Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Co je nového v Cílovém serveru iSCSI ve Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2

Toto téma popisuje nové a změněné funkce Cílového serveru iSCSI v Windows Server 2012 R2.

Cílový server iSCSI vám umožňuje síťové spuštění víc počítačů z jedné image operačního systému uložené v centrálním umístění. To zlepší efektivitu, možnosti správy, dostupnost a zabezpečení. Cílový server iSCSI může spustit stovky počítačů pomocí jediné image operačního systému. Další scénáře, ve kterých se dá použít Cílový server iSCSI:

  • Některé serverové aplikace vyžadují blokové úložiště a Cílový server iSCSI může těmto aplikacím poskytnout trvale dostupné blokové úložiště. Protože je úložiště vzdáleně přístupné, může taky konsolidovat blokové úložiště pro centrálu a pobočky.

  • Cílový server iSCSI podporuje i jiné iniciátory iSCSI než od Microsoftu, a usnadňuje tak sdílení úložišť na serverech ve smíšeném, heterogenním softwarovém prostředí.

  • Pokud je Cílový server iSCSI povolený, z počítače s operačním systémem Windows Server se stane síťově přístupné zařízení s blokovým úložištěm. To je užitečné pro testování aplikací před jejich nasazením v síti SAN (Storage Area Network).

Následující tabulka uvádí funkce v Cílovém serveru iSCSI, které jsou v této verzi nové nebo změněné.

Vlastnost/funkce

Nová/aktualizovaná

Souhrn

Vylepšení virtuálních disků

Nový

Obsahuje přepracovanou vrstvu trvalosti dat, která se zakládá na nové verzi formátu VHD s názvem VHDX (VHD 2.0). VHDX obsahuje mnohem větší úložnou kapacitu než starší formát VHD. Cílový server iSCSI taky poskytuje ochranu proti poškození dat při selhání napájení a optimalizuje strukturální zarovnání dynamických a rozdílových disků, aby se zabránilo snížení výkonu u nových fyzických disků s velkými sektory. Disky VHD 1.0 můžete dál importovat v systému Windows Server 2012 R2.

Vylepšení možností správy

Aktualizované

Používá zprostředkovatele SMI-S v systému Windows Server 2012 R2 se System Center Virtual Machine Managerem (VMM) ke správě Cílového serveru iSCSI v hostovaném nebo privátním cloudu. Kromě toho nové rutiny Windows PowerShellu pro Cílový server iSCSI umožňují export a import konfiguračních souborů a umožňují zakázat vzdálenou správu při nasazení Cílového serveru iSCSI do zvláštního scénáře pro zařízení s Windows (třeba Windows Storage Server).

Vylepšená optimalizace umožňující ukládání do mezipaměti na úrovni disku

Aktualizované

Cílový server iSCSI teď nastavuje příznak nepoužívání mezipaměti disku u vstupu a výstupu hostujícího disku prostřednictvím přístupu FUA (Force Unit Access) jen v případě, že to vydávající iniciátor výslovně požaduje. Tato změna může zlepšit výkon. Dřív Cílový server iSCSI vždycky nastavil příznak nepoužívání mezipaměti disku u všech vstupů a výstupů. Funkce nepoužívání mezipaměti systému se na Cílovém serveru iSCSI nemění; třeba systémová mezipaměť souborů se na cílovém serveru vždycky vynechá.

Omezení škálovatelnosti

Aktualizované

Zvyšuje maximální počet relací na cílovém serveru na 544 a maximální počet logických jednotek na cílovém serveru na 256.

Funkce místního připojení

Aktualizované

Ukončuje používání funkce místního připojení pro snímky. Jako alternativní řešení můžete pro přístup k exportovaným snímkům použít místní iniciátor iSCSI na počítači s cílovým serverem (tato operace se označuje taky jako iniciátor zpětné smyčky).

Zobrazit: