows Server 2012 Essentials: Převod na plnou prodejní verzi můžete udělat tak, že v příkazu slmgr.vbs zadáte instalační kód, aktivační kód VLK (Volume License Key) nebo kód OEM.

Pokud na serveru běží zkušební verze systému Windows Server 2012 Standard nebo Windows Server 2012 Datacenter, můžete ji převést na prodejní verzi takto:

 1. Pokud je server řadičem domény, nedá se převést na prodejní verzi. V takovém případě nainstalujte další řadič domény na server, na kterém běží prodejní verze, a odstraňte službu AD DS z řadiče domény, na kterém běží verze zkušební. Další informace najdete na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh994618.aspx.

 2. Přečtěte si licenční podmínky.

 3. V příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními určete název aktuální edice pomocí příkazu DISM /online /Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, které je zkrácenou formou jejího názvu. Pak spusťte příkaz DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ve kterém zadáte ID edice a instalační klíč. Server se dvakrát restartuje.

Stejným příkazem s příslušným klíčem Product Key můžete v jediném kroku převést i zkušební verzi systému Windows Server 2012 Standard na prodejní verzi systému Windows Server 2012 Datacenter.

System_CAPS_tipTip

Další informace o nástroji Dism.exe najdete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192466.

Kdykoli po instalaci systému Windows Server 2012 můžete spustit instalační program a opravit instalaci (tomu se někdy říká oprava na místě) nebo v některých případech přejít na jinou edici.

Spustit instalační program a provést opravu na místě můžete v jakékoli edici systému Windows Server 2012. Výsledkem bude stejná edice, s jakou jste začali.

Pro Windows Server 2012 Standard můžete systém převést na Windows Server 2012 Datacenter tak, že v příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními určíte název aktuální edice pomocí příkazu DISM /online /Get-CurrentEdition. Poznamenejte si ID edice, které je zkrácenou formou jejího názvu. Pak spusťte příkaz DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula, ve kterém zadáte ID edice a instalační klíč. Server se dvakrát restartuje.

Kdykoli po instalaci systému Windows Server 2012 ho můžete volně převádět mezi multilicenční verzí, prodejní verzí a verzí OEM. Edice zůstane během tohoto převodu stejná.

Uděláte to tak, že z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spustíte tento příkaz:

slmgr /ipk <key>

<key> je příslušný aktivační kód VLPK (Volume License Product Key), instalační kód nebo kód OEM.

Zobrazit: