Novinky virtualizace sítě technologie Hyper-V

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2

Toto téma popisuje nové nebo změněné funkce virtualizace sítě Hyper-V v systému .

Virtualizace sítě Hyper-V přináší abstrakci virtuální sítě běžící přes fyzickou síť. Tato abstrakce zajišťuje virtuálním počítačům virtuální sítě, které fungují stejně jako fyzické sítě. Jedná se o podobnou abstrakci, jakou poskytují hypervisory operačním systémům virtuálních počítačů. Virtualizace sítě Hyper-V poskytuje tuto abstrakci pro sítě všech virtuálních počítačů pomocí překryvné sítě běžící přes fyzickou síť. Přehled virtualizace sítě Hyper-V najdete v článku Přehled Virtualizace sítě technologie Hyper-V.

Vnitřní brána virtualizace sítě Hyper-V je víceklientská brána, která provádí funkce Site-to-Site (VPN), NAT a přesměrovávání.

Jaké výhody tato změna přináší?

Uživatelé mohou teď snadněji nastavit bránu, která se ve scénáři hybridního cloudu může připojit k více klientským připojením VPN, podporuje připojení více klientů k internetu a přesměrovává ve scénáři privátního cloudu síťový provoz ze sítě datacentra do virtuálních sítí.

Co funguje jinak?

 • Pomocí získáte naprostou kontrolu nad bránou virtualizace sítě Hyper-V.

 • Podporuje clustering hostů pro vysokou dostupnost

 • Zahrnuje BGP pro dynamickou aktualizaci tras

Filtr virtualizace sítě Hyper-V se z filtru NDIS LWF (LightWeight) stal součástí virtuálního přepínače Hyper-V.

Jaké výhody tato změna přináší?

Současně s přesměrováváním rozšíření přepínačů může virtualizace sítě Hyper-V podporovat společné fungování více řešení virtualizace sítě (jedno poskytované virtualizací sítě Hyper-V a jiné přesměrováváním rozšíření přepínačů) na stejném hostiteli s virtualizací sítě Hyper-V.

Co funguje jinak?

 • Lepší interoperabilita mezi rozšířeními přepínačů

 • Filtr NDIS LWF virtualizace sítě Hyper-V už nemusí být vázaný na síťové adaptéry. Po připojení síťového adaptéru k virtuálnímu přepínači můžete virtualizaci sítě Hyper-V povolit přiřazením ID virtuální podsítě ke konkrétnímu virtuálnímu síťovému adaptéru. Pro ty, kdo ke správě sítí virtuálních počítačů používají , to není nic nového. Ale těm, kdo používají , to ušetří jeden často zapomínaný krok.

Rozšíření přepínačů fungují v prostoru adresy zákazníka (CA) i adresy poskytovatele (PA).

Jaké výhody tato změna přináší?

Rozšíření přepínačů jiných výrobců můžou teď spolupracovat s přenosem virtualizace sítě Hyper-V, protože vidí prostor adresy zákazníka (CA) i adresy poskytovatele (PA).

Co funguje jinak?

 • Modul virtualizace sítě Hyper-V se přesunul do virtuálního přepínače, takže rozšíření vidí prostor IP adresy zákazníka (CA) i IP adresy poskytovatele (PA). To přesměrování a dalším typům rozšíření umožňuje při rozhodování využívat znalost obou prostorů adresy.

 • Došlo k implementaci hybridního přesměrování. Hybridní přesměrování směruje pakety k různým agentům přesměrování. Během implementace systému modul virtualizace sítě Hyper-V přesměruje paket NVGRE. Jiné pakety než NVGRE se přesměrují běžným způsobem podle rozšíření přesměrování.

K dipozici jsou některé nové diagnostické nástroje.

Jaké výhody tato změna přináší?

Budete moct lépe diagnostikovat sítě virtualizace sítě Hyper-V.

Co funguje jinak?

 • Příkaz ping.exe (ping –p) se rozšířil, aby se mohl provádět z adres poskytovatelů i na ně.

 • Dvě nové rutiny (Test-VMNetworkAdapterSelect-NetVirtualizationNextHop) umožňují diagnostiku zásad virtualizace sítě Hyper-V a prostoru adresy zákazníka.

 • Nástroj Message Analyzer nyní může dekódovat pakety NVGRE.

Podrobnosti najdete v příspěvku na blogu o nové diagnostice sítě v prostředí PowerShell v systému Windows Server R2.

Virtualizace sítě Hyper-V zjišťuje IP adresy virtuálních počítačů, které se přiřadily ručně nebo nastavily pomocí protokolu DHCP ve virtuální síti.

Jaké výhody tato změna přináší?

 • Nabízí scénáře s vysokou dostupností pro virtuální počítače v síti a bránu virtualizace sítě Hyper-V.

 • Umožňuje spouštět protokol DHCP, DNS a službu Active Directory v sítích virtuálních počítačů.

Co funguje jinak?

 • Pro pakety všesměrového a vícesměrového vysílání v síti virtuálních počítačů se použije IP adresa všesměrového vysílání poskytovatele (pokud je nakonfigurovaná). Pokud tato adresa není dostupná, použije se inteligentní replikace jednosměrového vysílání poskytovatele.

  Jednosměrové vysílání paketů probíhá jen do těch adres poskytovatele, které jsou nakonfigurované pro konkrétní virtuální podsítě, ve kterých se paket nachází. Navíc bez ohledu na to, kolik relevantních virtuálních počítačů se na hostiteli nachází, odešle se pro každého hostitele jen jeden paket jednosměrového vysílání.

 • Až hostitel zjistí novou IP adresu, uvědomí . Zjištěná IP adresa se stane součástí centralizovaných zásad, které přenáší. To umožňuje rychlou distribuci zásad směrování virtualizace sítě Hyper-V a omezuje síťovou režii během této distribuce.

 • Zahrnuje podporu paketů zjišťování duplicitních adres (DAD), detekce nedostupnosti sítě (NUD) a protokolu ARP (Address Resolution Protocol) v prostoru adres IPv4 a IPv6 zákazníka. Filtr virtualizace sítě Hyper-V taky poskytuje spolehlivý proxy server protokolu ARP pro všechny známé zásady směrování, čímž dále snižuje objem kontrolního provozu, který prochází fyzickou sítí.

 • Plná podpora v .

Integrace virtualizace sítě Hyper-V a seskupování síťových adaptérů Windows umožňuje seskupit více síťových adaptérů do týmu kvůli agregaci šířky pásma a převzetí služeb při selhání přenosu k zajištění možnosti připojení v případě selhání síťové komponenty.

Jaké výhody tato změna přináší?

Integrace virtualizace sítě Hyper-V se seskupováním síťových adaptérů Windows zvyšuje propustnost a spolehlivost této virtualizace.

Co funguje jinak?

Došlo k povolení příchozího a odchozího rozestření virtualizovaného provozu v týmu síťových karet. Jinými slovy provoz vstupující do hostitele i provoz vystupující z hostitele může využít síťové adaptéry z týmu síťových karet.

V systému NDIS 6.30 nebo novějším (v systému nebo novějším) umožňuje přesměrování zpracování úlohy NVGRE použít pakety zapouzdřené pomocí protokolu GRE (Generic Routing Encapsulation) se:

 • snižováním zátěže rozsáhlého odeslání (LSO),

 • škálováním na straně příjmu (RSS),

 • frontou pro virtuální počítače (VMQ).

Jaké výhody tato změna přináší?

Ke zvýšení výkonu může NVGRE přesměrovávat zpracování úlohy síťovému adaptéru, který disponuje k tomu vhodnými prostředky.

Co funguje jinak?

Dva partneři ohlásili, že jejich nové verze jejich síťových adaptérů budou podporovat zapouzdřené přesměrování zpracování úlohy NVGRE. Podrobnosti můžete získat z tiskových zpráv na stránkách Mellanox a Emulex.

Microsoft spolupracuje s ostatními prodejci síťových produktů na řešení přesměrování zpracování úlohy NVGRE. O výsledcích vás budeme do budoucna informovat.

Zobrazit: